Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Gabinety polityczne w samorządach do likwidacji !

Sejm zabrał się za zmiany w samorządach.
 
Przyjął dzisiaj nowelizacje ustawy likwidującej “gabinety polityczne” na tym szczeblu. Jak napisali autorzy projektu, stają się przyczółkiem do tworzenia miejsc pracy dla osób związanych partyjnie.
 
Projekt ten usuwa z obowiązującej ustawy przepis, na podstawie którego wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa może zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim na czas pełnienia swojej funkcji.
 
Pierwotnie według projektu noweli, umowy z obecnie zatrudnionymi doradcami i asystentami miały ulec rozwiązaniu w dniu wejścia w życie ustawy. Podczas prac w komisjach termin ten zmieniono na 14 dni od daty wejścia w życie ustawy. Pracownicy samorządowi mieliby być zatrudniani tylko na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi.
 
Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka KUKIZ’15 napisał o sprawie tak:
Po raz pierwszy od 28 lat udało się uchwalić ustawę zmniejszającą zatrudnienie w administracji! Ustawę Kukiz’15! Zlikwidowaliśmy tzw. gabinety polityczne w samorządach, czyli stanowiska doradców i asystentów politycznych.
Zaoszczędzimy miliony z pieniędzy podatników i ograniczymy zatrudnianie partyjniaków.
 
Przyjęcie tej ustawy oznacza, również usunięcie z pracy czterech doradców i asystentów Burmistrza Goleniowa Roberta Krupowicza.
 
Onet.pl/Stanisław Tyczka/goleniow.net.pl

5 komentarzy

  1. będzie można już legalnie spokojnie otwierać ogień do ubeków i innej swołoczy jak przekroczy granicę twojego domu.

    „odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”

    ubeczynki zapraszam w okolice mojej działki – to się jakoś sprytnie ogrodzi 🙂

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

  2. Brawo. Jeszcze niech dadzą obowiązek w zeznaniach pracowników urzędów wykazywać przynależność do partii politycznej.

    Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)