Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

DARMOWA POMOC: Poradnia Obywatelska!

Szanowni Państwo

Informujemy, że Fundacja Ludzkie Sprawy otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta Szczecina i wraz z dwoma Stowarzyszeniami, „Synergią” oraz „Educare” otworzyła właśnie Biuro Porad Obywatelskich z siedzibą przy Placu Hołdu Pruskiego 8 w Szczecinie. Nasza pomoc jest bezpłatna i obejmuje poradnictwo prawne, finansowe, psychologiczne, pedagogiczne, zawodowe i obywatelskie. Wszelkie szczegóły oraz kontakt telefoniczny i mailowy jest na stronie: http://www.poradniaszczecin.pl/

O Poradni:

Poradnia Obywatelska powstała z inicjatywy Stowarzyszenia “Synergia” oraz Stowarzyszenia “Educare”, natomiast w roku 2017 do grona organizacji współprowadzących Poradnię, w ramach projektu “Świadomy Obywatel – Poradnia Obywatelska prowadzona w ramach Biura Porad Obywatelskich” współfinansowanego ze środków miasta Szczecina, dołączyła także Fundacja “Ludzkie Sprawy”. Zadaniem Poradni jest wyposażenie mieszkańców naszego miasta oraz mieszkańców województwa w odpowiednią wiedzę, tak aby potrafili oni w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy, prowadząc tym samym do zmiany swojej trudnej sytuacji. Do korzystania z Poradni Obywatelskiej zapraszamy wszystkie osoby w szczególności znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, które nie są w stanie same poradzić sobie z narastającymi trudnościami. Obecnie Poradnia Obywatelska działa m.in. w oparciu o realizacje zadania publicznego pn. “Świadomy Obywatel – prowadzenie Poradni Obywatelskiej w ramach Biura Porad Obywatelskich”, które współfinansowane jest ze środków finansowych miasta Szczecin.

W naszej Poradni otrzymacie Państwo bezpłatną, fachową pomoc świadczoną przez następujących specjalistów: – psycholog (psycholog dziecięcy, młodzieży i dla osób dorosłych) – prawnik (pomoc w sprawach rodzinnych, majątkowych itp.) – pracownik socjalny (poradnictwo dotyczące pomocy instytucjonalnej, sprawy mieszkaniowe itp.) – doradca zawodowy i psychospołeczny (przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu, pomoc w powrocie na rynek pracy poprzez rozmowy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych itp.) – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – specjalista ds. uzależnień (w tym również uzależnienia dzieci i młodzieży) – pedagog (pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych z dziećmi i młodzieżą)

Specjaliści Poradni udzielają pomocy na trzy sposoby:  – telefonicznie – drogą elektroniczną – osobiście  Do specjalistów obwiązują wcześniejsze zapisy telefonicznie, mailowo bądź osobiście w głównym punkcie poradniczym tj. przy ul. Hołdu Pruskiego 8 w Szczecinie, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Godziny pracy Poradni Obywatelskiej:
1. Punkt główny – ul. Hołdu Pruskiego 8 – czynny codziennie w dni powszednie od 10.00 do 18.00.
2. Punkt przy ul. Reduty Ordona 58/8 – czynny codziennie w dni powszednie od 12.00 do 15.00.
3. Punkt przy ul. Metalowej 31 znajdujący się w siedzibie Rady Osiedla Podjuchy – czynny 1 raz w tygodniu w poniedziałki od 17.00 do 19.00

Tel.: 576 608 708
biuro@poradniaszczecin.pl

Szczegółowy harmonogram wsparcia – daty poradnictwa udzielanego przez poszczególnych specjalistów, dostepny jest w zakładce “do pobrania”.

 

Nasi doradcy:

Izabela Pawlaczyk – kierownik Poradni, pracownik socjalny, pedagog

Pani Iza jest Kierownikiem Poradni Obywatelskiej. Ponadto prowadzi poradnictwo w zakresie spraw socjalnych i pedagogicznych. Jest osobą pracowitą, energiczną i pełną pomysłów. Realizuje zajęcia z poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w prowadzonych przez nas Szkolnych Ośrodkach Kariery, a także w ramach innych działań. Na co dzień jest także koordynatorem działań realizowanych przez Stowarzyszenie “Educare” oraz pełni funkcję Społecznego Kuratora Sądowego ds. rodzinnych i nieletnich. Uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach ciągle doskonali swój warsztat. Wśród jej zainteresowań znajduje się m.in. pomoc społeczna i ekonomia społeczna.

