Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

WYNIK konsultacji społecznych w sprawie budżetu Gminy na rok 2017.

konsultacje-400x196

Komunikat o wyniku konsultacji społecznych
zgodnie z zarządzeniem  Nr 68/2016 z 9 listopada 2016 r. 

W dniach od 24 listopada 2016 r. do 1 grudnia 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2017. 

Wpłynęło 7 wniosków ( w tym dwa od jednej osoby) drogą elektroniczną.

Wnioskowano o:
1/ likwidację straży miejskiej i wykreślenie wydatków związanych ze strażą miejską w budżecie gminy  – w 5 przypadkach,
2/ uwzględnienie wydatków związanych z wprowadzeniem nauki języka angielskiego w szkole podstawowej – w 2 przypadkach,
3/ wykreślenie z budżetu wydatków związanych z budową zjeżdżalni na plaży – w 5 przypadkach,
4/ wykreślenie z budżetu wydatków związanych z rozbudową GOK – w 3 przypadkach,
5/ wykreślenie z budżetu wydatków na budowę kina – w 2 przypadkach, przy czym w projekcie budżetu nie planowano takiego wydatku,
6/ wykreślenie z wydatków remontu budynku Urzędu – w 2 przypadkach,
7/ zwiększenie wydatków na modernizację sieci wodociągowej – w 4 przypadkach,
8/ przeprowadzenie audytu obecnego stanu sieci wodno-kanalizacyjnej – w 1 przypadku,
9/ przeznaczenie środków na modernizację oczyszczalni ścieków – w 1 przypadku,
10/ dowozy wszystkich uczniów i dzieci do szkół i przedszkola pomimo braku ustawowego obowiązku – w 1 przypadku,
11/ wsparcie lub zainicjowanie badań przyczyn bardzo wysokiej zachorowalności na nowotwory i zainicjowanie działań profilaktycznych – w 1 przypadku,
12/ ograniczenie lub wykreślenie wydatków na administrację publiczną – w 1 przypadku,
13/ wykreślenie wydatków na zadaszenie w amfiteatrze – w 1 przypadku,
14/ wykreślenie wydatków na organizację gali boksu – w 1 przypadku, przy czym w projekcie nie planowano takiego wydatku,
15/ wykreślenie budowy siłowni zewnętrznych – w 1 przypadku,
16/ zmniejszenie dotacji na Gminny Ośrodek Kultury co najmniej o połowę – w 1 przypadku,
17/ wykreślenie lub ograniczenie wydatków na oświetlenie do niezbędnego minimum – w 1 przypadku,
18/ wykreślenie lub ograniczenie wydatków na utrzymanie zieleni i porządku – w 1 przypadku.

Wszystkie wnioski zostaną przedstawione Radzie Miejskiej na najbliższej sesji. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla Rady i Burmistrza.
                            Andrzej Wyganowski
                 Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Źródło:

 1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6367
Tagi:

6 komentarzy

 1. .

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 2. 17/ wykreślenie lub ograniczenie wydatków na oświetlenie do niezbędnego minimum – w 1 przypadku,

  Makabra. Już teraz o godzinie 17 zaciemnienie jak podczas wojny można sobie zęby powybijać.

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 3. Zobaczymy co będzie na Sesji …

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)