Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

BOMBA! Prokurator przyznał racje skarżącym. W sprawie stepnickich mieszkań komunalnych śledztwo trwa!

Odpowiedź na interpelację nr 13248

w sprawie działań prokuratury dotyczących nieprawidłowości przy przyznawaniu praw najmu do mieszkań komunalnych w Gminie Stepnica

Odpowiadający: zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak

Warszawa, 12-07-2017

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 13248 Pana Posła Sylwestra Chruszcza w sprawie działań prokuratury dotyczących nieprawidłowości przy przyznawaniu praw najmu do mieszkań komunalnych w Gminie Stepnica, przekazaną Prokuraturze Krajowej przez Ministra Sprawiedliwości, uprzejmie informuję, że Prokurator Okręgowy w Szczecinie dokonał – w trybie przepisu § 73 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – analizy akt śledztwa Prokuratora Rejonowego Szczecin Zachód w Szczecinie uznając postanowienie z dnia 12 maja 2017 roku o umorzeniu śledztwa w zakresie wyczerpania znamion czynu z art. 231 § 1 k.k. przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica za przedwczesne.

Przede wszystkim Prokurator Okręgowy w Szczecinie nie zgodził się z przedstawionymi w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu śledztwa argumentami, że Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica posiadał prawną możliwość na zawieranie umów najmu z każdą osobą, niezależnie od miejsca jej zamieszkania, na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Stepnica, a później Radę Miejską w Stepnicy, o ile było to uzasadnione interesem społeczności lokalnej.

Prokurator Okręgowy w Szczecinie uznał, że uchwały podejmowane przez Radę Gminy Stepnica, a później Radę Miasta w Stepnicy stanowiły de facto akty wykonawcze do aktu prawnego wyższego rzędu, tj. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001.733). Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Natomiast stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.), wspólnotę samorządową tworzą z mocy prawa mieszkańcy gminy.

Z powyższych przepisów wyraźnie wynika, że Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica miał prawny obowiązek działania w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wyłącznie mieszkańców gminy, a nie osób spoza jej terenu. Nadto przepis art. 4 ust. 2 cyt. wyżej ustawy nakłada na organy gminy obowiązek zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Tak więc przepisy jednoznacznie zawężają krąg osób, które uprawnione były do skorzystania z zasobów mieszkaniowych Gminy Stepnica, a później Miasta i Gminy Stepnica.

Uchwały Rady Gminy Stepnica i Rady Miasta Stepnica, podjęte na podstawie art. 21 ust. 1 cyt. wyżej ustawy uszczegółowiały zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i nie mogły nadawać Burmistrzowi szerszych uprawnień niż przewidziane w ustawie. W uchwałach przyznano Burmistrzowi prawo do udzielania zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami, niż spełniające zasady określone w uchwałach a nie w ustawie, co oznacza, że Burmistrz posiadał prawo do dowolnego zawierania umów najmu, o ile było to uzasadnione interesem społeczności lokalnej, ale wyłącznie z osobami, które spełniały warunki wynikające z ustawy, a więc należały do wspólnoty samorządowej i posiadały niskie dochody.

Zawarcie umów najmu z osobami nie będącymi mieszkańcami gminy, bądź osobami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica, jej jednostkach budżetowych lub świadczących usługi na rzecz gminy, a posiadającymi wysokie dochody, stanowiło przekroczenie uprawnień przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica. Rada Gminy posiadała uprawnienia do wydzielenia z zasobów mieszkaniowych gminy tzw. lokali funkcyjnych dla osób niezbędnych dla gminy z racji posiadanych kwalifikacji czy zawodów, których tryb przydzielania mógł być regulowany odrębnymi zasadami, niż tryb przydzielania lokali dla ogółu mieszkańców.

Prokurator Okręgowy w Szczecinie uznał za konieczne dokonanie oceny, czy Burmistrz prawidłowo realizował obowiązki wynikające z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym i czy zapewnił funkcjonowanie w gminie jednoznacznych procedur i kolejności przyznawania lokali komunalnych, w sposób wykluczający dowolność.

Stanowisko Prokuratora Okręgowego w Szczecinie podzielił Prokurator Regionalny w Szczecinie po zapoznaniu się z aktami przedmiotowego postępowania.

Nadto Prokurator Regionalny w Szczecinie uznał za błędne stanowisko Prokuratora Rejonowego Szczecin – Zachód w Szczecinie o odmowie przyjęcia zażalenia od Pani I. K. i Pani M. M. i polecił Prokuratorowi Okręgowemu w Szczecinie spowodowanie uchylenia zarządzenia o odmowie przyjęcia zażaleń, uwzględnienie tych zażaleń, podjęcie na nowo postępowania w celu jego kontynuowania oraz dokonanie prawidłowej prawnokarnej oceny działania Burmistrza.

Prokurator Regionalny w Szczecinie zwrócił się także do Prokuratora Okręgowego w Szczecinie o rozważenie celowości wdrożenia zwierzchniego nadzoru służbowego. Natomiast stwierdził brak podstaw do podjęcia decyzji o przekazaniu niniejszego postępowania, z pominięciem właściwości miejscowej, innej jednostce organizacyjnej prokuratury.

 


Krzysztof Sierak (ur. 2 stycznia 1966 w Tychach) – polski prokurator śledczy, obecnie prokurator Prokuratury Krajowej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2016 zastępca Prokuratora Generalnego.

