Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Klauzula niekaralności

corruption

W walce z korupcją istotną rolę odgrywają zgłoszenia o przestępstwach pochodzące m.in. od osób, które wręczyły korzyść majątkową lub osobistą.

Dlatego należy pamiętać, że osoby, które wręczyły korzyść majątkową lub osobistą – w oparciu o tzw. klauzulę niekaralności nie podlegają karze jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa zanim organ ten o nim się dowiedział (np. art. 229 § 6 k.k.)

Klauzula niekaralności zawarta w ww. przepisie karnym oparta jest na założeniu, że zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw o przestępstwie i okolicznościach jego popełnienia uzasadnia bezkarność zawiadamiającego i służy ujawnianiu i pociąganiu do odpowiedzialności skorumpowanych osób pełniących funkcje publiczne. Ustawodawca dał więc prymat swobodzie i skuteczności ścigania przestępstwa korupcji urzędniczej nad ewentualnymi przestępczymi działaniami polegającymi np. na fałszywym czy nadmiernym oskarżaniu osób pełniących funkcje publiczne. Zgodnie z zapisem nie podlega karze sprawca przekupstwa w razie spełnienia łącznie czterech warunków:

1. Korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną – przyjęcie korzyści lub jej obietnicy może mieć charakter dorozumiany. Jeżeli łapówka nie została przyjęta osoba odpowiada karnie za łapownictwo czynne, a jeśli do przyjęcia doszło, a sprawca działał w celu skierowania przeciwko tej osobie postępowania karnego to na podstawie art. 24 kk pozostaje odpowiedzialność za prowokację, jednak przepis ten nie wyłącza przecież bezkarności dającego łapówkę określonej w art. 229 § 6 kk.

2. Zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw – z uwagi na interes sprawcy przekupstwa zawiadomienie o przestępstwie powinno uzyskać formę procesową, a więc nie wystarczą tu informacje przekazane organowi ścigania w formie operacyjnej. Należy pamiętać, że ustawodawca wyłącza tylko objaw korupcji po stronie informującego, która jest przedmiotem zawiadomienia. Zawiadomienie i ujawnianie może nastąpić na piśmie, ustnie do protokołu lub w toku postępowania toczącego się w innej sprawie.

3. Ujawnił wszystkie istotne okoliczności dotyczące popełnionego przestępstwa – czyli okoliczności stanowiące znamiona przestępstwa i mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Informacje dotyczyć mogą zarówno sprawcy przyjmującego łapówkę i osób z nim współdziałających, jak i wszystkich znanych zawiadamiającemu faktów związanych z przebiegiem przestępstwa. Niewystarczające jest tutaj wybiórcze ujawnienie niektórych tylko okoliczności, a także nie popartych niczym przypuszczeń. Zatajenie niektórych faktów może wykluczyć niekaralność przestępstwa.

4. Zanim organ się o nim dowiedział – czyli zanim organ – w trybie procesowym wszedł w posiadanie informacji uzasadniającej podejrzenie popełnienia przestępstwa. Nie ma znaczenia posiadanie przez organ ścigania wiedzy operacyjnej o zdarzeniu, gdyż taka wiedza ma charakter niejawny i nie może bezpośrednio stanowić podstawy wszczęcia postępowania karnego. W sytuacji gdy przekupujący kilkakrotnie udzielił korzyści majątkowej lub osobistej tej samej osobie, a jednocześnie spełnione są warunki określone w art. 12 k.k. (bliskość czasowa, realizacja z góry powziętego zamiaru), to uzyskanie stanu bezkarności wymaga ujawnienia wszystkich istotnych okoliczności każdego z zachowań składających się na czyn ciągły (jedno przestępstwo). Ujawnienie wszystkich istotnych okoliczności przestępstwa to przyznanie się do całej przestępczej działalności, a nie tylko do jej fragmentów. Należy zauważyć, że przepis art. 229 § 6 k.k. przewiduje tylko brak karalności, ale nie uchyla przestępności czynu, który pozostaje nadal bezprawny z wszystkimi tego konsekwencjami. Tak więc na podstawie art. 100 kodeksu karnego sąd będzie mógł orzec wobec sprawcy przepadek ewentualnych korzyści płynących z przestępstwa tytułem środka zabezpieczającego.

