Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Rafał Strzelczyk

kandydat na radnego
okręg nr 2 (Stepnica)

rst@nowa-stepnica.x25.pl

Rafał Strzelczyk od urodzenia mieszka w Stepnicy. Wychowanek tutejszej szkoły podstawowej, ukończył Wydział Farmacji na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i dwuletni kurs z zarządzania i marketingu. Obecnie pracuje w Aptece Epiona w Stepnicy i jest Kierownikiem Szczecińskiego Oddziału największej w Polsce Hurtowni Farmaceutycznej NEUCA S.A.. Jest aktywnym członkiem samorządu zawodowego, od siedmiu lat zasiada w Radzie Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej (ZOIA). Członek Komisji Nauki ZOIA.

  • Członek zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla PRL 2 w Stepnicy.
  • W czasie studiów aktywny działacz Wielkopolskiego PTTK, przodownik turystyki pieszej PTTK, organizator wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
  • Współorganizator Centralnego Zlotu Krajoznawców w Gnieźnie w 2000 r.
  • Interesuje się turystyką pieszą i górską, sportem, kulturą wschodu, i nowoczesnymi technologiami.
  • Lubi gotować (naprawdę )
  • Mąż i ojciec dwójki dzieci

„Uważam że najważniejsza dla naszej gminy jest turystyka. Chciałbym aby głównym pracodawcą w naszej gminie stał się turysta, który w zamian za wypoczynek stworzy nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Stepnica ma naprawdę duży potencjał aby stać się turystycznym centrum dla Zachodniego Pomorza i to nie tylko dla miłośników sportów wodnych, mamy piękną okolicę, pokażmy ją całej Polsce! Osobiście mam doświadczenie w zarządzaniu dużą firmą, w organizacji turystyki pieszej i krajoznawczej. Chciałbym aby skorzystali na tym wszyscy mieszkańcy naszej gminy.”

Rafał Strzelczyk, kandydat na radnego z ramienia KWW „Nowa Stepnica”

Comments are closed.