Były Dyrektor Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, w latach 2005–2007 Prokurator Okręgowy w Katowicach, były Zastępca Prokuratora Rejonowego w Katowicach. Od 7 marca 2016 zastępca Prokuratora Generalnego.

 

Źródła:

 1. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13248&view=5
 2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Sierak
Tagi: , , , , , , ,

190 komentarzy

 1. Czas “nadzwyczajnych kast”😅 dobiega końca ,kulturalnie z” białą różą w zębach” odejdą w zapomnienie, założą swoją stronę i nie będą musieli tutaj zaglądać😎to dla nich obciach.

  • Nic nie jest pewne. Pitolenie o kastach to pisie wymiociny. Właściwie już partia ta przegrała. Utrata władzy to tylko kwestia czasu. No ale wesoły roger na tym forum dalej będzie majaczył o sprawiedliwości dziejowej i takich tam komuszych bzdetach. No ale czas iść do pracy, wieczorem zajrzę i poczytam pisie hałkanie. Co do burgera, no cóz, sam sobie zgotował to co będzie musiał przełknąć.

  • Nic nie jest pewne. Pitolenie o kastach to pisie wymiociny. Właściwie już partia ta przegrała. Utrata władzy to tylko kwestia czasu. Ale wesoły roger na tym forum dalej będzie majaczył o sprawiedliwości dziejowej i takich tam komuszych bzdetach. Czas iść do pracy, wieczorem zajrzę i poczytam pisie hałkanie. Co do burgera, no cóz, sam sobie zgotował to co będzie musiał przełknąć.

   • “Nadzwyczajna kasta ludzi” to nie wymysł PiS tylko słowa sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego “boskiej” Ireny Kamińskiej na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich dn. 3.09.2016.

    NO I KTO TU BUJA W OPARACH ABSURDU? 🙂

    ORYGINAŁ:

    • W obronie Kasty Totalna zmobilizowała zalednie 14.tys. ubeków, pełowców i innych czwrwonych na pikiecie w Warszawie. Trochę chyba słabo?
     14 tys. odszczepieńców nie będzie dyktować 40-milionowemu narodowi co ma robić. To chyba jasne?

     Lud nie będzię umierał za Kastę 🙂

     Dziś IBRIS dla Rzepy podał 37% dla PIS i 19% dla PO 🙂

   • co? dupeczki nieźle porozrywało??? 🙂
    HA HA HA 🙂
    a rozerwie jeszcze bardziej … 🙂

 2. A ja tylko chciałem zwrócić uwagę na brak kultury w niektórych postach i niesymetryczne postępowanie admina. Poza tym nie rozumiem , dlaczego każdego kto ma nieco inne zdanie niż towarzystwo wzajemnej adoracji od razu wyzywa się od “pachołków grubego”, “platformersów”, “ubeków” itp. Nie jestem ani pierwszym, ani drugim czy też trzecim.

  • Po prostu nie mieści im się w głowie (chociaż tam powinno być dużo miejsca), że ktoś może myśleć inaczej lub mieć inne poglądy. Taka nowostepnicka wolność i tolerancja.

  • Nudzę się!
   Jak nie masz co powiedzieć o łamaniu prawa w sprawie mieszkań czy interwencji to piszesz cokolwiek na administratorów, takie tam ujadanie “po stepnicku”.

   • Ech ty wiejski filozofie. Piszę bo tak mi się podoba. Na temat jaki mi się podoba. Takie twoje ujadanie jest tylko egzotycznym urozmaiceniem.

 3. Piszący o pachołkach, baranach, ćwokach itp. to “prawdziwy” gospodarz tego forum. Słownictwo i kultura wypowiedzi godna mistrza który niedawno w sejmie produkował się z mównicy w szale nienawiści. Adminowi to nie przeszkadza. Reaguje dopiero wtedy gdy ktoś ripostuje tym samym językiem. Wtedy rozlega się jęk oburzenia. Taaa taka sobie stronka internetowa.

 4. Zmieńcie metodykę propagandy, bo pusty śmiech człowieka ogarnia

  • Ja tam widzę pękającą żyłkę, ponieważ znalazło się kilka osób które nie zgadzają się z góry założonymi ustaleniami. Usuwanie postów, blokowanie IP, poziom wypowiedzi, argumentów brak, ciśnienie u autorów rośnie. A miało być tak pięknie…

   • przecież ludzie widzą że to już wasz koniec i wijecie się w agonii

   • Art. 190 KK misiu
    Coś Ci to mówi?

   • No i będzie pięknie!
    Piękne wyroki się posypią 🙂
    Odmorzenie zajeło tylko 3 tygodnie więc dalej to już będzie szybko 🙂

    • Zamierzacie pozywać ludzi za to że piszą na tym pseudo wolnym forum ?

     • Nie zdziwiłbym się gdyby dziewczyny to zrobiły takim co to mają odwagę na groźby karalne czy fałszywe pomówienia.
      Bydło musi znać swoje miejsce.

      • W końcu wolność wypowiedzi jest tym o co walczycie. Mieszkańcy na pewno to docenią.

       • Wolność wypowiedzi nie oznacza przyzwolenia na popełnianie przestępstw.
        No ale wy juz macie takie inklinacje po grubym.