Źródła:

 1. https://cppc.gov.pl/files/poradnik_urzednicy_202012.pdf
 2. https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicvcaJ9aPQAhVJNhoKHTNtAMEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fantykorupcja.gov.pl%2Fftp%2Fzdjecia%2FPolicja_w_walce_z_korupcja.pdf&usg=AFQjCNHXwuxZ_SM4x3RXN40ycsYCLv0UyQ&sig2=UjpOhRTfYJ52sz9htn-WFQ&bvm=bv.138493631,d.d2s
 3. http://www.fronda.pl/a/peka-korupcyjna-omerta-w-gdansku-donosi-kazdy-na-kazdego-a-to-za-sprawa-klauzuli-niekaralnosci,32641.html
 4. http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/414/Rados%C5%82aw%20Krajewski.pdf?sequence=1

76 komentarzy

 1. Wojewoda mazowiecki wezwał Radę Miejską w Radomiu do wygaszenia mandatu prezydenta tego miasta, w zawiązku z zarzutami CBA dot. złamania przez niego zapisów ustawy antykorupcyjnej. Radosław Witkowski stoi na stanowisku, że nie złamał prawa, a decyzja wojewody ma charakter polityczny.

  […]

  http://warszawa.onet.pl/radom-wojewoda-wezwal-radnych-do-wygaszenia-mandatu-prezydenta-miasta/hnqtfxq

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 2. Jak ominąć kolejkę i dostać komunalne mieszkanie? Wiedzieć, komu wręczyć łapówkę. W Gliwicach przez siedem lat kwitł proceder ułatwiający skrócenie czasu oczekiwania na wymarzone “m”. Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w miniony piątek stanęły osoby zamieszane w łapówkarską aferę, które uznały, że lepiej dobrowolnie poddać się karze.

  Sędzia Tomasz Pawlik, rzecznik Sądu Okręgowego przyznaje, że mieszkaniowa ośmiornica funkcjonowała tak sprawnie, bo w nielegalną działalność udało się wciągnąć krąg osób na co dzień odpowiadających za sprawy meldunkowo-mieszkaniowe.

  Nielegalny interes być może kwitłby nadal, gdyby w ręce policjantów nie wpadł pośrednik kontaktujący oczekujących z urzędnikami Urzędu Miasta oraz Zarządu Budynków Miejskich i wręczający im łapówki. W więzieniu zaczął ujawniać nazwiska kolejnych zamieszanych w aferę osób.

  W miniony piątek wyroki usłyszało 21. osób. To grupa miejskich urzędników i pośredników powołujących się na znajomości w Urzędzie Miejskim oraz ci, którzy korzyści majątkowe wręczali.

  Wszyscy, poza Jerzym C., prezesem dwóch Zarządów Budynków Miejskich – Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w chwili aresztowania szefującemu podobnej spółce w Zabrzu dostali wyroki w zawieszeniu, a także kary grzywny. Nakazano i także zwrot pozyskanych kwot na rzecz Skarbu Państwa. Jerzemu C., po spędzeniu za kratkami 13 miesięcy zostanie do odsiedzenia niecały rok.

  – Jedną z głównych osób tego postępowania był Roman B. Powołując się na koneksje w Urzędzie Miasta brał pieniądze za ułatwienie przydziału mieszkania osobom, które nie miały do tego prawa. Udowodniono mu przyjęcie łapówek w wysokości 36 tys. zł, a sąd zdecydował o karze 4 lat więzienia w zawieszeniu na 7 lat. Marianna A., kierowniczka referatu mieszkaniowego Urzędu Miasta miała przyjąć 21 tys. zł łapówki. Postawiono jej zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na początku kobieta w zamian za pozytywne załatwienie sprawy przyjmowała perfumy, czy bukiety kwiatów. Potem bez oporów zaczęła przyjmować pieniądze. Zasądzono jej 5 lat więzienia w zawieszeniu na 7 lat i 44 tys. zł grzywny. Przez siedem lat nie może także piastować żadnych stanowisk w administracji publicznej i samorządowej. Marian K., kierownik jednego z Rejonów Obsługi Mieszkańców bezprawnie ułatwił przydział tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania – wylicza sędzia Tomasz Pawlik.

  Wobec wszystkich sformułowano łącznie 117 zarzutów. Jak funkcjonował nielegalny proceder? Zgodnie z przepisami, oczekujący na komunalne mieszkanie muszą udowodnić swoją sytuację materialną. W dokumentach fabrykowanych za łapówki nieoczekiwanie dobrze sytuowane osoby znajdowały się na skraju egzystencji. Zamiast do osób gorzej sytuowanych, komunalne lokale trafiały w ręce biznesmenów i rzemieślników, których było stać na zapłacenie łapówki. Następnie fałszowane były listy oczekujących.

  Wysokość łapówek różniła się w zależności od atrakcyjności mieszkania. Do 3,5 tys. zł trzeba było zapłacić za potwierdzenie fikcyjnego meldunku, potrzebnego aby spełnić warunki przydziału. Stawka za pośrednictwo w załatwieniu lokalu wynosiła do 25 tys. zł.

