Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Kłusownicy ryb bez szans!

Wraz z końcem roku Federacja Zielonych GAJA kończy realizację 3 letniego projektu
„Wzmocnienie ochrony dzikiego tarła łososia i troci wędrownej w północno zachodniej
Polsce”, finansowanego przez Baltic Sea Conservation Foundtation (www.baltcf.org).
Korzystając z okazji warto wspomnieć o tym co udało się w ramach tego przedsięwzięcia
osiągnąć.
W ramach przyznanego przez Baltic Sea Conservation Foundtation wsparcia zakupiono i
przekazano partnerom projektu profesjonalne umundurowanie z kamuflażem, bieliznę
termiczną, czapki, rękawice, wysokiej klasy wodoodporne obuwie, kamizelki – łącznie 40
kompletów. Ponadto zakupiono lornetki, latarki, fotopułapki, termowizjery i radiotelefony,
śpiwory, maty i namioty przydatne do organizacji stałych punktów ochrony tarła, a także 3
łodzie aluminiowe, przyczepy i silniki.
W ramach niniejszego projektu zrealizowano również szkolenia terenowe dla nowych i
obecnych strażników (trening z rozwiązywania konfliktów, asertywności, skutecznej
samoobrony) jak również warsztaty antykłusownicze, podczas których zacieśniano
możliwości współpracy z odpowiednimi służbami mundurowymi oraz przedstawicielami
samorządów.
W trakcie projektu, zorganizowano wycieczki szkolne dla szkół zawodowych, gimnazjów i
liceów, mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz wzmocnienie
odpowiedzialności społecznej młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego ryby
dwuśrodowiskowe są tak niezwykłe i należy je chronić, jakie problemy dotyczą ryb
migrujących i rzek. Łączna ilość uczniów z dorzecza Iny, Regi i Parsęty, która wzięła udział w
spotkaniach wyniosła ponad 540 osób.
Warto nadmienić, że tylko w ciągu ostatnich 2 lat, podczas okresów tarłowych ryb
łososiowatych październik – grudzień 2016 oraz 2017 r. partnerzy projektu przepracowali
społecznie łącznie ponad 11 tyś. godzin, prowadząc stałe punkty ochrony tarła w pobliżu
najcenniejszych tarlisk, patrolując dopływy rzek, ustawiając fotopułapki, skutecznie reagując
na sygnały dot. kłusownictwa, prowadząc zasadzki i chwytając kłusowników. Strażnicy przejechali łącznie ponad 30 tyś. km, zatrzymali 34 kłusowników, zarekwirowali ponad 350
nielegalnych narzędzi połowowych, z których uwolnili ponad 100 żywych ryb (głównie
trocie).
Federacja Zielonych GAJA serdecznie dziękuje swoim partnerom, jak również sponsorowi
niniejszego projektu Baltic Sea Conservation Foundtation za pomoc w realizacji
poszczególnych zadań, mających na celu wzmocnienie populacji dzikiego łososia i troci
wędrownej w północno zachodniej Polski.
Odwiedź strony naszych partnerów! Przyłącz się do ich działań!

 


Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy www.tpriig.pl
Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi www.tmrr.pl
Towarzystwo Miłośników Parsęty www.tmp-parseta.pl

1 komentarz

  1. Kłusownictwo należy tępić bo wszyscy na tym tracimy.
    Zatrudnić kłusowników na strażników przyrody!
    Przynajmniej wiedzą o co chodzi …

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)