        • Świetne tłumaczenie a jeszcze jakiś czas temu tak żescie.sie żaliły że burmistrz zgłosił sprawę do prokuratury że względu.na wyzwiska na.tej.stronie. Gratuluję hipokryzji.

         • Burmistrz nie ma poczucia humoru 🙂
          Złośliwy czarny humor uważa za obrazę.
          Prokurator nieźle się uśmiał przy tej sprawie bo musiał to przecież czytać. Zrobił oczywiście wszystko co jest wymagane przez prawo ale sprawę ostatecznie umorzył.
          Burmistrz się nie odwoływał. Nie wiadomo dlaczego.

 5. Admin jaki jesteś sprawiedliwy. Jakoś wulgaryzmy Pana Daszkiewicza nie przeszkadzały. Podwójna moralność i obłuda. I dobrze. Przy wyborach to się uwzględni.

 6. Zanim znowu jakiś oburzony napisze, że usuwamy komentarze wyjasniam: pod wątkiem “Anonima” o prokuraturze zaczęły pojawiać się wpisy zawierające wylgaryzmy i wyzwiska. Z obu stron. Stąd decyzja o usunieciu ich z forum. Jak chcecie Panowie dyskutować- zachowajcie minimum kultury i powstrzymajcie się od inwektyw. Jeżeli to Was przerasta to albo zmieńcie forum albo wyzywajcie się na jakimś prywatnym czacie. Naprawdę nikt nie musi tego czytać.

 7. A może pogadać z Putinem i wynająć jakiś gułag na Syberii dla cwaniaków od Amber Gold,Skoków,pedefilów,morderców,gwałcicielim, złodzieji no i cwaniaków sejmowych.Niech rąbią lasy.Nie rabotajesz – nie kuszajesz.

 8. CBA jedzie dalej z koksem:

  Wczoraj doszło do zatrzymania kolejnych 11 osób, które miały być zamieszane w korupcje menadżerską w
  Elektrowni Dolna Odra. W procederze miało brać udział ponad 30 osób, jednak tylko trzy z nich pozostaną w areszcie. Wszystkim grozi do pięciu lat więzienia.

  http://szczecin.onet.pl/korupcja-w-elektrowni-dolna-odra-kolejnych-11-zatrzymanych/kvmv5y3

 9. Ciekawe, kiedy Goleniowska sprostuje ten bełkocik 😉

  • Ponaglenie trzeba Czarkowi wysłać żeby odszczekał 🙂

   • Przecież “ciemny martin” zawsze był pachołem SB-eckim!! Swego czasu mnie też opluł w tym goleniowskim szmatławcu i kurierze na zamówienie i wg instruktarzu A.W. Dawno zaprzestałem kupowania tych wypocin spisywanych według wzorca pod tytułem ” gazeta wybiorcza” Dziewczyny!! Róbcie swoje a nawiedzonych demagogów należy przeweitrzać jak smrody z WOZ-owskij kanalizacji.
    Pozdrawiam Forumowiczów!!

    • Witaj Bogdanie,

     Napisz ludziom na forum jak wyglądało to obsmarowywanie przez Martina.
     Część ludzi nie wie, część nie pamięta.
     Niech pasożyt wie, że nie będzie mu zapomniane …

     • Nie archiwizuję wypocin dziennikarskich pachołów SB/UB! Mogę, jedynie potwierdzić fakt istnienia zapotrzebowania na gnojenie ludzi w starym wypróbowanym stylu socjotechnicznymi sztuczkami z wykorzystywaniem takich miernot dziennikarskich ja ów “ciemny martin”. Ksywa sama mówi za siebie. Z tego wynika, że zapotrzebowanie na polityczne pół i niby prawdy z odpowiednim populistycznym tekstem jest podstawą funkcjonowania takich szmatławców jak Kuriery, Gazety Wyborcze, czy Goleniowska!! Sponsorzy polityczni z obozu mafii, ciągle są mocni, jak widać na ulicach, wiecach, owych szmatławcach, gdzie w/g instrukcji zawodowych zadymiarzy, za kasę i koryto zrobią wszystko! Po którymś z artykułów wręcz pomawiających moją osobę zapytałem telefonicznie w/w redaktora dlaczego nie konsultuje oszczerstw na mój temat, czy nie liczy się z tym, że w drodze powództwa cywilnego zażądam odszczekania tego co napisał? Odszczekał jedynie: ” tylko nie tak ostro” ! Czyli znali swoje miejsce i osłonę bandy z tak zwanego wymiaru sprawiedliwości!! W swojej karierze zawodowej i prywatnej przedzierałem się w różnych sprawach pięciokrotnie przez to badziewie zwane “polskim wymiarem sprawiedliwości” na różnych szczeblach i niestety” bezpartyjny i taki niepokorny osobnik, nie miał prawa cokolwiek wygrać!! I tak jest po dzień dzisiejszy!! Mam nadzieję na zmiany ale znam siłę bolszewickiej bandy dinozaurów i tych wytresowanych sukinsynów nowej generacji, stąd ten optymizm jest ciągle ostrożny, ale konsekwentnie popieram walecznych i wytrwałych a w szczególności Iwonę, Monikę i Marysię : BRAWWOO!!!

