Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Wójt zmienił zdanie – konsultacje w innym terminie :=)

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Na podstawie Uchwały Nr XIX/212/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, w związku

z Zarządzaniem Nr 2/2018 ([oryginał: przyp. red.]) Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podaje do wiadomości publicznej, że w okresie od 16 do 23 stycznia 2018 r.odbędą się konsultacje społeczne w Gminie Stepnica projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023

Andrzej Wyganowski 

 

Źródła:

 1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6827
 2. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6829

22 komentarze

 1. mnie ten obszar zdegradowany,czy już został wyznaczony
  jak również kto będzie interesariuszem w ttej rewitalizacji

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 2. ustawa o rewitalizacji
  -praktyczny komentarz Rewitalizacja w 10 krokach
  1.
  Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
  zdegradowanych, prowadzony kompleksowo
  , poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,
  przestrzeni i gospodarki Działania te są skoncentrowane terytorialnie
  co oznacza, że dotyczą wybranego, niewielkiego obszaru gminy
  – patrz: Rozdział 2.2
  .
  2.
  Rewitalizacją nie są pojedyncze inwestycje lub działania, takie jak remont linii kolejowej,
  przebudowa budynku, otwarcie nowego przedsiębiorstwa. Podstawą wszystkich działań
  rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne, zaś działania w sferze
  planistycznej, technicznej, środowiskowej lub gospodarczej mają charakter uzupełniający
  – patrz: Rozdział 2.2.
  3.Rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina
  –udział w niej biorą interesariusze, którym……

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 3. goleniow.net.pl donosi …

  Centralne Biuro Antykorupcyjne żąda prześwietlenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w związku z pismem mającym znamiona donosu oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane do Rady Miejskiej pismo.

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 4. Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 🙂 wytrwałości,podziękowania za pracę w dzień i w nocy najważniejsze, że mierzi to tych co tutaj “nie zaglądają “a tak się zamotali ,że nie wiedzieli co to za święta w grudniu 🌲?gratuluję, informuję ,że jest ROK 2018 🍾🍾🍾

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

 5. Oto nasz Wódz

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 1

 6. jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasa

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 7. Widzę, że u szanownej redakcji ciężko ze snem. Czyżby sumienie nie pozwalało ?

  Debata, kontrowersyjne Dobre 1 Słabe 14

 8. Moim zdaniem jest ok. 2 stycznia było ogłoszenie ze w terminie od 16 będą odbywały się konsultacje. Z później ze będą przeprowadzone. Wiem że w niektórych ustawach tak jest ze wcześniej trzeba podać ze będzie się coś działo a później ze już będą. Może jest tak w ustawie o rewitalizacji?

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 1

 9. .

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 10. trochę to dziwne
  Pan Andrzej zwołuje konsultacje na drugiego stycznia, po czym … drugiego wyznacza nowy termin
  czy to jest szacunek dla wyborcy?
  gdzie jest projekt tego wydatku?

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)