Kontakt: i.pawlaczyk@poradniaszczecin.pl

Joanna Rogojsza – doradca społeczny

Wulkan energii, uśmiechu i pracowitości. Poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz wizytach studyjnych stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Jest członkiem interdyscyplinarnych zespołów zarządzających ds. organizacji i wdrażania projektów, w tym projektów partnerskich, gdzie odpowiedzialna jest za kwestie administracyjno-finansowe. Pani Asia bardzo lubi gotowanie i taniec, który łączy z ćwiczeniami fizycznymi trenując zumbę. Ponadto zaczytuje się książkach kryminalnych, sensacyjnych i thrillerach medycznych. Jej ulubieni autorzy to Coben, Cook, Grisham, Grochola czy Szwaja.

Kontakt:
j.rogojsza@poradniaszczecin.pl

Edyta Basiak – psycholog

Pani Edyta jest absolwentką psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Szczecińskim. Stale rozwija swoje kompetencje biorąc udział w warsztatach i szkoleniach, m. in. z Racjonalnej Terapii Zachowania w Poznańskim Centrum Psychoterapii Integralnej. W swojej pracy opiera się głównie na technikach podejścia poznawczo-behawioralnego. Pierwsze kroki w zawodzie psychologa stawiała w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, gdzie jako terapeuta prowadziła poradnictwo psychologiczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Doświadczenie kliniczne w pracy z dorosłymi zdobyła odbywając praktyki na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w szpitalu SPS ZOZ „Zdroje”.

W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Kontakt:
e.basiak@poradniaszczecin.pl

Kamil Pawlaczyk – pracownik socjalny, pedagog

Pan Kamil to osoba spokojna i pełna pomysłów. W ramach Poradni Obywatelskiej prowadzi poradnictwo socjalne oraz rolę edukatora z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz kształtowania kompetencji społecznych. Prowadzi zajęcia z poradnictwa edukacyjno-zawodowego organizowanych przez Stowarzyszenie “Synergia” w Szkolnych Ośrodkach Kariery. Od maja 2014 roku powołany na Prezesa zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym “Educare”. W kręgu zainteresowań Pana Kamila znajduje się polityka społeczna.

Kontakt:
k.pawlaczyk@poradniaszczecin.pl

Joanna Świątek – Wojnarowska

Prawnik  i mediator sądowy. Prowadzi własną kancelarią oraz fundację „Ludzkie Sprawy”.  Społecznik z zacięciem pozytywisty z pokolenia na pokolenie. Lubiąca ludzi, pracę z nimi i na ich rzecz. Pani Joanna jest także prezesem Fundacji “Ludzkie Sprawy”, która prowadzi liczne działania związane z profilaktyką zdrowotną, w tym m.in. działania uświadamiające w zakresie cukrzycy.

Kontakt:
j.swiatek-wojnarowska@poradniaszczecin.pl

Magdalena Gasik – doradca obywatelski

Pani Magdalena jest absolwentką Akademii Rolniczej w Szczecinie. W 1996 roku uzyskała dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych “Rachunkowość” na Uniwersytecie Szczecińskim i rozpoczęła pracę w Biurze Rachunkowym. Od lipca 2000 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. W 2006 ukończyła studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na kierunku “Przygotowanie i Zarządzanie Projektami UE”. Pani Magda posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz źródeł finansowania. W poradni obywatelskiej prowadzi poradnictwo społeczne, w tym głównie dla osób z trudnościami w gospodarowaniu budżetem domowym. Jest również wsparciem doradczym dla prawników czy doradcy zawodowego ze względu na znajomość specjalistycznej tematyki.

Kontakt:
m.gasik@poradniaszczecin.pl

Agnieszka Juchno – Marcjan – adwokat

Zaangażowana społeczniczka, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielnia poradnictwa prawnego dla mieszkanców miasta Szczecin. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji, jak również i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie jest wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie. Posługuje się biegle językiem angielskim, zarówno w mowie jak i piśmie, reprezentując interesy Klientów również przed instytucjami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zarówno prawo karne, jak i sprawy cywilne, a wśród nich między innymi prawo spadkowe oraz rodzinne.
Prywatnie interesuje się językami obcymi oraz żeglarstwem.

Kontakt:
a.juchno-marcjan@poradniaszczecin.pl

Tagi:

1 komentarz

  1. Szkoda że trzeba jechać do Szczecina ale i to jest lepsze niż nic.
    Za takie porady trzeba by było nieźle zapłacić – choćby adwokat.

    Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)