 10. palcie głupa jak FACHOWCY! 🙂

 11. A jeszcze niedawno, pod artykułem z Kuriera rozbawiony pisał: “Monisia i Iwonka miałyście zamykać burmistrza wraz ze świtą na długie lata i co ??? Sprawa umorzona 🙂”
  No i chyba jednak wsadzą : a z umorzonka nici. A miało być tak pieknie. Jaka szkoda 🙂 🙂 🙂

  • Czekamy na sprostowanie Cezarego Martyniuka z Gazety Goleniowskiej – nadwornego hagiografa Wyganowskiego.
   Troszkę się Pan Redaktor zagalopowal 🙂

 12. Czy na pismach do uburmistrza mam pisać Andrzej W. czy mogę jeszcze całym nazwiskiem? 😉
  Bo ta inteprelacja brzmi jak wyrok 🙂

 13. Honor i chwała panie burmistrzu!

 14. Czyli potwierdzili wszystko, co wcześniej pisała Monika. Mieszkania należały się tylko mieszkańcom gminy z niskimi dochodami. Gdzie podziały się te wszystkie trolle, co to tak “biedakom” mieszkań nie chciały dawać? Gdzie ci co tak umorzeniem się już cieszyli i nabijali z Moniki? Buty możecie dziewczynom czyścić, biją was we wszystkim na łeb!

 15. nie wykazała dochodów z bezzwrotnych pożyczek 😙a moze to na poczet obiecanych mieszkań i nie chcą donosić

 16. .

 17. Po tym wszystkim zastanawiajaca jest jedna rzecz jak zaglosuja ludzie w najblizszych wyborach ? czy dalej beda kultywowac i wierzyc w beton wodza lub nowej osoby namaszczonej przez niego ? Czy Panie Iwona lub Monika beda mialy chec wystartowac by do konca rozbic cala patalogie.. !!! Wg mojej oceny nie ma lepszych kandydatow , wykonaly wielka prace i gdyby nie one to dalej wszyscy by marudzili pod nosem ale nikt by sie nie odwazyl nawet palcem pokazac w strone obecnie nieudolnie rzadzacych .
  Pozdrowienia dla Ławickiego .

  • Dziewczyny już pisały ze nie będą startować.
   Musimy sami sobie poradzić 🙂

  • Dla was powrót Moniki to spełnienie najgorszych koszmarów. Lepiej nie wywołujcie wilka z lasu, bo gdyby się zdecydowała wrócić i startowaćw wyborach to mieszkańcy na nia zagłosują. A ona nie da sobie w kaszę dmuchać!

 18. W interpelacji dużo o burmistrzu. A co z naszymi radnymi z komisji społecznej, co tak pozytywnie opiniowali nie te wnioski co trzeba? W tym wnioski członków swoich rodzin? No i kierownik OPS też ma swój udział 😉

  • trzeba po prostu spytać Panią Iwonę i Panią Monikę co dokładnie było w zgłoszeiu, skargach etc.

  • Wszystkie zarzuty podniosłyśmy w dwóch zażaleniach (na postanowienie i zarządzenie prokuratora). Łacznie mają one 43 strony i w nich odniosłyśmy się szczegółowo do zebranego w sprawie materiału dowodowego.
   Wykazałyśmy sprzeczności między zeznaniami poszczególnych świadków, sprzeczność części zeznań z zebranymi w sprawie dokumentami oraz rażącą nieznajomość przepisów prawa. Część zarzutów dotyczy członków Komisji ds. Społecznych. Do tego- miałyśmy wreszcie możliwośc zapoznania się z wnioskami o przydział mieszkań. Z uwagi na fakt, że na zapoznanie się z ponad 2 tysiącami stron akt i odniesienie się do nich miałyśmy zaledwie 7 dni, skoncentrowałyśmy się na wnioskach i oświadczeniach o dochodach głównie tych osób, którym mieszkania przyznano. A tam cuda, cudeńka…
   Jak wynika z odpowiedzi na interpelację- każąc uwzględnić nasze dwa zażalenia – Prokuratura Okręgowa i Prokurator Regionalny przyznali nam rację. A to oznacza także podzielenie naszych wątpliwości co do możliwości prawnej tak szerokiego utajnienia przez Komisję i Burmistrza postępowania w sprawie przydziału mieszkań oraz części dokumentów.
   Sprawa może mieć zatem bardzo interesujcy przebieg.
   Pozostało nam czekać, ale umorzenie tego postępowania nie wydaje się już możliwe. Zarzuty są raczej pewne.
   Pozdrawiam
   Monika Moroń

   • No ale burmistrz od dawna nawet na sesjach powtarza, że to komisja i kierownik OPS opiniowała wnioski a on tylko grzecznie umowy podpisywał 😉
    Mogliby tak solidarnie z wodzem ponieść odpowiedzialność 😉

    • To są tylko słowa. W sprawie zebrano wiele dokumentów i inne dowody, z których wynika coś zupełnie innego. Dysponujemy też nowymi dowodami, które teraz możemy dołączyć do akt sprawy. Niektóre wręcz szokujące. Nie możemy jeszcze ich opublikować, bo śledztwo nadal trwa. Ale na pewno to zrobimy gdy tylko będzie taka możliwość.
     Wbrew pozorom próba umorzenia tego postępowania tylko nam pomogła. Miałyśmy wreszcie wgląd w pełne akta sprawy i w dokumenty, do których dostępu nam odmawiano. Okazję wykorzystałyśmy w stu procentach.
     Teraz pozostaje nam być cierpliwymi ale tego lokalna władza nauczyła nas juz dawno 😉
     Dodatkowym plusem tej sytuacji jest także fakt, że już nikt nie będzie powielał herezji z pism sporządzanych w tej sprawie przez zatrudnionego w Urzędzie prawnika 🙂
     Pozdrawiam
     Monika

   • I bronili się rękoma i nogami przed kontrolą społeczną.
    Chcieli po prostu ukryć swoje przestępstwa i uniknąć odpowiedzialności!

