Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SONDAŻ: Mieszkańcy za obniżką diet radnych

Wdług ostatniego sondażu NS mieszkańcy są za obniżeniem, i to znacznym diet stepnickich radnych. Przypomnijmy, że obecnie kwota diety wynosi 250 zł dla radnego za uczestnictwo w sesji.

Klub Radnych Niezależnych zaproponował obnizkę diety do kwoty 150 zł za sesję argumentując to krótkim czasem trwania sesji (szczególnie komisji).

Mieszkańcy jednak idą dalej. Ponad 90% repondentów uważa, że diety są zbyt wysokie. Ponad 50% mieszkańców uważa, że powinno to być maksymalnie 50 zł za sesję, kolejne zaś prawie 30% uważa że 100 zł jest wystarczające. Średnia ważona wszystkich głosów wynosi ok. 85 zł i tę kwotę można by uznać za akceptowalną przez większość mieszkańców.

Poniżej wyniki sondażu:

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)