Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

ZAWIADOMIENIE: Sesja Komisji Społecznej i Budżetu 15 lutego!

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 15 lutego  2017 r. o godzinie 1500  w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy  odbędzie  się   posiedzenie Komisji ds. Społecznych  Rady Miejskiej  w Stepnicy.

                                                            Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych

                                                               Agnieszka Makowska

Porządek posiedzenia

1. Sprawy regulaminowe:

 1. Stwierdzenie quorum,
 2. Przyjęcie porządku obrad,

3) Przyjęcie Protokołu Nr 8/2016 ze wspólnego posiedzenia  Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia 19 grudnia 2016 r.

2.Rozpatrzenie projektów uchwał :

1) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

2) w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Stepnica,

3) w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica,

4) w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica.

5)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat.

 

3.Rozpatrzenie przydziału 3 pokojowego lokalu mieszkalnego socjalnego w miejscowości Łąka.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 15 lutego  2016 r. o godzinie 1300  w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta    i Gminy w Stepnicy  odbędzie  się   posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu  Rady Miejskiej  w Stepnicy.

                                                                    Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki i Budżetu

                                                                                                                                      Marek Kleszcz

Porządek posiedzenia

1. Sprawy regulaminowe:

 1. Stwierdzenie quorum,
 2. Przyjęcie porządku obrad,

3) Przyjęcie Protokołu Nr 8/2016 ze wspólnego posiedzenia  Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia 19 grudnia 2016 r.

2.Rozpatrzenie projektów uchwał :

1) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

2) w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Stepnica,

3) w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica,

4) w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica.

5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat.

3. Wolne wnioski.

4. Zamknięcie posiedzenia.

2 komentarze

 1. Czy będzie nagranie z sesji?

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 1

 2. 5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat.

  Ciekawe co znowu oddajemy BEZ PRZETARGU za PÓŁDARMO w dzierżawę na 5 lat?
  Może, którys z radnych niezależnych ma odwagę zapytać na komisji/sesji rady?

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)