    No ale sprawa, na szczęście dla mieszkańców, się wydała.

    • Kontrola społeczna nad calym prcesem związanym z przyznawaniem mieszkań jest nakazana ustawą. Nie można jej wyłączyć ani dowolnie ograniczać. Kontrola społeczna i jawność to dwa warunki, których spełnienie gwarantuje przejrzystość procesu i ogranicza korupcję. U nas wszystko odbyło się “na gębę” i na zasadzie “tajne przez poufne”. To nie służy nikomu a już na pewno nie wzbudza zaufania mieszkańców do władzy. Dlatego zawsze jesteśmy za jak największą jawnością postępowań.
     Pozdrawiam
     Monika

   • Sierak docenił 🙂
    he he

   • Wam daje radę w palcem w bucie geniusze. Nie pierwszy zresztą raz. Więc może zacznnijcie jej słuchać, bo bitwy z nią przegrywacie na całej linii baranki 😉

   • No jesne! Lepiej sluchać “wybitnych” przewodniczącego, burmistrza i wiceburmistrz. Co jeden to lepszy prawnik a jak znaja przepisy! 😉
    To ja już Moniki posłucham 🙂

  • Mam nadzieję, że niektóre radne z waszego ugrupowania nie przestrzegające orzeczeń sądu i łamiące prawo też spotka sprawiedliwość.

   • Po pierwsze – nie mamy żadnego “naszego” ugrupowania w Radzie. Po drugie- jeżeli ktoś łamie prawo sprawiedliwość powinna go dosięgnąć, bez względu na jakąkolwiek przynależność. Po trzecie- w Klubie Radnych Niezależnych (zgaduję, że o tym mowa) jest tylko jedna radna- Aneta Meszyńska i do tej pory nic mi nie wiadomo o przypadku łamania przez Nią prawa. Jeżeli jednak Pan/i posiada wiedzę na ten temat- proszę zrobić to co my, czyli zgłosić właściwym organom.
    Pozdrawiam
    Monika Moroń

    • Hehe, widzę że niewygodne komentarze są systematycznie kasowane. Piękna manipulacja… Czekam na zaprzeczenie…
     Najpierw rozliczenie siebie i swoje towarzystwo mające wiele “za pazurami” i posługujące się kłamstwem i manipulacją. Kiedyś przyjdzie sprawiedliwość. Jak to mówią “karma wraca”.

     • Twoja podejrzliwość jest śmieszna. Nikt tutaj postów nie kasuje. Chociaż powinien.

     • Nie “niewygodne komentarze” a komentarze zawierające treści dotyczące sfery życia prywatnego. Gdybyś był bardziej uważny a mniej złośliwy zauważyłbyś, że usuwane są wówczas całe watki pod takim komentarzem, w tym czesto moje. Jakoś nie przyszło mi do głowy się upominać z tego powodu. Nie usuwamy np. komentarzy dla nas bardzo złośliwych (nawet obraźliwych), o ile nie dotyczą naszego życia prywatnego. Po prostu- reagujemy jak ktoś przekracza pewne granice. I nie są to tylko komentarze osób krytykujących nas ale także komentarze przeciwne obecnej władzy w Gminie.
      P.S. Zgadzam się w pełni z powiedzeniem: karma wraca. Doskonale widać jego prawdziwość na przykładzie sprawy przyznania mieszkań w Gminie 😉

      Monika

     • Już nas tak nie komplementuj.
      Na prawdę nie trzeba!
      Mamy wysoką samoocenę ale bez narcyzmu 🙂

      Natomiast niekwestionowanym mistrzem i liderem kłamstwa i manipulacji w tej Gminie jest Wyganowski.
      Stary, gruby dziad bez giwery trzyma w szachu prawie 6 tysięcy osób 🙂
      Na baczność!
      Dzieli i rządzi wiele, wiele lat.
      Nie liczy się z nikim i niczym.

      Podporządkował sobie całkowicie grupę osób poprzez które sprawuję swoją dyktaturę.
      Poustawiał ich na strategicznych stołkach dosłownie wszędzie.
      Nie ma obszaru nad którym nie ma pełnej kontroli – a jak się taki pojawi – natychmiast go zawłaszcza nawet na siłe. Otwierasz lodówkę a tam … Wyganowski 🙂

      Prawdziwy hodowca kukiełek.
      Tak go nauczyli.

     • że jednak to ekipka wygana idzie do piekła w pierwszej kolejności i lud temu przyklaśnie!
      Kolejność to ty sobie możesz ustalać u siebie w kiblu, – najpierw kupka a później siusiu – albo odwrotnie 🙂

      Nikt nic nie ma, jak to mówisz za pazurami bo Wyganowski dawno by to wykorzystał.
      Rozumiem waszą bezsilność – długo się udawało łamać prawo ale wreszcie wpadliście.
      Żebyście już nie uciekli to zastępca Ziobry sprawdził co trzeba i precyzyjnie określił gdzie zostało złamane prawo i rozkazał podległemu prokuratorowi do tego się zastosować. Teraz już wam nie pomoże. Musi stać na baczność i wykonywać polecenia. Cofnąć tego nie jest w stanie.