  Marek Jarzębowski, rzecznik gliwickiego Urzędu Miasta powiedział PDZ, że nie będzie komentował wyroku sądu. Jak podkreślił, osoby objęte oskarżeniem nie są już pracownikami gliwickiego samorządu.

  – Nie na miejscu jest szermowanie określeniem, że w proceder byli zamieszani sami urzędnicy. Grupa oskarżonych jest liczna, a z mojej wiedzy wynika, że urzędników było w niej nie więcej niż pięciu. Żadna z tych osób nie jest już zresztą związana z gliwickim samorządem, – dodaje Jarzębowski.

  Proces pozostałych osób zamieszanych w aferę mieszkań za łapówkę, które nie chciały dobrowolnie poddać się karze, ma ruszyć w przyszłym roku. Co natomiast z mieszkaniami, które zostały przyznane poza kolejnością? Jak powiedział nam sędzia Tomasz Pawlik, kwestia ewentualnego ich zwrotu do komunalnego zasobu musiałaby zostać objęta osobnym postępowaniem.

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 1

 3. Adamowską przesłuchali 🙂

  Najlepsze: Dobre 17 Słabe 0

  • Wyzińska też “szczelona” 🙂

   Najlepsze: Dobre 10 Słabe 1

   • I co z tego, że obie panie zostały przesłuchane? Pojechały, zeznały swoje i tyle…..

    Debata, kontrowersyjne Dobre 3 Słabe 16

    • jaaaasne 🙂
     cała wieś wie poza Tobą 🙂

     Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

    • Przecież Adamowska sama przyznała się przed kamerą, że rekomendowała przyznanie komunalek według własnego widzimisię.
     To jest przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
     Art. 231 par. 1 kodeksu karnego
     (Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3)

     Najlepsze: Dobre 13 Słabe 1

    • Już same przesłuchania powinny spowodować w przyszłości wywalenie z pracy tej pani. Mam nadzieję że przyszły burmistrz i oby nie był to Rysiu wywali tą chamkę z urzędu.

     Najlepsze: Dobre 16 Słabe 0

 4. No właśnie. Zagłosowałbym na Mateusza Kijowskiego. Wycie pisowców wcale mnie nie zniechęca. W świetle tego co prezentuję obóz władzy jest to jakaś alternatywa. Myślę jednak, że na poziomie wyborów samorządowych największe znaczenie będą miały nazwiska a nie nazwy partii.

  Debata, kontrowersyjne Dobre 2 Słabe 8

 5. sld: afera rywina, starachowicka, orlenu, olina, wakacje z agentem, moskiewska pożyczka, pijany prezydent na grobach w katyniu i tak dalej

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 3

 6. Boże na kogo głosować? PO złodzieje, PiS kompromitacja, Kukiz-15 przygłupy. Pozostało chyba oddać kreskę na SLD.

  Debata, kontrowersyjne Dobre 6 Słabe 10

 7. najszczęsliwszy z tego powodu nie był, co jest powodem ,że bunkruje się po kontach? Afiszowanie się z “prostakami zawsze uważał za obciach 😂

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 1

 8. nasz kwartet POlityków (trójca ze wsi jeden z miesta) 😏tak POkornie ostatnie rzędy zasiadają .POmadzia nie zajęła im miejsca ,czy zmieniają POglądy ?

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 1

 9. kurzy się jej nie tylko z nosa ,obydwie jak norki w potrzasku

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

 10. zakopała się głębiej jak na jeden metr 😜

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

 11. Piękne to czasy gdy każdego ranka
  POmniki demokracji wyciągają w kajdankach 🙂

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 2

 12. Dziś Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby – urzędników warszawskiego urzędu miasta – w związku z reprywatyzacją. Wśród nich znalazła się Gertruda J.-F. To właśnie ona podpisała decyzję o zwrocie słynnej kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16 m.in. mężowi Hanny Gronkiewicz-Waltz.

  Najlepsze: Dobre 14 Słabe 1

  • Najlepsze: Dobre 8 Słabe 1

   • Do Israela!!

