Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

To są już jakieś JAJA! :-) Konsultacje Społeczne w/s REWITALIZACJI w toku.

Dzisiaj, 16-tego stycznia 2018 rozpoczeły się Konsultacje Społeczne w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023.

Konsultacje Społeczne w takiej sprawie są wymagane przez Prawo i żadnej łachy mieszkańcom nikt nie robi.

Wydawać by się mogło, że po tylu katastrofalnych wpadkach (n.p. prawomocny wyrok NSA dot niekonstytucyjności konsultacji w/s miasta) – tym razem konsultacje zostaną wykonane jak Pan Bóg przykazał.

Ależ gdzie tam! Znowu, znowu

Znowu konsultacje “Po Stepnicku”!

Podstawą prawną w przypadku rewitalizacji jest odrębna Ustawa o Rewitalizacji (patrz źródła). Nakłada ona na władze szereg obowiązków prawnych, bez których może być krucho prawnie, finansowo i karnie itd.

Rozdział 2 Partycypacja społeczna

Najważniejszy z punktu widzenia wpływu mieszkańców jest drugi rozdział Ustawy wyznaczający OBOWIĄZKI władzy

Art. 6

3. Formami konsultacji społecznych są:
1) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.
4. Konsultacje społeczne prowadzi się z wykorzystaniem formy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, oraz co najmniej dwóch form, o których mowa w ust. 3 pkt 2

6. Konsultacje społeczne prowadzi się w sposób ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści i odniesienie się do nich, a w przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką konsultowanych treści, z użyciem wizualizacji oraz sporządzonych w języku niespecjalistycznym skrótów i zestawień informacji zawartych w dokumentach poddawanych konsultacjom

8. Projekty dokumentów poddawanych konsultacjom społecznym, a także projekty dokumentów uwzględniające zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych oraz informacje, o których mowa w ust. 7, ogłasza się na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnia się w siedzibie urzędu gminy.

 

Co mają w zasadzie konsultować mieszkańcy jeśli pozbawi się ich jakiejkolwiek wiedzy o przedmiocie??!

 

Pierwsze wejscie Smoka

“Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podaje do wiadomości publicznej, iż w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 9 stycznia 2018 r. będą przeprowadzane konsultacje społeczne w Gminie Stepnica w przedmiocie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica”. LINK

I tylko tyle znalazło się w Stepnickim BIP. Zero projektu, zero informacji – jedynie termin konsultacji “niewiadomoczego”

Drugie wejscie Smoka

“Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podaje do wiadomości publicznej, że w okresie od 16 do 23 stycznia 2018 r.odbędą się konsultacje społeczne w Gminie Stepnica projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023″ LINK

Brak informacji o przyczynie zmiany terminu. Dalej zero projektu, zero informacji – jedynie termin konsultacji “niewiadomoczego”

Trzecie wejscie Smoka

Na trzecie podejście musieliśmy czekać aż … do dnia rozpoczęcia Konsultacji czyli dzisiaj. I wtedy to po godzinie 15-tej pan Herman łaskawie opublikował w BIP trzy zagadkowe wpisy:

 

 Już się ucieszyliśmy 🙂

No wreszcie, kompletnie po ostatecznym terminie ale zawsze. No to sprawdzamy:

Przedmiotowe konsultacje zostały przełożone i odbędą się w terminie od 16 do 23 stycznia 2018 r.  Link do aktualnego ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6827

W sumie rychło w czas ogłoszone w BIP. No to drugi dokument:

W dniach od 16 stycznia do 23 stycznia 2018 r. można składać uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023. 
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023

BRAWO HERMAN!!! 71 STRON!

DZIEŃ PO OSTATECZNYM TERMINIE A MIESZKAŃCOM DALIŚCIE TYDZIEŃ NA ZAPOZNANIE SIĘ I REAKCJĘ!!!

Źródła:

 1. http://nowa-stepnica.x25.pl/2018/01/07/wojt-zmienil-zdanie-konsultacje-w-innym-terminie/
 2. http://nowa-stepnica.x25.pl/2017/12/21/konsultacje-spoleczne-lokalnego-programu-rewitalizacji-gminy-stepnica/
 3. https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf
 4. http://rewitalizacjanadodrza.pl/aktualnosci/praktyczny-komentarz-do-ustawy-o-rewitalizacji-materialy-z-ministerstwa/
 5. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001777
 6. https://www.stepnica.pl/pliki/stepnica/pliki/LPR_Stepnica_2017-2023%20%20projekt.pdf

15 komentarzy

 1. proponuję niech łebski Riczi zamiast kasę wywalać w szuwary i inne znajdy 🤔 zainwestuje w porządne przyłącza energetyczne bo ciągłe wysidywanie przy świecy w oczekiwaniu na pront 🤣 grozi podpaleniem wąsa 😥

  Najlepsze: Dobre 15 Słabe 0

 2. dwa centymetry śniegu napadało i prestiżowe miasto sparaliżowało prondu 🙂 brak w kranach posucha
  Pani na centrali w zakł.energetycznych zamiast zgłoszenie o braku prądu przyjąć , wrzeszczy ,że “jak kłamiesz to zapłacisz 170 zł kary bo nikt z tego rejonu jeszcze nie zgłaszał awarii a gdzie jest ta Stepnica ?”:)

  Najlepsze: Dobre 28 Słabe 1

 3. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica realizuje zespół ekspertów Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Green Wood Sp. z o.o. w Warszawie w składzie: Włodzimierz Durka (kierownik), Romana Krzewicka, Antoni Sobolewski przy współudziale członków Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Stepnica.

