Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

OSTRZEŻENIE PRZED ZJAWISKAMI BURZOWYMI

Ostrzeżenie przed burzami - 31_08_2017 - ogniwa(1)

26 komentarzy

 1. Nie wiecie na kogo głosować w wyborach samorządowych do Rady Powiatu?
  To już wiecie!

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 2. Wywiad z Radną Faryniarz na temat sytuacji w SCM Goleniów.
  “Starosta obiecał, a nie zrobił nic” – Twarde słowa Radnej Rady Powiatu Danuty Faryniarz. Wszystko już dawno wskazywało na złe stosunki wewnętrzne między pracownikami szpitala a byłą panią prezes, brak reakcji na działania poprzednich władz szpitala doprowadziło do obecnej sytuacji. Zmarnowano szanse i pieniądze podatników na rozbudowę szpitala tak, aby wprowadzić dodatkowe formy leczenia przynoszące dochód. Dlaczego opieki nad osobami starymi prowadzi prywatna firma a nie szpital?
  Oto kilka wątków naszej rozmowy z radną.

  rozmawiał Andrzej Bugajski
  realizacja Piotr Małachowski

  Treść niedostępna
  Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 3. 1. Andrzej Rzepliński, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego z poparcia PO, kandydat PO na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w 2005 r., do 1981 należał do PZPR. Pod koniec lat 70. II sekretarz POP PZPR w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

  2. Tomasz Nowak, poseł PO był 1 marca 1989 r. zarejestrowany przez SB z Konina jako kontakt operacyjny, ps. “Aktor”. Pozyskany do sprawy o krypt. “Pegaz” (“zagadnienie” – kultura i sztuka). Zdjęty z ewidencji 9 stycznia 1990 r. Materiały zniszczono.

  3. Zbigniew Pawłowicz, senator PO był zarejestrowany w 1977 r. jako tajny współpracownik Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli kontrwywiadu wojska PRL, ps. “Pawlik”.

  4. Marek Konopka, senator PO został w 1982 r. zarejestrowany jako tajny współpracownik kontrwywiadu wojska PRL ps. “Marzena”.

  5. Michał Boni, doradca premiera Tuska w 1992 roku został wymieniony jako TW “Znak” na tzw. liście Macierewicza. 31 października 2007 wydał publiczne oświadczenie, że w 1985 Służba Bezpieczeństwa za pomocą szantażu zmusiła go do podpisania deklaracji współpracy.

  6. Stanisław Jałowiecki, eurodeputowany PO występuje w katalogu IPN jako konsultant” SB z 1973 r., w tym roku został ostatecznie uznany przez Sąd Najwyższy za “kłamcę lustracyjnego”.

  7. Andrzej Olechowski, współtwórca PO i do dziś jej członek znalazł się w 1992 r. na liście Macierewicza. Jako jeden z nielicznych polityków centroprawicowych złożył oświadczenie lustracyjne o przyznaniu się do współpracy ze służbami specjalnymi PRL – w okresie pracy w instytucjach międzynarodowych współpracował z wywiadem (Departament I MSW). Był jego kontaktem operacyjnym o pseudonimie “Must”. Członek PZPR.

  8. Iwona Śledzińska-Katarasińska, posłanka PO w PRL związana z “Głosem Robotniczym”, organem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łodzi. W 1997 była kandydatem na stanowisko ministra kultury i sztuki w gabinecie Jerzego Buzka; wycofała się na skutek protestu AWS po oskarżeniu jej o udział w antysemickiej nagonce w 1968.

  9. Kazimierz Kutz, poseł PO w 1971 r. został zarejestrowany przez SB jako kandydat na tajnego współpracownika. Po trzech latach zmieniono mu kategorię na “zabezpieczenie”, a półtora roku później sprawę zakończono “z powodu braku możliwości operacyjnych”. W latach 70. uczestniczył w naradach Komitetu Centralnego PZPR na temat kultury. Wygłosił przemówienie gdzie zaatakował Stanisława Bareję używając terminu “bareizm” jako synonimu kiczu. Od tego czasu reżyser “Misia” nie podał ręki Kutzowi. W stanie wojennym zwolniony z internowania po podpisaniu `deklaracji o lojalności’. Od 1983 mieszka w Warszawie w tzw. “Zatoce czerwonych świń”. W 2005 członek Komitetu Honorowego Kandydata na Prezydenta RP Włodzimierza Cimoszewicza.