      Czyli przywali wam zarzuty i skieruje sprawę do Sądu.
      A w Sądzie to już polegniecie bo dowody są ewidentne.
      Próby przekupywania sędziego możecie sobie odpuścić bo to by trzeba było zrobić we wszystkich instancjach :-). Przypominam, że Ziobro z zainteresowaniem i bacznie będzie to obserwować na wypadek gdyby komuś ponownie głupoty do głowy przyszły:-)

      Po drodze dziewczyny mają już przewidziane dodatkowe atrakcje żeby się wam nie nudziło a publika miała z przestępców ubaw.

      No i do piachu!

      A teraz możesz sobie już postękać 🙂

      • Co najbardziej śmieszne w tej historii to zarzuty będzie stawiać Wyganowskiemu i świcie nasza ulubiona Prokuratura Szczecin Zachód 🙂
       ZA KARĘ CWANIACZKI 🙂

   • Musisz jeszcze wiedzieć że wolno się mielą żarna sprawiedliwości a żeby stanąć oko w oko z prokuratorem to trzeba jednak mieć jaja.
    Których najwyraźniej ci brak 🙂

   • RE: “Mam nadzieję, że niektóre radne z waszego ugrupowania nie przestrzegające orzeczeń sądu i łamiące prawo też spotka sprawiedliwość.”

    To już tylko NADZIEJA wam została robaczki ??? 🙂
    Ja tam myślałem, że wasi prawnicy, ho ho ho, tuzy palestry takie sprawy odręcznie załatwiają.
    Żałosne 🙂

    • Tak samo odręcznie jak wasi.

     • Podobno jest problem bo normalni prawnicy nie chcą już z wami wspópracować niezależnie od oferowanych pieniędzy. Musicie brać odpady.

      Rozniosło się.
      Środowisko małe …

      • Podobno jest problem bo niektórzy całkowicie odkleili się od rzeczywistości. Środowisko małe, wieści szybko się rozchodzą…

       • Nowy prawnik co kilka miesiecy i jeden po drugim rzuca tę robotę i odchodzi.
        Jak jeden z drugim zobaczy ten wasz syf w papierach to każdy dochodzi do wiosku że po prostu nie opłąca się ryzykować kariery i zdrowia.

    • Nie trzeba mieć nadziei kiedy kłamstwa konfrontowane są z faktami.

     • czakamy zatem na fakty
      zamieniam się w słuch ….

      • No to “czakaj”. Fakty są dla odpowiednich ludzi, w odpowiednim miejscu i czasie.

       • No już myślałem że czegoś się wreszcie dowiem ale widać że potrafici tylko stękać z rozpaczy 🙂

        • Stękać lubię i to nie z rozpaczy 😀. No i mam z kim 😀. Proponuję spróbować to trochę frustracji i żółci ujdzie. Nie trzeba będzie pluć jadem na podrzędnej stronie.

         • puste gadanie po próźnicy
          nic nie macie
          nic nie zrobicie
          tylko pogadacie sobie

          SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW I CIEPŁE GACIE SZYKOWAĆ 🙂

     • pierdu pierdu 🙂

      • Cała wasza mądrość zawarta w jednym poście. Iście epickie. Ponawiam propozycję, poziom frustracji znacznie opadnie 😉

       • To idź sobie już postękać jak tak lubisz
        póki jeszcze masz czas
        w pierdlu raczej nie wolno 🙂

        Dobranoc!

        • Jesteście kryształowo uczciwi i czyści, nie martwcie sie, nie myślcie o tym. Przecież nic wam nie można zarzucić. Wzory cnót wszelkich. Moje ideały, moje niedoścignione marzenia. Dzisiaj położę się spać myśląc o tym jak mogę stać się taka jak wy. Proszę o porady i wskazówki. Dobrej nocy dla wszystkich.
         Jeszcze jedno: proszę nie blokować IP nadawców niewygodnych postów, podobno to wolne forum. Chociaż chyba tylko z nazwy. Pozdrowienia z łóżeczka, czas na stękanie.

         • “Zawarcie umów najmu z osobami nie będącymi mieszkańcami gminy, bądź osobami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica, jej jednostkach budżetowych lub świadczących usługi na rzecz gminy, a posiadającymi wysokie dochody, stanowiło przekroczenie uprawnień przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica”

          Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak

    • że nadzieją matką głupich …
     ale co tam …

     • Niektórzy mądre a niektórzy to co im wiatr w uszy wwieje. Jak ktoś się kłamcą urodził to słowikiem nie umrze.

      • kiepsko z wami oj kiepsko 🙂
       ja się w sumie temu nie dziwię – tyle lat udawało się wam bezkarnie kraść – a tu BOMBA z zaskoczenia 🙂
       No i CELA+

  • Kierownik OPS pilnie pracuje na kolejnymi wyłudzeniami pożyczek ” na wieczne oddanie” !! Niektórzy musieli pożyczki zaciągać by zaspokoić jej potrzeby!! Ta sprawa również powinna trafić do prokuratury, tyle że poszkodowani boją się zeznawać!!

