Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Sesje komisji oraz posiedzenie Rady Miejskiej

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie  1500 w sali konferencyjnej  w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady XXV Sesji  Rady Miejskiej w Stepnicy.

                Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy                                             

Ryszard Ławicki

Porządek obrad.

 1. Sprawy regulaminowe
  1. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/18 z dnia  29 marca  2018 r. z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej  w Stepnicy.
 1. Blok informacyjny

1.Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Stepnica za 2017 rok.          

III. Podjęcie uchwał :

1.W sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

 1. w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów  i opłaty targowe, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 2. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stepnica,
 3. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym,
 4. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 5. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na  lata 2017 – 2025.

IV. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.                                                                                      V. V. Wnioski i zapytania radnych.
VI.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
VII. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                 

 

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu  28 maja 2018r. o godzinie 1300  w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy  odbędzie  się    posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu  Rady Miejskiej  w Stepnicy .

Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

                                                                                            Marek Kleszcz

                                                           

PORZĄDEK  POSIEDZENIA

 1. Sprawy regulaminowe
  1. Stwierdzenie quorum,
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia,
  3. Przyjęcie Protokołu Nr 13/2018 posiedzenia Komisji . Gospodarki i Budżetu  Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia 27 marca 2018 r.
 1. Blok informacyjny

1) Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Stepnica za 2017 rok.

               

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

2)  projekt uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów  i opłaty targowe, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

3) projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stepnica,

4) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym,

5) projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

6) projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na  lata 2017 – 2025.

4.Wolne wnioski.                                                                                                                               

 

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 28 maja  2018 r. o godzinie 1500  w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy  odbędzie  się    posiedzenie Komisji ds. Społecznych  Rady Miejskiej  w Stepnicy .

 

                                                                       Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych

 Rady Miejskiej w Stepnicy

Agnieszka Makowska

 

PORZĄDEK  POSIEDZENIA

 1. Sprawy regulaminowe
  1. Stwierdzenie quorum,
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia,
  3. Przyjęcie Protokołu Nr 21/2018 z  posiedzenia Komisji ds.  Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2018 r.

 

 1. Blok informacyjny

1) Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Stepnica za 2017 rok.             

 1. Rozpatrzenie projektów  uchwał :

1) projekt uchwały sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

2)  projekt uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów  i opłaty targowe, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

3) projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stepnica,

4) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym,

5) projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody                         i odprowadzania ścieków,

6) projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na  lata 2017 – 2025.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Źródła:

 1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/7132
 2. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/7131
 3. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/7130

6 komentarzy

 1. Każdy ma swojego pana.
  Nie ma niezależnych.

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 2. Za to wasze wielodzietne sympatyczni pięknie świecą włosami. Może zorganizujemy jakąś zbiórkę na szampon ? Bosssszzz… Przecież takimi włosami idzie pół bochenka chleba nasmarować.

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 2

 3. 😄

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 4. pewnie Rysio znowu da czadu 🙂

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 5. Zależni błyszczą lepiej od kremu nivea, hehehe

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 6. Pewnie radne “niezależne” znowu błysną wiedzą 😁. No i oczywiście elokwencją, przecież to oczywiste 😂

  Debata, kontrowersyjne Dobre 9 Słabe 7

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)