  10. Zbigniew Ćwiąkalski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Donalda Tuska w latach 1972-1981 członek PZPR, był szefem uczelnianej Podstawowej Organizacji Partyjnej. Według dokumentów IPN został zarejestrowany jako kandydat na tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa w 1985 r. Zaprzeczył jakiejkolwiek propozycji współpracy, a sam fakt zarejestrowania wiąże z wyjazdem na półtoraroczne stypendium do RFN w 1986 r.

  11. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Donalda Tuska karierę polityczną zaczynała w latach 70. w PZPR. Z partii wystąpiła po wprowadzeniu stanu wojennego.

  12. Jan Kuriata, poseł PO był zarejestrowany w 1984 r. jako tajny współpracownik SB, ps. “Piotr”. Zdjęty z ewidencji w 1990 r. Materiały złożono w archiwum;

  13. Marian Czerwiński, poseł PO. W 1989 został posłem na Sejm X kadencji (tzw. Sejm kontraktowy) z okręgu Dębica z listy PZPR. Przewodniczący PO w powiecie dębickim.

  14. Leszek Korzeniowski, poseł PO, przewodniczący PO w województwie opolskim, były członek PZPR.

  15. Miron Sycz, poseł PO, b. członek PZPR. Należy do Stowarzyszenia Ordynacka.

  16. Bożena Sławiak, posłanka PO, była członkiem PZPR.

  17. Karol Węglarzy, radny sejmiku śląskiego z PO, w latach 1980-1985 pełnił funkcję posła na Sejm PRL VIII kadencji z listy PZPR. Od 2001 należy do Platformy Obywatelskiej.

  18. Gen. Janusz Bojarski, dyr. Departamentu Kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej, w przeszłości dwukrotnie pełniący funkcję szefa rozwiązanych Wojskowych Służb Informacyjnych. Absolwent m. in. Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego, znany również jako wieloletni współpracownik gen. Dukaczewskiego.

  19. Robert Kowalski, absolwent Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGiMO) w czasach ZSRR. Zwolniony ponad rok temu ze stanowiska teraz został wiceszefem departamentu kadr i szkoleń w MSZ.

  20. Marek Staszak, prokurator krajowy, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1980-1984 pracował w Prokuraturze Rejonowej w Międzyrzeczu i Poznaniu. Był prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej (1985-1989) i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w czasach rządów SLD (2001-2003).

  21. Zdzisław Skorża, wiceszef ABW, były funkcjonariusz SB.

  22. Maria Wągrowska, wiceminister obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska, podała się do dymisji 13 grudnia, wg `Trybuny’ po tym, jak w IPN znaleziono materiały na jej temat. Oficjalny powód odejścia: `z powodów rodzinnych’.

  23. Tadeusz Nalewajk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z nominacji PSL, podał się do dymisji 7 stycznia 2008, `ze względów osobistych’. Wg `Trybuny’ powodem jego dymisji były materiały znalezione w IPN.

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 4. Krzysztof Olkowicz został odwołany z funkcji Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich i powołany z dniem 1 września 2017 r. na stanowisko Głównego Koordynatora do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze RPO.

  Jak informuje Biuro Rzecznika, zmiana stanowiska i miejsca wykonywania pracy Krzysztofa Olkowicza – Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku – dokonana została na jego prośbę i uzasadniona względami osobistymi.

  Do zadań Krzysztofa Olkowicza należy teraz monitorowanie, analizowanie i ocena realizacji praw osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak również przygotowywanie rekomendacji działań RPO w tym zakresie.

  Płk Krzysztof Olkowicz został powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 9 września 2015 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1982-83 był funkcjonariuszem MO w wydziale II kontrwywiad. Na własną prośbę został zwolniony ze służby. W latach 1984-1989 oraz 1991-2015 był funkcjonariuszem Służby Więziennej – od 1996 roku na pracował stanowisku Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie. W latach 1989–1991 był asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Elblągu i w Malborku. Od 2006 roku wpisany na listę radców prawnych.