 19. sprawiedliwości zaczyna smagać…tak mi smutno 😥😥

 20. wierchuszka w potrzasku ,świetnie wystarczyła siła słabej płci. Brawo ,brawo Iwona ,Monika o Marysi również nie zapominamy 🌻🌻🌻

 21. Ściganie NASZYCH złodzieji jest łamaniem podstawowych zasad PAŃSTWA PRAWA!

 22. działała w trybie uczucia dla rodzinki i kolesiów 😂

 23. No gorzej to “elyta” nie mogła wpaść 🙂

 24. Od dłuższego czasu kibicuję dziewczynom. Jeszcze trąbić jest przedwcześnie. Sam fakt, że dziewczyny walczą z uporem w interesie społecznym świadczy o ich postawie obywatelskiej. Mimo że dostały po łapach w dziwny sposób od różnych organów które zamiast bronić interesu publicznego chronią matactwa i cwaniactwo urzędnicze , nie ustały w walce. Należy też podziękować w tej sprawie dwóm posłom Kukuz’15, czyli Pawłowi Skuteckiemu i Sylwestrowi Chruszcz, którzy wsparli dziewczyny, co prawda ich wkład był malutki do pracy dwóch kobiet ale zawsze należy cenić to że pochylili się nad tym aby poprzeć dziewczyny w sprawach obywatelskich. Mam nadzieję że w tej kwestii po heroicznej walce wygrają Obywatele.

 25. dla gminy biedna córka strażaka gdzie wyfrunęła po otrzymaniu mieszkanka.Wypominajmy im przy każdej okazji!!!

  • No i jednego policjanta też nam ubyło. A był spoza gminy i piekne mieszkanko dostał. Taki niezbędny 😉

   • prawda jest taka, że ten co przyszedł na jego miejsce też dostał. I jego siostra co pracuje w biedrze też, żeby mu nie było smutno. Tacy emigranci ekonomiczni z Afryki he, he. Łączenie rodzin…

 26. Czy to POczątek końca “deMOkracji ludowej” w Stepnicy? 🙂

 27. Czarna środa
  Czarny czwartek
  Dzisiaj czarny piątek?

 28. Tu już nawet nie o te mieszkania chodzi ale o zwykłą sprawiedliwość. Rozdali jak chcieli, wiele mieszkań dali swoim. Jak pani burmistrz może ludziom w oczy patrzeć? Mało było wysokiej pensji i pracy w przedszkolu dla wnuczki? Jeszcze mieszkanie trzypokojowe mieliśmy fundować? Przecież jest tyle młodych rodzin w gminie, które potrzebują pomcy. Ale chciwy będzie chciwym. I tak się to kończy. Podziwiam Panie Iwonę i Monikę. Mimo tylu kłód pod nogi udowodniły że miały rację i warto walczyć. Bo już chyba nikt nie wierzył że się uda.

 29. W końcu POzamiatane… Andrzeju nie bój się, zawiasy dostaniesz, żeby Cię tylko od władzy odsunąć, PiS nie jest taki mściwy jak Ty. Nie chciałeś sam ze sceny zejść, ściągną Cię z niej, nie łatwo i nie w pojedynkę ale dadzą radę.
  PS Nie proponuj mieszkania radnym, bo to już naprawdę poniżej jakiejkolwiek krytyki. W przysłowiu jest tonący brzytwy się chwyta, a nie ratownika 😉 Pozdrowienia dla Rysia.

 30. Czyli wnuczce i innym się nie należało. Co na to to burmistrz, wiceburmistrz i radni? Dalej wszystko jest ok?

 31. NADUŻYCIE WŁADZY (ART. 231)

  Art. 231

  § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  § 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.

  http://www.rp.pl/artykul/1056651-Za-naduzycie-wladzy-publicznej-groza-surowe-kary.html

  • Pokaż mi takiego urzędasa co poszedł do ciupy w ostatnich 27 latach z tych paragrafów. Stawiam whisky.

  • W świetle przepisów Kodeksu Karnego funkcjonariuszem publicznym jest:

   1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
   2. poseł, senator, radny,
   3. poseł do Parlamentu Europejskiego,
   4. sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
   5. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
   6. osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
   7. osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
   8. funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
   9. osoba pełniąca czynną służbę wojskową.

 32. hej trolle grubego! 🙂
  co tak cicho???
  zatkało kakao?

 33. Kiedy pierwsze eksmisje ?

 34. Czadzior :):):):)

 35. Jeżeli dobrze rozumiem ten fragment: “Zawarcie umów najmu z osobami nie będącymi mieszkańcami gminy, bądź osobami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica, jej jednostkach budżetowych lub świadczących usługi na rzecz gminy, a posiadającymi wysokie dochody, stanowiło przekroczenie uprawnień przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.” – to burmistrz wyrok ma praktycznie w kieszeni. Mam nadzieję, że ktoś do niego dołączy, co tak sam siedział będzie… w tym urzędzie?? 😉

