Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu – 24 stycznia 2018 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu   24 stycznia  2018 r. o godzinie 1530  w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy  odbędzie  się   wspólne posiedzenie Komisji ds. Społecznych  Rady Miejskiej  w Stepnicy i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

                                                                                            Ryszard Ławicki

 

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Sprawy regulaminowe:

  1. Stwierdzenie quorum,
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia,
  3. Przyjęcie Protokołu Nr 10/2017 z  wspólnego posiedzenia Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu  Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia  18 grudnia  2017 r.

 

2. Blok informacyjny

      1) Informacja z działalności Komendanta Gminnego OSP w Stepnicy za 2017 r.

      2) Informacja Komendanta Straży Miejskiej za 2017 r.

     3) Informacja  z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy za 2017 r.

4) Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za 2017 r

5)Rozszerzone sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stepnica z dnia 20.03.2017.

6) Sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 r.

7) Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017.                                                         

3. Rozpatrzenie projektów uchwał :

1) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023

2) w sprawie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Stepnica na 2018-2021

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Źródła:

 1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6916

1 komentarz

 1. CBOS:

  PiS 44%
  PO 15%
  N 6%
  K’15 5%

  9–17 stycznia 2018 roku na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 3

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)