Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

RODO: Informacja dotycząca ochrony TWOICH danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Urząd Miasta i Gminy Stepnica informuje, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Urząd Miasta i Gminy Stepnica, 72-112 Stepnica ul. Tadeusza Kościuszki 4, dalej jako „ADO”;
 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pani Karolina Kaczmarek, tel. kontaktowy: 537-570-007; e-mail: karolina.kaczmarek@caro-iodo.pl;
 • dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych przez ADO; prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji w/w zadań ;
 • dane osobowe są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych/wynikający z prawa wewnętrznego ADO – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRZWA)/ z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.
 • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.

mgr Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Źródła:

 1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/7135
 2. https://giodo.gov.pl/pl/file/10574

1 komentarz

 1. RODO daje możliwość, by każdy obywatel miał prawo wiedzieć, które dane są wykorzystywane przez firmy (i urzędy). Obywatel może wystąpić do administratora – który zarządza jego danymi – z żądaniem przekazania danych osobowych w formie pliku pdf.

  Firmy (i urzędy) od piątku, 25 maja muszą udostępniać takie dane. Istotne jest również prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że klient banku czy innej instytucji może zażądać, aby jego dane zostały przekazane innej firmie.

  RODO zakłada m.in. prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwości usunięcia, również z internetu, informacji na swój temat, jeśli nie są prawdziwe lub są obraźliwe.

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)