    Najlepsze: Dobre 8 Słabe 2

   • Głosowanie Rady Miejskiej w Radomiu ws. wniosku CBA o wygaszenie mandatu prezydenta tego miasta Radosława Witkowskiego z Platformy Obywatelskiej odbędzie się w piątek. Według CBA prezydent Radomia nie przestrzegał przepisów ustawy antykorupcyjnej. Witkowski uważa, że nie złamał prawa. To już kolejny przypadek w tym tygodniu. Wczoraj wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał zarządzenie zastępcze o wygaśnięciu mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka – również z PO.

    http://niezalezna.pl/93467-kolejny-prezydent-z-po-straci-mandat

    Najlepsze: Dobre 10 Słabe 1

    • Oj to nasze “Słońce Zalewu” nie tylko emeryturkę straci, ale także za przekroczenie uprawnień w sprawie mieszkań zapewne i pensyjkę burmistrza, 9000 zł z emerytury i ponad 10 000 zł pensji burmistrza. Jak on będzie żyć????? hehehe

     Najlepsze: Dobre 14 Słabe 0

  • Nie jestem fanem PISu ale uważam, że robią dobrą robotę w Wymiarze Sprawieliwości.
   Niech zrobią czystki aż do gołej kości. Niech bezprawie wreszcie się skończy.
   Potem mogą odejść na zasłużoną emeryturę …

   Najlepsze: Dobre 12 Słabe 3

   • Wystarczy zobaczyc ile skarg na dzialalnosc sadow i prokurator w Polsce PO/PSL uznano za zasadne !!!!!! 1% ?? , 2% ?? a moze cale 3 %% . Nie , nie – z sprawozdania Min.Sprawiedliwosci
    wynika 0,002% , tak az tyle.!!!! Nic wiecej dodac !!

    Najlepsze: Dobre 10 Słabe 1

   • @dzieje się dzieje 🙂

    Czyli traktujesz pisowców jak głupców, tak? Niech zrobią porządek, ale do rządzenia się nie nadają? Typowe podejście lemingowsko – pełowsko – złodziejskie.
    Nie, mój drogi (a) naiwniaku(czko); pisowcy nie tylko zrobią porządek z przekrętami, ale takich jak ty wyrzucą na śmietnik historii. I dobrze!
    Ot, trafił się cwaniaczek chcący wejść w wolne miejsce po skorumpowanych pełowcach.
    A na emeryturę z biegiem czasu trafiają wszystkie partie i bandy złodziejskie. Ludzie stają się coraz mądrzejsi i druga zmiana złodziejska po pełowcach nie ma szans.

    Najlepsze: Dobre 11 Słabe 2

 13. Treść niedostępna
  Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 1

 14. jednak wyśmiewany kot prezesa dobrze węszy ,brawo kicccia…

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 2

 15. Gruby i jego “inwestycja”, za którą pójdzie siedzieć …

  Najlepsze: Dobre 20 Słabe 0

 16. Jak tam idą przesłuchanka złodziejaszki?

  Najlepsze: Dobre 20 Słabe 0

 17. coby nadążaly reanimować pacjentów po harcach na zjeżdżalni i spożyciu wody z colą.Problem ciemności i posuchy w kranach pozostanie tematem wstydliwym

  Najlepsze: Dobre 24 Słabe 0

 18. Czy to znaczy, że w stołecznym mieście Stepnica będą teraz trzy Firmy dbające o zdrowie mieszkańców najlepszek gminy w Polsce?

  Najlepsze: Dobre 18 Słabe 0

 19. w przedświątecznym zamieszaniu(jak zawsze) w sołectwach naszej gminy odbywają się zebrania ,celem ,ktorych jest “przepedzenie” pacjentów “Vity”pod opiekę uzdrowicieli z Goleniowa ,jedna z pielęgniarek (ta co zaprzedała honor diabłu ) szkaluje pracę swoich koleżanek,zastrasza.że mieszkańcy jesli nie przejdą pod Goleniow zostaną pozbawieni opieki zdrowotnej nie informuje ,że Vita pozostaje w tej samej obsadzie (z wyjątkiem zdrajczyni) zmienia tylko lokal bo z dotychczasowego zostala przepędzona przez włodarzy ,decydenci o nas bez nas .Bezczelność na maksa ,elyta traci władzę bo rozum dawno już straciła🎅🎅🎅

  Najlepsze: Dobre 25 Słabe 0

 20. Treść niedostępna
  Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 1

 21. Znów do filharmonii ?bo się nie chwalą 😝😝

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

 22. Jak tam samopoczucie przed wizytą w Szczecinie?
  Poumawialiście się co opowiadać?
  Polecam skorzystanie z klauzuli i czekam na nowe wieści.
  Społeczeństwo Stepnicy wypytuje kiedy się wreszcie dobiorą do dupy oszustom.
  Może w prezencie pod choinkę jakieś zarzuty………..

  Najlepsze: Dobre 18 Słabe 0

 23. mogą sobie to wziąć do serca 🙂

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 1

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)