Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Niepodległa?

    Zbliża się nieubłaganym krokiem 100 rocznica niepodległości naszego nieszczęśliwego kraju, przypadająca jak zawsze na 11.11.

Ale zaraz, zaraz, my tu o niepodległości, a fakty polityczne jakie są takie są. W takim razie rzućmy trochę światła na tło ostatnich wydarzeń żeby rozjaśnić tę naszą niepodległość.

Zacznijmy od definicji niepodległości wg Wikipedii: Niepodległość – niezależność państwa od formalnego i nieformalnego wpływu innych jednostek politycznych. 

A teraz próbując to skonfrontować z brutalną rzeczywistością przejdźmy do faktów. Jak podaje gazeta prawna ,,Trybunał Sprawiedliwości UE podjął 19 października decyzję o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Chce m.in. przywrócenia wysłanych na emeryturę sędziów. Zgodnie z postanowieniem TSUE, Polska ma też powstrzymać się od wszelkich środków mających na celu powołanie nowego pierwszego prezesa czy osoby pełniącej jego obowiązki.” Na 16 listopada wyznaczony został termin, w którym niezawodna nasza dyplomacja  wyspowiada się przed wielką izbą trybunału w Luksemburgu z tego jak nam idzie adaptacja zastrzeżeń TSUE odnośnie ustawy o SN.

A więc jak to jest, że choć jak najbardziej “niepodlegli” nie możemy ustanowić sobie takiego prawa jakie nam się podoba?

Poszukując odpowiedzi na to pytanie natrafiamy na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Flaminio Costa przeciw ENEL z 1964r.

Przybliżmy sobie nieco tło całej akcji:

Flaminio Costa był włoskim obywatelem, który znalazł się w posiadaniu udziałów przedsiębiorstwa branży energetycznej Edisonvolta. Był przeciwny nacjonalizacji sektora energetycznego, która miała miejsce we Włoszech w 1962 r. Wystąpił do dwóch sądów pierwszej Instancji w mieście Milano aby ustalić, że faktycznym wierzycielem jego faktury za prąd była firma Edisonvolta, a nie nowo powstała państwowa firma ENEL. Costa uargumentował swoje stanowisko sprzecznością nacjonalizacji z Traktatem Rzymskim (zainkorporowanym do prawa włoskiego w 1958r )  oraz z włoską konstytucją. Pierwszy sąd odwołał się do włoskiego trybunału konstytucyjnego, a drugi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w formie pytania prejudycjalnegoWłoski TK wydał wyrok w marcu 1964r zarządzając, że choć konstytucja włoska dopuszczała ograniczenia suwerenności wobec organizacji międzynarodowych takich jak EWG, to nie zaprzeczała regule prawnej jakoby nowy akt prawny sprzeczny ze starszym wyklucza go. Wg tej argumentacji artykuły Traktatu Rzymskiego z 1958r nie mogły dominować nad ustawą z 1962r. W świetle tej decyzji rząd włoski zwrócił się do ETS o rozpatrzenie pytania prejudycjalnego za bezpodstawne. Powodem było uznanie sądu kierującego owe pytanie za niekompetentny do kwestionowania zasad prawa włoskiego w związku z czym nie mógł zastosować instytucji pytania prejudycjalnego.

Punktem zaczepienia okazała się być zasada ograniczonej ingerencji państwa w gospodarce, zapisana w odpowiednich artykułach Traktatu Rzymskiego (przywoływanie owych artykułów podwoiło a być może nawet potroiło by ilość treści). Co więcej Costa jako podmiot jednoosobowy nie mógł wchodzić na drogę prawną przed ETS, gdyż Traktat nie zapewniał takiej możliwości, ALE mógł domagać się sprawiedliwości przez kwestionowanie kompatybilności prawa włoskiego z prawem EWG(!) na poziomie sądów lokalnych. Ponieważ sprawa osiągnęła najwyższy poziom odwoławczy (włoski TK), ETS ekstrapolował zakres pytania prejudycjalnego. Co to oznacza? Mianowicie jeżeli w takowym pytaniu wymienione zostaną artykuły Traktatu, które w ocenie Costy oraz sądu włoskiego zostały naruszone, to ETS może nie tylko osądzić czy faktycznie doszło do naruszenia tych artykułów ale również wskazać inne, które w jego ocenie padły ofiarą działań rządu.