  We wrześniu 2013 r. Olkowicz wpłacił część grzywny za Arkadiusza K. przebywającego w koszalińskim areszcie za kradzież wafelka o wartości 99 groszy. Chory psychicznie mężczyzna trafił do aresztu, ponieważ nie był w stanie uiścić 100 zł grzywny. Podwładni Olkowicza powiadomili Ministerstwo Sprawiedliwości o podejrzeniu naruszenia przez dyrektora przepisu, który zabrania uiszczania za więźnia grzywny, jeśli nie jest się bliską mu osobą. W maju 2014 r. sąd uznał pułkownika za winnego, ale nie wymierzył mu kary.

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

  • .

   Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

   • dał się zdegradować za wafelka wartości 99 groszy.

    Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

    • Kiedy został zdegradowany ?

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 1

     • “Zaniepokojonych funkcjonariuszy okręgu koszalińskiego”, którzy na Krzyśka złożyli anonimowy donos do Ministerstwa? 🙂

      Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

     • Sędziowie Olkowicza SKAZALI i przeciągnęli przez wszystkie instancje.
      Nawet Seremet miał sam składać kasację.
      Co z tego, że nie było za to kary jak zrobili z niego Sędziowie PRZESTĘPCĘ!
      Wyrok skazujący został, ponoć, wydany w trybie nakazowym

      Obie instancje uznały Pana Dyrektora Krzysztofa Olkowicza winnym popełnienia wykroczenia z art. 57 § 1 k.w. Uzasadniając oddalenie apelacji, pani sędzia Renata Rzepecka-Gawrysiak rzekła tak: „Zachowanie obwinionego jest zachowaniem cechującym się społeczną szkodliwością […] jest niedopuszczalne w przypadku osoby piastującej ważne stanowisko w systemie służby więziennej, która powinna w takiej, jak ujawniona sytuacji, podjąć działania zgodne

      Nie szanuje się człowieka, który jest wrażliwy, bo frajerów tępimy. W tym przypadku jest problem z dobrą wolą pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy poczuli urażoną godność – tak dr Paweł Moczydłowski komentuje decyzję ws. płka Krzysztofa Olkowicza.

      Jednomyślnością sędziów wzburzony jest dr Paweł Moczydłowski, socjolog i były szef polskiego więziennictwa. Jak mówił w TOK FM, po ogłoszeniu wyroku, pułkownik Olkowicz nie powinien rezygnować z walki. – Jeśli będzie trzeba, należy iść do Strasburga, żebyśmy z zagranicy dowiedzieli się, co to jest dobro publiczne i szkodliwość społeczna. Istnieje głęboka niekompetencja w orzekaniu szkodliwości społecznej. To jakieś ich gumowe pojęcie i myślą, że mogą robić, co chcą. A moim zdaniem określenie szkodliwość społeczna jest ściśle związane z pojęciem dobra publicznego.

      Sąd może wszystko

      Zdaniem Moczydłowskiego pracownicy wymiaru sprawiedliwości, którzy zajmowali się sprawą, wykazali się “brakiem kompetencji społecznych” i zrozumienia dla pojęć szkoda społeczna i dobro publiczne. – Czytałem różne komentarze przy okazji tej sprawy i wszystkie były jednoznaczne. Że płk Olkowicz wykonał niezwykle ludzki gest, od serca, którym naprawił szkodę wyrządzoną nie przez kogo innego jak sędziów. Mamy więc do czynienia ze źle pojętą urażoną godnością sądu, źle pojętą solidarnością pracowników wymiaru sprawiedliwości. Mogą sobie na to pozwolić, bo… nie ponoszą konsekwencji za swoje błędy. Nawet jeśli niewinny człowiek dostanie odszkodowanie, to my wszyscy je zapłacimy, a nie sąd.

      Dalej jesteście za tym żeby nic nie zmieniać z Sądami?

      Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

      • Pułkownik Krzysztof Olkowicz, szef koszalińskiej służby więziennej, odchodzi ze służby.

       Decyzję personalną dotycząca pułkownika Olkowicza odczytał Dyrektor Generalny Służby Więziennej generał Jacek Kitliński. Powołał się przy tym na ustawę o służbie więziennej.

       Odwołania ze strony pułkownika Krzysztofa Olkowicza nie będzie. Bowiem sam – po 30 latach służby – zrezygnował. Przenosi się do Warszawy. Jak dowiedziało się Radio Koszalin, pułkownik Olkowicz będzie pełnił funkcję zastępcy rzecznika praw obywatelskich.

       Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

    • długo oj długo esbeki nad nim pracowały
     ponieważ przestępstw Krzychu nie chciał popełnić to postanowili wykorzystać jego dobroć żeby ujebać a za cokolwiek.
     Testowali do 1 zł – może gość się złamie 🙂
     Troszkę wcześniej podesłali mu kradzież soku malinowego z a 1.25 zł – nie wymiękł 🙂
     Ale za 99gr to już karierę poświęcił bo jest GOŚĆ!
     ZA ZETA NIE DA RADY PATRIOTIOM UCZCIE SIĘ HUJE!

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Niby też gość z kontrwywiadu SB ale tylko dwa lata mu wystarczyły żeby się ogarnąć i wziął się za uczciwą, cięzką robotę, przede wszystkim się dalej uczył i do radcy prawnego, pułkownika doszedł bez pleców.
   No i zrobili zniego zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich. A teraz może nawet wybrzydzać.

   I on sławny i TY 🙂
   Tylko on troszkę bardziej 🙂

   Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 5. Treść niedostępna
  Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

  • Zofia Gajewska
   adwokat, radca prawny

   … Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw reprywatyzacyjnych. …

   Pasjonuje się historią dwudziestolecia międzywojennego i kulturą rosyjską. 🙂 zonk 🙂

   zatrudniona w kancelarii prawnej będącej wcześniej współwłasnością senatora partii … no zgadnijcie jakiej 🙂 … no , no, PO ! 🙂

   Kancelaria Pociej Dubois Kosińska-Kozak jest na liście wydatków Platformy Obywatelskiej na obsługę prawną,

   Inny założyciel i wspólnik, Jacek Dubois był ostatnio obrońcą oskarżanej o przestępstwa korupcyjne posłanki PO Beaty Sawickiej, a wcześniej także – jak podaje Wikipedia – pełnomocnikiem procesowym czołowych polityków partii: Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego.

   no i znowu w domu …

   Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

  • uspokajał, uspokajał, ostrzegał
   zcierpiał jazgot
   wreszcie jak dali mu dojść do głosu bo musieli sami zaczerpnąć tchu powiedział po prostu – KONIEC!
   wyprosił z pomieszczenia i zarządził 10 minut przerwy 🙂

   Najlepsze: Dobre 5 Słabe 1

   • na przykład dokwaterowywali ukraińców a ukraińcy na wstępie komunikowali, że jak coś się nie podoba to mogą Wołyń zrobić.
    albo podnosili czynsz o 500% – do 6 tys. zł dla rodziny.
    albo włamywano się łomem

    a teraz pięknoduchy “adwokaty” będą sobie niby zadawać chytre pytania żeby wywalić dane wrażliwe ze świadków, żeby zajechać świadków psychicznie, żeby się wycofali – klasyka – Minister Jaki powinien tych ubeków na kopach wynieść i społeczeństwo miało by do niego dalej żal że nie widłami.

    Najlepsze: Dobre 4 Słabe 1

  • To są prawdziwi manifestańci. Kod, nowosprytna itd.
   W złotej koronie na głowie…

   Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

   • Serio!

    Fabianek to inicjatywa “feministyczna” „Ratujmy Kobiety 2017″

    o co im chodzi?

    – “umieszczenie aborcji w koszyku świadczeń gwarantowanych”
    – “zakaz manifestowania w odległości 100 m od szpitali i szkół plus kary za sianie zgorszenia banerami” 🙂
    – “zakaz wprowadzania w błąd ws. reprodukcyjnych w internecie i poza nim – prawnokarną ochronę działaczek i organizacji przed przemocą i wandalizmem”

    Neomarksiści w natarciu?
    Będą skrobać tylko chłopaki?

    Najlepsze: Dobre 5 Słabe 2

 6. Chłopie skąd ty to bierzesz? Odstaw i szybciorem do Matławskiego.
  Ciekawe jak ci odbije jak ns napisze o jakimś pożarze albo co gorsza powodzi 🙂

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 1

 7. dobrze że nie napisaliście że ta burza to przez Wyganowskiego 🙂

  Debata, kontrowersyjne Dobre 1 Słabe 13

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)