Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

AUDIO: Woda i niespełnione obietnice burmistrza. Zebranie wiejskie w Budzieniu.

Załącznik nr 2
Do uchwały nr UCHWAŁA Nr 1 / 2017 Zebrania Wiejskiego
Mieszkańców Sołectwa Budzień
z dnia 27 listopada 2017 r. 

Budzień, 27.11.2017 r.
Sołtys Sołectwa i Rada Sołectwa Budzień

Rada Miejska w Stepnicy
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

 

Wniosek

 

Wnioskujemy o realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu nowego ujęcia wody w Budzieniu i uwzględnienie tego przedsięwzięcia w budżecie Gminy Stepnica na rok 2018 

UZASADNIENIE

            Od wielu lat mieszkańcy sołectwa Budzień borykają się z problemem jakości wody pitnej. Już w 2009 r. w „Sprawozdaniu z dnia 14.04.2010 r.  z prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej do wniosku taryfowego, ówczesny operator wod-kan wskazywał na konieczność znalezienia nowego, dobrego źródła wody dla Budzienia. W 2009 r. zostały wykonane odwierty poszukiwawcze nowego źródła wody z pozytywnym wynikiem.

W 2011 r. PSSE w Goleniowie nakazał pismem poprawę jakości wody w Budzieniu, w odpowiedzi , jako rozwiązanie ówczesny operator wod-kan wskazał budowę nowego ujęcia wody.

Następnie we wniosku z dnia 03.06.2011 r. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieki zatwierdzonym przez Radę Gminy zawarte było zadanie do realizacji : zaprojektowanie i realizacja nowego ujęcia wody (finansowanie Gmina Stepnica) w latach 2011/2012.

Mieszkańcy wsi Budzień pełni nadziei czekali na poprawę sytuacji. Zamiast tego gmina nagle zrezygnowała z tych planów i w 2013 r. zrealizowała inwestycję polegającą na modernizacji stacji uzdatniania wody pochodzącej ze starego ujęcia. Inwestycja ta nie spełniła zadania. Poprzez swoje działania i zaniechanie budowy nowego ujęcia wody doprowadzono do tragicznej w swych skutkach sytuacji narażania zdrowia i życia mieszkańców wsi Budzień, ciągłych problemów z dostępem do wody pitnej. Obecnie woda dowożona jest beczkowozami, wody często brakuje, wodociąg nie jest płukany, co naraża mieszkańców na spożywanie wody o jakości  niespełniającej norm wody pitnej. Ciśnienie wody jest bardzo słabe, często barwa wody jest żółta, brązowa, zawiera osady. Mieszkańcy mają problemy zdrowotne (wysypki, plamy, swędzenie skóry), kłopoty związane z użytkowaniem sprzętów domowych, tj. pralki, zmywarki, piece i osprzęt CO, armatura łazienkowa, itp. Zmuszeni są  do kupowania wody do picia.

Kompletnie niezrozumiałe dla mieszkańców sołectwa Budzień jest fakt odstąpienia gminy od realizacji zadania polegającego na wykonaniu nowego ujęcia, co przyczyniło się do narażenia zdrowia i życia mieszkańców oraz problemów z dostępem do wody pitnej i do celów gospodarczych. Dowożenie wody beczkowozami nie jest rozwiązaniem stałym, a dodatkowo naraża mieszkańców całej gminy na podniesienie rachunków za wodę z powodu ponoszenia wyższych kosztów jej dostarczania.

Zgodnie z art. 7.1. pkt.3.  ustawy o samorządzie gminnym Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy (…) wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Z uwagi na powyższe wniosek jest  w pełni uzasadniony.

 


Poniżej audio nagranie ze spotkania wiejskiego w Budzieniu:

16 komentarzy

 1. Oto uroki demokracji, decyduje większość, a większość jest niekoniecznie mądra, lubi być manipulowana i wybiera psychopatów

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 1

 2. A czy można sobie samemu wywiercić studnie i odciąć się od wodociągu skoro albo w nim nie ma wody albo leci cola lub whisky? Czy jest taka możliwość i jaki to koszt?

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 3. Boguś dobrze gada i ma argumenty poparte dowodami. Jak ma się do tego postawa Wyganowskiego, megalomana, pracującego tylko i wyłącznie na swój wizerunek? Rządy Wyganowskiego w całym przekroju to jedno, wielkie, perfumowane gówno!

  Najlepsze: Dobre 16 Słabe 0

 4. Jaka to sprawiedliwość? Budzień święta bez wody a w podobnej wielkości Gąsierzynie świetlica za milion, marina, którą już dwa razy budowali, lampa ledowa na końcu świata,boisko do siatkówki, itp… I tylko dlatego, że sołtysem jest ciocia marszałka?

  Najlepsze: Dobre 22 Słabe 0

 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
  Rozdział 2. Rodzaje obiektów wymagających zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

  § 3. Obiekty wymagające zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
  1. Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla:
  1) jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiących zabudowy kolonijnej, a także znajdujących się w ich granicach: budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych;

  Najlepsze: Dobre 13 Słabe 0

 6. Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej, dla niej też ochrona przeciwpożarowa (a więc i odpowiednie umieszczenie działających hydrantów) jest zadaniem własnym.

  Najlepsze: Dobre 14 Słabe 0

 7. Powinni dostać odpowiedź burmistrza i Rady. Czekam z zaciekawieniem.
  Wydać podać 400 tys. zł na coś co i tak nie zadziała to akurat norma w tej gminie

  Najlepsze: Dobre 16 Słabe 0

  • Budzień – to nie tylko kwestia przekrętu z wodociągiem ale i z ” grubo ” przepłaconą kanalizacją oraz mocno zdegradowanym Kanałem Królewskim. A tak przyjemnie tam było jechać z synem na rybki. Nawet zawody wędkarskie się tam odbywały a teraz obraz nędzy i rozpaczy. Tylko bobry się mają znakomicie, ale one są ponoć pod ochroną…ludzie nie.

   Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

   • Bogdan dobrze powiedział – to jest sprawa dla CBA i innych organów.
    Inwestycja nie tylko marnotrawna ale też skandalicznie przepłacona!

    Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 8. To kto z kim uzgadniał remont stacji? Wygląda na to, że burmistrz tylko jak przestało działać to się nie pokazał.

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

 9. Pełną parą rusza odbudowa przemysłu stoczniowego czy szerzej przemysłu morskiego w Szczecinie. Chcemy wchodzić w jednostki specjalistyczne, budować promy i te promy będą tutaj budowane – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  – Stocznia w Szczecinie jest wyraźnym dowodem na to w jaki sposób w ostatnich 8 latach, przed zmianą władzy, doszło do pełnej zapaści, bankructwa i dekapitalizacji całej substancji technicznej stoczniowej. Wielkie nabrzeża portowe były zamieniane na parkingi, a suwnice były cięte na złom. Minister i rząd stara się przyczynić do odbudowy przemysłu stoczniowego.

  Pytany o rozwój przemysłu na Pomorzu Zachodnim, Morawiecki wymienił budowę instalacji do produkcji propylenu, która ma powstać w Zakładach Chemicznych Police należących do Grupy Azoty.

  – W branży chemicznej mamy deficyt w wysokości 7,5 – 8 mld euro. Każda inwestycja, która pozwoli nam zmniejszyć ten deficyt, zbudować moce ekspertowe i produkcyjne w nowoczesnym przemyśle chemicznym jest bardzo dobra – wyjaśnił premier.

  Debata, kontrowersyjne Dobre 4 Słabe 2

 10. 31:00

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 1

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)