Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

UWAGA: Komisja Nadzoru Finansowego upomniała Bank Spółdzielczy w Goleniowie

 

Po ukazaniu się w Gazecie Goleniowskiej artykułu pt. “KNF upomina Bank Spółdzielczy”  -LINK- natychmiast został w tej sprawie wydany Komunikat Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goleniowie -LINK- .

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) upomniała Bank Spółdzielczy w Goleniowie, a Spółdzielczy System Ochrony Spółdzielczej Grupy Bankowej (SSO SGB) stwierdza istotne naruszenia formalno-prawne w funkcjonowaniu rady  nadzorczej tego goleniowskiego banku po artykułach na temat odwołania prezesa BS Tomasza Sobolewskiego.

Do goleniowskiej siedziby Banku Spółdzielczego zawitali przedstawiciele SSO i przeprowadzili audyt prawny.

W jego wyniku stwierdzili istotne naruszenia formalano-prawne w funkcjonowaniu rady nadzorczej BS i zobowiązali zarząd BS do zwołania niezwłocznie, tj. nie później niż do 28 lutego br. zebrań przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Goleniowie w celu ustalenia sytuacji finansowej BS oraz wystąpili do zebrań grup członkowskich o odwołanie członków rady nadzorczej BS.

Po zapoznaniu się z w/w audytem,pismem  z dn. 18.12.2017 r. KNF upomniała BS w Goleniowie za prowadzenie działalności stwarzającej zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków bankowych i wykonywania działalności bankowej z naruszeniem przepisów prawa i statutu banku.

Zaleciła usunięcie wskazanych wad formalno-prawnych i dokonanie prawidłowego wyboru zarządu BS niezwłocznie, ale najpóźniej do 28.02.2018 r.

W związku z tymi zaleceniami SSO i KNF najbliższe zebrania grup członkowskich zwołane zostały na 19.01.br. w Goleniowie i 25.01.br. w Maszewie. Kolejne w Nowogardzie i Chociwlu.

Bank odpowiedział następująco:

Komunikat Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goleniowie

W związku z nasilającymi się atakami na Bank poprzez ukazujące się w prasie artykuły szkalujące Bank Spółdzielczy w Goleniowie oraz jego organy, Zarząd Banku i Rada Nadzorcza oświadczają co następuje:

Bank jest instytucją, w której kontrole są wykonywane co roku, wydawane są zalecenia i jest to normalne zjawisko. W sytuacji odwołania Prezesa Tomasza Sobolewskiego, również przeprowadzono kontrolę. Nieprawidłowości wykazane w raporcie niezwłocznie usunięto jeszcze w dniu otrzymania raportu. Nie ma mowy w nim o zarządzie komisarycznym.Uchybienia  w wyborze  Zarządu zostały usunięte niezwłocznie i obecnie Zarząd działa zgodnie z prawem. Nadmienić należy, że gro wykazanych nieprawidłowości pochodzi jeszcze z okresu odwołanego już, poprzedniego Prezesa. Insynuacje o zagrożeniu dla posiadaczy rachunków są obelżywe i nie maja pokrycia w faktach. Zalecono też zwołanie grup członkowskich, na których członkowie zostaną o wszystkim poinformowani w sposób rzetelny,  a nie poprzez kłamliwe doniesienia prasowe,  w których  przedstawia się sytuację w Banku jako daleko odbiegającą od prawdy. Sytuacja Banku jest stabilna, najważniejsze  wskaźniki badane są codziennie, a klientów uspakajamy, gdyż wypowiedzi jednej osoby nie mogą mieć wpływu na kondycję banku, są  to wypowiedzi godzące nie tylko w Bank ale i jego pracowników, którzy dokładają wszelkich starań aby odsuwać te oszczerstwa oraz wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością i dbałością o dobro Banku.

Źródła:

  1. https://bsgoleniow.pl/komunikat/
  2. http://goleniow.net.pl/comment.php?comment.news.7216
  3. http://www.goleniowska.com/material,knf-upomina-bank-spoldzielczy,22407.html
  4. http://www.gepardybiznesu.pl/content/view/3615/741/

1 komentarz

  1. ciekawe kto ma rachunki w tej szacownej instytucji 🙂

    Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)