 36. “I.K. i M.M.” 🙂
  Kobiety niezłomne! 🙂

 37. Pozostał kierunek Dubaj, ale wszyscy do samolotu nie wejdą 😉

 38. Bardzo dziękujemy Panie Prokuratorze że pochylił się Pan nad naszym problemem!
  Zaczynam wierzyć w to Państwo!

 39. Wygląda na to, że naszym Paniom w końcu uda się dowieść sprawiedliwości i wyroki polecą.
  Na miejscu burmistrza rozglądałbym się za adwokatem i to dobrym. Zdziwiłbym się gdyby tu nie padły zarzuty. No i ciekawe co teraz powie przewodniczący, on zawsze taki “mądry” i też opowiadał, że oni mogli uchwalić co chcieli a burmistrz mógł dać mieszkanko komu chciał. A wystarczyło naszych Pań posłuchać.
  No i najważniejsze pytanie: gdzie teraz zamieszka wnusia?? W wozie Drzymały?? 😉

 40. No nareszcie!!!!
  Zaczynam wierzyć w szczęśliwy scenariusz. “Elyta” za kratkami???

 41. Wyganowski idzie siedzieć
  Kto następny? 🙂

   • Komisja ds. Społecznych:
    Agnieszka Makowska – Przewodnicząca Komisji

    Opowiedzialna za organizację pracy Komisji.
    Też nie wiedziała co się dzieje?

    • […] przewodnicząca komisji obradującej nad przyznawaniem mieszkań Makowska poparła wniosek o przydział dla brata swojego męża.

     • Nie tylko. Na wsi gadają, że więcej osob z rodziny przewodniczacej komisji zostało obdarowanych mieszkaniami. Niech prokurator to sprawdzi.

      • Jak uczy dotychczasowe doświadczenie prokuraturze Szczecin Zachód trzeba trochę “pomóc” 🙂
       Jeśli ktoś ma jakieś nowe dowody czy zeznania to niech po prostu przekaże je dziewczynom a one zrobią z tym co trzeba.

     • Nie oczerniajcie brata męża to jego SIOSTRA dostała prezent

   • Agnieszka Makowska zasłużyła sobie na moją szczególną uwagę. Dlatego też jej dzielnym wyczynom z utajnianiem posiedzeń komisji oraz jej zeznaniom poświęciłam więcej uwagi. Jest taka granica pogardy dla innych (często gorzej sytuowanych ludzi) oraz arogancji, której przekraczać nie można. Gdy zaś pełni się funkcje publiczne, tych cech nie powinno w ogóle się posiadać, czy choćby ujawniać.
    Ale, nie ma tego złego… Zeznania pani Makowskiej były jednym z powodów, który nakazał nam walczyć do końca. Nie spotkałam się wcześniej z taką pogardą dla mniej zamożnych i pokrzywdzonych przez los ludzi.
    Pani Agnieszko, winszuję. Jest pani młoda, skąd tyle nienawiści, pogardy i jadu? W czym jest pani niby lepsza od ludzi, którym odmówiła pani prawa do mieszkań komunalnych? Oni panią przewyższają, choćby swoim naturalnym poczuciem godności, którego pani brak.
    W tym wypadku, wyjątkowo, bez pozdrowień.
    Monika

    • “Zniszczyć, Jurek! Nie polemizować, zniszczyć!”

    • Pani Moniko, skoro już pani wyjaśnia to chciałbym się spytać co z Rzymczyk i Adamowską?
     Będą miały jakieś zarzuty?
     Dziękuję

     • Nie wiem. Pani Rzymczyk nie brała udziału w podejmowaniu decyzji w procesie przyznawania mieszkań. Jakkolwiek nie ocenialibyśmy przyznania mieszkania jej wnuczce- wiceburmistrz jest poza podejrzeniami i należy to uszanować. Co do kierownik OPS powiem jedno- wszystko w rękach prokuratora.
      Pozdrawiam
      Monika

    • Chodziłem z nią do klasy. Nikt jej nie lubił 😁 Musiała jakoś sobie wytłumaczyć niechęć rówieśników, udając “lepszą” od nas.
     Dziwie się temu małolatowi, że ją w ogóle chciał, ale pewnie dobrze udawała. Biedny chłop 😂😂

 42. Dziewczyny GRATULACJE!!!
  Jesteście WIELKIE!! 🙂 🙂

 43. W skrócie: przyznawanie mieszkań osobom spoza gminy oraz rodzinom z wysokimi dochodami było niezgodne z prawem. Prokuratura Okręgowa i Prokurator Regionalny uznali umorzenie postępowania za przedwczesne a odmówienie nam prawa do zaskarżenia tego postanowienia za bezpodstwane. Tym samym- postępowanie trwa, prokurator musi uwzględnić argumenty prawne podane wyżej (czyli będzie już bez herezji 😉
  Czekam na komentarze “rozbawionych”, bo Prokuratura Okręgowa i Prokurator Regionalny przyznali tym samym rację nam jako zawiadamiającym. Uwzględniono wszystkie nasze argumenty prawne podnoszone w zawiadomieniu oraz kolejnych zażaleniach.
  Zarzut przekroczenia uprawnień, w świetle powyższego, jest niemal pewny. Piszę “niemal”, bo po lekturze “uzasadnienia postanowienia o umorzeniu” nic mnie już nie zdziwi 😉
  Pozdrawiam
  Monilka Moroń
  P.S. Pisałam, że się nie poddamy 😉

 44. Oj gruby…
  Tyle kasy poszło się jeb** 🙂
  Będziesz dalej próbować?

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)