Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SONDA: Projekt uchwały klubu radnych niezależnych obniżającej diety radnych.

Plate with weighing scales packed with fruits and vegtables in a heart shape

UCHWAŁA NR……………
Rady Miejskiej w Stepnicy
z dnia……………. 2018 r.

zmieniającą uchwałę Nr XXV/278/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Stepnica oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu (Dz. U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/278/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Stepnica oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, zmienia się § 2 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:

,,1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej przysługuje wyłącznie dieta miesięczna w formie ryczałtu w wysokości – 500 zł,

 1. Radnym za udział w obradach Sesji Rady przysługuje 150 zł za każdą sesję Rady Miejskiej
 2. Przewodniczącemu Komisji Rady Miejskiej za udział w posiedzeniu komisji lub innej osoby prowadzącej posiedzenie komisji przysługuje 200 zł za każde posiedzenie Komisji Rady Miejskiej,
 3. Członkom Komisji Rady Miejskiej za udział w posiedzeniu komisji przysługuje 150 zł za każde posiedzenie komisji.’’

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Mając na uwadze, krótki czas trwania posiedzeń obrad Rady Miejskiej w Stepnicy, a także dla oszczędności Urzędu Miasta i Gminy Stepnica, obniża się diety Radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Stepnicy.

Czy należy obniżyć diety stepnickim radnym?

 • TAK (90%, 57 głosów)
 • NIE (8%, 5 głosów)
 • Nie mam zdania (2%, 1 głosów)

Głosujących: 63

Loading ... Loading ...

Ile powinna wynosić dieta radnego za udział w sesji?

 • 50 zł (56%, 19 głosów)
 • 100 zł (29%, 10 głosów)
 • 200 zł (6%, 2 głosów)
 • 150 zł (6%, 2 głosów)
 • 250 zł (3%, 1 głosów)

Głosujących: 34

Loading ... Loading ...

 

12 komentarzy

 1. chodzą słuchy, że niektóre komisje “wyrabiają się” w trzydzieści minut.
  to daje, po zmianach, 300 zł na godzinę – mało?
  moim zdaniem trochę się towarzystwu w głowach poprzewracało z dobrobytu i wierzą, że jak jest – będzie na zawsze,
  i nie pierniczyć mi o tym jak się dokładnie przygotowują do sesji i komisji bo jak kiedyś nie otwierali kopert nawet na sesji to teraz mają do domu i spokój , lol: 🙂

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 2. 50zl i talon do stonki 😂😂😂

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 3. Zgadzam się na naszym garnuszku a łakomstwo jakie ?paluszki,ciasteczka woda kawka cherbatka tego im brak żenada ! !…dpuścili by sobie .

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

 4. Wolna amerykanka policjant Wojtyła prowadzi działalność prawa jazdy ze swoim ojcem pewnie komendant dał pozwolenie to ci dopiero!Robią co chcą.

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

 5. sonda pod artykułem …

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 6. .

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

  • nie znam to chyba jakiś prywatny człowiek, więc nie widzę powodu zaglądania do kieszeni. Zaglądam tym co na garnuszku publicznym, czyli naszym są. W naszej gminie niestety same darmozjady.

   Najlepsze: Dobre 8 Słabe 1

  • Co mnie pod kusiło obejrzeć tzw. posiedzenie Rady Miasta i Gminy to przecież nie da się oglądać a słuchać to w ogóle , prowadzący to posiedzenie prowadził identycznie jak Marszałek Sejmu ………. br br br .

   Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 7. żadna z tych postaci nie zasługuje na wynagrodzenie, oni powinni dopłacać za zajmowanie tej sali, za sprzątanie i za to że fundują swoim wyborcom taką chałę 😅zrobię jednak wyjątek i nagrodzę radną z Żarnowa za to że “dzwoni do burmistrza zawsze po obiedzie z informacją że pękła rura “🤣☹🙃

  Najlepsze: Dobre 16 Słabe 0

 8. Jakie 150 zł? Jakie 200 zł??
  Po 50 zł za godzinę sesji i do domu!
  No i niby niePOradni CZYTAJĄ materiały przed sesją – he he – dobre sobie – ANALFABECI CZYTAJĄ 🙂

  Najlepsze: Dobre 13 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)