  W proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 zostali zaangażowani pracownicy Urzędu Miasta Stepnicy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Kultury oraz innych jednostek komunalnych. Wysoką aktywność wykazali także mieszkańcy gminy, którzy wyrażali swoje opinie w trakcie wszystkich etapów procesu społecznej partycypacji i konsultacji.

  1. Co to jest “Zespoł ds. Rewitalizacji Gminy Stepnica”? Kiedy ten twór powstał i na jakiej podstawie prawnej? Dlaczego jest TAJNY?

  2. Kim są “mieszkańcy gminy, którzy wyrażali swoje opinie w trakcie wszystkich etapów procesu społecznej partycypacji i konsultacji” ? Czy ta grupa pokrywa się z pkt. 1? Kiedy te etapy/partycypacja/konsultacje miały miejsce? Dlaczego to jest TAJNE?

  3. Dlaczego projekt jest udostępniany tak późno? PO terminie rozpoczęcia konsultacji społecznych?

  Cały dokument przypomina mi te fachowe opinie sporządzone przez wiatrakowców. Te same opinię, które poległy później w starciu z Komisją Europejską. Opracowanie pod konkretne cele – czyli wydatki gminy.a nie pod potrzeby mieszkańców. Świetlica ma obniżyć przestępczość i zwiększyć zatrudnienie???

  To jakaś komedia jest znowu!

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

  • Autorzt projektu:

   1. Green Wood Sp. z o.o.
   Wnioski unijne, pisanie wniosków o dotację z Unii Europejskiej
   Jaka drobnica lokalna

   2. CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SP Z O O
   Fachowcy 🙂

   Pierwszy z brzegu:
   Osowski Karol Antoni – Członek Rady Nadzorczej

   Karol Antoni Osowski (ur. 26 marca 1947 w Mysłowicach) – polski urzędnik państwowy, wicewojewoda szczeciński (1995–1997), przewodniczący sejmiku województwa zachodniopomorskiego (2001–2006).

   Życiorys

   W 1970 ukończył studia prawnicze w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Został stypendystą Dyrekcji Okręgowej Kolei Polskich, pracował jako radca prawny DOKP w Szczecinie. W 1976 wstąpił do PZPR. W latach 1978–1983 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie (1983–1990). W okresie rządów SLD-PSL został mianowany wicewojewodą szczecińskim – zastępcą Marka Tałasiewicza.

   W 1998 i 2002 wybierany na radnego województwa zachodniopomorskiego z ramienia SLD. W 2001 został przewodniczącym sejmiku I kadencji (zastąpił Wojciecha Długoborskiego). W latach 2002–2006 pełnił funkcję przewodniczącego sejmiku II kadencji. W 2006 bezskutecznie kandydował ponownie do sejmiku. W wyborach w 2007 bez powodzenia ubiegał się o mandat senatora z ramienia LiD.

   Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 4. Zajda (wyjątkowo nieprzyjemny typ) z Wyganowskim (jeszcze lepsze coś) dobrze sobie robią. Wszędzie ten Zajda i Szuwarek – co jest k…wa grane!? A tak w ogóle to bardzo polecam wczorajszy wywiad z Dr Lechem Kowalskiem w radiu Wnet. Mowa w nim o służbach i wszelkiej maści SB co bardzo pasuje do naszej stepnickiej rzeczywistości. Jak mówi Pan doktror w kontekście zasiedzenia sbeckiego ” na szczeblu samorządowym to są złogi jeszcze nie ruszone” Posłuchajcie, bardzo ciekawe.

  http://www.youtube.com/watch?v=Mt9u7mEw8z0&list=LL2d5dyq-mLH7H4dzzBliOyg&index=1

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

  • a jeszcze lepszy program wczoraj emitowany .Magazyn Śledczy Doroty Gardias ,jak robiło sie przekręty ,Pan Gawłowski wymieniany kilkakrotnie ,to dotyczy afery w zachodniopomorskim

   Najlepsze: Dobre 9 Słabe 2

 5. więcej kasy dla Rabskiego i Zajdy niż dla mieszkańców Czarnocina

  Najlepsze: Dobre 13 Słabe 0

 6. “Szczególnie wiele eternitu pozostało do usunięcia i utylizacji w Piaskach Małych oraz w Miłowie.
  Także w samej Stepnicy, głównie w rejonie Bogusławia, stan zanieczyszczenia środowiska
  naturalnego jest bardzo wysoki. “

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 1

 7. 5.2. Obszar rewitalizacji gminy Stepnica
  Ostatecznie, w wyniku partycypacyjnej oceny potencjałów obszarów kryzysowych oraz aktywności
  środowisk lokalnych w ramach procedur konsultacyjnych, jako obszary rewitalizacyjne wskazano
  następujące lokalizacje:
  1. Łąka,
  2. Racimierz,
  3. Żarnowo,
  4. Czarnocin,
  5. Kopice

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)