Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

XXII Sesja Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2017 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia  2017 r. o godzinie  1600 w sali konferencyjnej  w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady XXII Sesji  Rady Miejskiej  w Stepnicy.

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

Ryszard Ławicki             

                

                

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy

I.  Sprawy regulaminowe:

  1. Stwierdzenie quorum,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu Nr XXI/17 z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia 24 listopada 2017 r.                                                                             

III. Podjęcie uchwał :

 1.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2018 rok,

2.  w sprawie  wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021,

3. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica na lata 2016-2021,

4. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica,

5. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica,

6. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat,

7. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat,

8. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat,

9. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,

10. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Stepnica na okręgi wyborcze oraz ustalania ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

11.  w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2018 r.

12.  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na 2018 r.,

13. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy  na 2018 r.,                                                                                     

14.w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

w Stepnicy na 2018r.                                                                                                                                                             

IV. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.                                         

V. Wnioski i zapytania radnych.                                                                                                   

VI.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.                                                                                                    

VII. Zamknięcie obrad.                                                                                                   

Źródła:

 1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6802

6 komentarzy

 1. wychodzi na to ,że pani szczeblewska słusznie na zebranie przedwyborcze
  komitetu wyborczego pana wójta przyszła z taczką,,miała kobieta nosa”
  gdyby wyborcy też połapali się w porę nie byłoby takiego cyrku

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 2. Tak mili Państwo po obejrzeniu ostatniej sesji rady Miasta i Gminy , jedno jest pewne cyrk trwał dalej, tzn . kłutnia-sprzeczka między dwoma Panami wiadomo ,którymi, tzn. tej radzie ? przy najbliższych wyborach nalerzy pokazać tzw. środkowy palec ! . Zadziwiające jest też że reszta radnych milczy jak dwóch ich kolegów uprawiają między sobą tzw. nawalankę słowną , na razie słowną i żaden-żadna radna nie zabierze głosu w tej sprawie !. Zwyczajowo Panie z prawej strony zachowują się jak by miały za kneblowane usta i to wszystkie, tak jak P. na co dzień pyskata Gidokejt czy P. Dąbrowska czy P. Teresa z zawodu pielęgniarka no i oczywiści P. długo dystansowy radny i szef jednej komisji P. Kleszcz . Jestem też rozczarowany P. radnym Szczelczykiem facet wykształcony ale nie kumaty ? itd. itd.

  Debata, kontrowersyjne Dobre 5 Słabe 6

  • Zajrzyj do słownika ortograficznego.

   Najlepsze: Dobre 5 Słabe 2

   • Witam @ XYZ tego kogoś ha ha ha tak masz rację, ortografia nie jest moją dobrą stroną ,przepraszam uniżenie , ale co do meritum sprawy też maż uwagi ?,pozdrawiam Cię .

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 3

   • I jeszcze o “dywersyfikacji ” ujęcia wody dla Gminy Stepnica powiedział Pan radny Jacewicz ,czy on wie co mówi ? tzn że trzeba by było nowy odwiert w , którym była by zagwarantowana woda zdatna do picia czy może ten Pan wie gdzie takie źródło się znajduję ? i jakie to są koszty ?.

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 3

    • Czekam z utęsknieniem, jak będzie awaria nie do usunięcia, o której przebąkuje suchym gardłem sam burymiszcz, co wtedy powiesz XYZ ?
     Cieszę się , że ktoś wreszcie poruszył sprawę wody. Współczuję mieszkańcom Budzienia.
     Ładujmy więcej milionów w duperele.

     Najlepsze: Dobre 4 Słabe 1

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)