A teraz wskażmy tą część orzeczenia, która jest najbardziej dla nas istotna:

“W przeciwieństwie do innych traktatów międzynarodowych, Rzymski utworzył własny porządek prawny wprowadzony w ramy prawne państw członkowskich, w momencie powołania go do życia – w związku z czym stał się wiążący dla państw członkowskich. Przez powołanie wspólnoty o nieograniczonym czasie funkcjonowania, posiadającej własne instytucje, własną osobliwość oraz własny zakres prawny (…) państwa członkowskie ograniczyły własną suwerenność i utworzyły ciało prawne oddziałujące zarówno na instytucje jak i na obywateli państw członkowskich. Odbiór, w ramach legislatury państw członkowskich, praw mających źródło w Traktacie, a zwłaszcza warunków oraz ducha traktatu, obarczony jest jako następstwo, niemożnością państwa członkowskiego do nadania stronie unilateralnej pierwszeństwa w postępowaniu wobec porządku prawnego zaakceptowanego na podstawie wzajemności. (…) Wyłania się zatem spostrzeżenie, że prawo pochodzące z traktatu, niezależnego źródła prawa, nie mogłoby, ze względu na swoją oryginalną naturę, być zastąpione przez prawo krajowe, jakkolwiek sformułowane, bez pozbawienia swojego charakteru jako prawa wspólnotowego oraz bez podstawy prawnej samej Wspólnoty przywołanej do kwestii.”

Abstrahując od tej prawniczej gmatwaniny ETS jednoznacznie wprowadził zasadę “najwyższości” prawa Traktatowego względem praw podle…, ups! Przepraszam! niepodległych bantustanów. No dobrze ale co z tym wszystkim ma wspólnego Polska, która przecież nie należała wtedy do EWG? A no ma! Wiąże się to z ciągłością prawną zachowywaną podczas każdego nowo sygnowanego traktatu: najpierw Rzymski-1957r, potem z Maastricht-1993r, akcesja Polski do UE-2004r, Traktat Lizboński-2007r i wreszcie rok 2009-unijny moloch budzi się do życia. 

Wracając finalnie do definicji niepodległości już widzimy, że epitet niepodległa Polska nie wytrzymuje krytyki! Należy się spodziewać kolejnych zagrywek nogawko-szarpiących na lini rząd Polski-KE w najbliższych miesiącach i latach. Pytanie tylko dokąd ta zabawa zmierza?

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Community

https://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/polska-w-ue/news-16-listopada-rozprawa-w-tsue-ws-sadu-najwyzszego,nId,2649977

https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_v_ENEL

5 komentarzy

 1. Treść niedostępna
  Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 2. Wystarczy wyjść z unii by szybko pozbyć się zniewolenia.
  Daj se siana z tą pisowską propagandą.
  Twoich wypocin nie czytają małe dzieci.

  Debata, kontrowersyjne Dobre 6 Słabe 6

  • Wszędzie widzisz pis?
   To jak u Jasia co mu się wszystko z doopą kojarzy 🙂
   Nie otwieraj lodówki! Ha ha ha ha

   Debata, kontrowersyjne Dobre 4 Słabe 2

  • Jeśli ten artykuł kojarzy Ci się tylko z PiS to pewnie dlatego, że feralną umowę z UE podpisał Lech. Pewnie jesteś za młoda aby to pamiętać…
   Fakty wymienione w artykule były znane w momencie podpisania umowy stowarzyszeniowej i wiele osób wskazywało na ograniczenie suwerenności. Zakrzyczano ich.

   Debata, kontrowersyjne Dobre 4 Słabe 3

  • Jak chciałbyś opuścić UE?

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 1

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)