Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

STATUT: Uwagi z konsultacji społecznych do zmian w Statucie Gminy Stepnica

KOMUNIKAT

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podaje do wiadomości publicznej wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych w gminie Stepnica. Celem konsultacji społecznych było uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Stepnica w przedmiocie Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu gminy Stepnica.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Stepnica w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica, konsultacje prowadzono od 17 do 24 września 2018 r.

 

We wskazanym terminie wnioski i uwagi złożyła jedna osoba. Skany pism w załączniku do niniejszego komunikatu.

Stepnica, dnia 01-10-2018 r.

konsultacje_uwagi

Źródło:

  1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/7342

2 komentarze

  1. paragraf na oszołoma ,który na każdej sesji “odbiega od przedmiotu obrad “,zachęca do użycia kremiku” Nivea na gębę” ( w jego przypadku skutek opłakany)?☹

    Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

  2. Sensowne uwagi. Większość poprawek jakby dotyczyła Ławickiego.

    Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)