Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

VIDEO Posiedzenie Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 15.02.2017

 

Treść niedostępna
Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

 

Porządek posiedzenia

1. Sprawy regulaminowe:

Stwierdzenie quorum,
Przyjęcie porządku obrad,
3) Przyjęcie Protokołu Nr 9/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2016 r.

2.Rozpatrzenie projektów uchwał :

1) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

2) w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Stepnica,

3) w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica,

4) w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica.

5)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat.

3.Rozpatrzenie przydziału 3 pokojowego lokalu mieszkalnego socjalnego w miejscowości Łąka.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)