Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Artykuł 180 Konstytucji RP

 

Art. 180 Konstytucji
 
1. Sędziowie są nieusuwalni.

2. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.

3. Sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku na skutek uniemożliwiających mu sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił. Tryb postępowania oraz sposób odwołania się do sądu określa ustawa.

4. Ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku.

5. W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia.

 
Źródło:
 1. http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

4 komentarze

 1. Sąd Okręgowy w Kaliszu zastosował trzymiesięczny areszt wobec prezydenta Żyrardowa (woj. mazowieckie) Wojciecha J. Prezydent jest podejrzany o ustawianie przetargów i korupcję.

  51-letniemu prezydentowi Żyrardowa zarzucono, że między 2016 a 2017 rokiem przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego w toku dwóch organizowanych przez kierowany przez niego urząd miejski procedur przetargowych. Miał przekazywać – w zamian za 80 tys. zł – dwóm pozostałym podejrzanym istotne informacje dotyczące przetargów na sprzedaż nieruchomości. Jak poinformował Meler, ustawianie przetargów na ponad 1,5 mln zł miało dotyczyć nieruchomości w nadmorskim Rewalu – jednej będącej własnością Żyrardowa, a innych będących w użytkowaniu wieczystym tego miasta.

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 1

 2. Miejscowi złodzieje już trzęsą portkami, jak wymienią ich sędziów na nowych. Znowu trzeba będzie płacić!

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 1

 3. wychodzi na to, że platfusy mają problem z czytaniem

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 2

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)