Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Występ Mituły na Radzie Powiatu w/s SZPITALA…

GOLENIOW.NET.PL

Wystąpienie Łukasza Mituły na XXIII sesji Rady Powiatu w sprawie szpitala. W jakim charakterze pojawił się tam Pan Łukasz Mituła? Jeżeli w roli Przewodniczącego Rady Miejskiej – to jest to zwykłe nadużycie prawa.

Zresztą jak stwierdza Radny Czesław Majdak, i to już nie pierwszy raz:

Współpraca Powiatu Goleniowskiego z Gminą Goleniów w rozumieniu p. Mituły:

1.Kilkadziesiąt milionów złotych z budżetu Goleniowa przeznaczane na utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

2.Ponad dwadzieścia milionów złotych na Zakład Aktywizacji Zawodowej z budżetu Gminy Goleniów (zadanie powiatowe, które wykonuje Gmina Goleniów).

3.Propozycja p. Mituły odnośnie przekazania kilku milionów złotych z budżetu Gminy Goleniów na Szpital Powiatowy w Goleniowie.

Uważam, że Pan Mituła bardzo lubi POrozmawiać o kulturze,sporcie, społeczeństwie obywatelskim w swoim gronie sympatyków (przyszłych wyborców), ale zapomina POrozmawiać z p. Krupowiczem oraz niezależnymi radnymi.

Jego siedmioletnie rozmowy i konsultacje społeczne skończyły się na obietnicach i,niestety, nie przyniosły zamierzonych i wymiernych rezultatów.

Moim zdaniem powiaty należy zlikwidować, przekazać zadania powiatów gminom, a Rada Miejska powinna rozliczyć p. Łukasza Mitułę z podejmowanych działań, niezgodnych z prawem, do których nikt go nie upoważnił, co sprawiło, że nadużył swoich kompetencji jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Goleniowie. 

Czesław Majdak “

Treść niedostępna
Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

 

Treść niedostępna
Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

3 komentarze

  1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6714

    Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej – Lokalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Zadanie: Szkolenie z zakresu udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Gminy Stepnica. 🙂

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  2. Ciekawy artykuł w kurierze szczecińskim

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)