Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

148 mieszkań “na gębę”

 

rysunek-Andrzej-Krauze

W latach 2012-2016 Gmina Stepnica wybudowała 141 nowych mieszkań i zaadoptowała 7 lokali użytkowych na potrzeby mieszkalne.

Łącznie rozdano 148 mieszkań i  wydano ponad 20 milionów gminnych pieniędzy. Sęk w tym, że cały proces przyznawania mieszkań i lista osób, którym je przydzielono oraz warunki mieszkalne paru rodzin, którym odmówiono mieszkań ciągle budzą emocje oraz są przedmiotem postępowania karnego.

W sierpniu br. Poseł Paweł Skutecki złożył Burmistrzowi Andrzejowi Wyganowskiemu pisemnie pytania dotyczące tej sprawy. Poniżej analiza nader interesującej odpowiedzi Burmistrza.

pismo-burmistrza

Odpowiedź składa się z 5 akapitów i każdy z nich zawiera „nieścisłości” i ważne informacje o tym, jak przyznawano mieszkania. Zaczynając od najważniejszych:

Akapit 5 –  „wnioskodawcy bez prawa odwołanie i decyzje, których nie ma” ???

Pan Burmistrz wyjaśnił, że „zgodnie z prawem postępowanie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej”. Niestety skucha Panie Burmistrzu!

Może i fakt, że postępowanie nie kończy się decyzją a umową, ale powinno być poprzedzone decyzją administracyjną. W tym przypadku na 604 wnioski Burmistrz żadnej decyzji nie wydał, a to jest niezgodne z prawem.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w tej sprawie jest jednolite i podparte uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2008 roku oraz postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2010 roku.  Wynika z nich jednoznacznie, że „charakter czynności właściwego organu gminy, podjęty na skutek złożenia przez mieszkańca wniosku o przydzielenie mu mieszkania, tj. zakwalifikowanie jako uprawnionego do zawarcia umowy bądź odmowa nawiązania stosunku najmu (przydzielenia mieszkania), po stwierdzeniu niespełniania przez ubiegającego się kryteriów określonych w ustawie i uchwale rady gminy należy określić jako administracyjnoprawny, co gwarantuje możliwość zaskarżenia da sądu administracyjnego”.

Tłumacząc na polski – osoby, które złożyły wniosek i mieszkania otrzymały bądź nie, powinny otrzymać od Burmistrza decyzję wraz z uzasadnieniem dokładnie wyjaśniającym fakt przydziału/odmowy prawa do lokalu!!! Dodatkowo jeśli wnioskujący nie zgadzałby się z tą decyzją miałby prawo skarżyć ją do sądu.

W postępowaniu opisywanym przez Burmistrza, jak i w praktyce, wnioskodawcy  o tym, że nie otrzymali mieszkania dowiadywali się ze strony internetowej Urzędu, na której zawisły tylko nazwiska szczęśliwców, którzy otrzymali prawo najmu lokalu. Wnioskodawcy zostali więc pozbawieni prawa do odwołania się,  a co równie ważne i proste dla Burmistrza – “niedecyzji” nie musiał uzasadniać.

Także interpretacja Pana Burmistrza jest dla niego wygodna, niestety jest też błędna…

Powstaje pytanie kto i jak znalazł się na liście szczęśliwców? To wyjaśnia kolejny akapit:

Akapit 4 – „mieszkania na gębę”

Informacje zawarte w tym akapicie to perła! Burmistrz pisze bowiem, że Komisja ds. Społecznych w całym procesie przyznania  blisko 150 mieszkań przeanalizowała 604 „podania” i „nie sporządzała pisemnych uzasadnień negatywnych czy pozytywnych opinii przydziału lub odmowy przydziału lokalu”. Przypominamy, że obrady Komisji w części dotyczącej wniosków o mieszkania dodatkowo utajniono.  W skrócie – nie musząc niczego uzasadniać pisemnie i  uniemożliwiając poprzez utajnienie posiedzeń zapoznanie się z powodami takich a nie innych przydziałów – można powiedzieć, że 148 mieszkań gminnych przyznano na przysłowiową „gębę”. Ale to nie jedyna „nieścisłość”…

„Analiza 604 podań”. oznacza to, że Komisja zapoznawała się z treścią ponad 600 wniosków, czemu przeczą protokoły i jest to wbrew logice.

W publikowanych wcześniej protokołach jest zapis mówiący o tym, że Burmistrz przekazywał Komisji „wstępnie przygotowaną propozycję przydzielenia poszczególnych lokali mieszkalnych poszczególnym osobom”, którą tworzył w oparciu o wykaz osób oczekujących na przydział lokalu i wiedzę kierownika OPS w Stepnicy”.

Komisja obradowała: jeden raz 4,5 godziny oraz 3 razy po 2,5 godziny. Oznacza to, że gdyby miała zapoznawać się z „604 podaniami”, na jedno podanie poświęciłaby teoretycznie 27 sekund albo 15 sekund. Teoretycznie, bo w praktyce należy odliczyć czas potrzebny na otwarcie i zamknięcie Komisji i inne omawiane sprawy, co daje jeszcze mniej cennych sekund.

Zastanawiająca jest także wspominana w każdym protokole “wiedza kierownika OPS”. Wielu Mieszkańców, którzy złożyli wnioski twierdzi, że żadem pracownik OPS nie sprawdzał ich dotychczasowych warunków mieszkaniowych. Zatem skąd swą mityczna wiedzę w wielu przypadkach czerpała Pani kierownik? Gdzie są protokoły z dokonanych wizji dotychczasowych mieszkań zajmowanych przez wnioskodawców??

Protokoły z posiedzeń Komisji są bardzo lakoniczne, a o przebiegu samych obrad możemy się jedynie domyślać. W paru z nich zawarto dodatkowe informacje o kilku indywidualnych wnioskach dotyczących mieszkań, ale i one nie zawierają opisu „dyskusji” nad wnioskami. W protokołach z 2014 roku istnieje już tyko zapis o wstępnej liście Burmistrza i o pozytywnych opiniach Komisji. Dodatkowo w protokole z posiedzenia Komisji ds. Społecznych z dnia 27 sierpnia 2013 roku jest zapis, że „Wójt Gminy powiedział, że członkowie komisji nie mogli otrzymać wykazu osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego gdyż podlega to ochronie danych osobowych”. Wiemy także, że  posiedzenia komisji były utajnione. Nie mogli w nich uczestniczyć wnioskodawcy, ani inne osoby zainteresowaneCzyli nadal NIE WIADOMO jak wyglądały te posiedzenia, czy jej członkowie zapoznawali się z wszystkimi wnioskami czy też dyskutowali tylko nad wstępną listą Burmistrza? Odpowiedzi na wszystkie pytania mogą udzielić jedynie nagrania audio z posiedzeń Komisji, robi się je bowiem na każdej komisji i sesji rady.

Zapytany przez Posła Burmistrz w swoim piśmie starał się też wyjaśnić dlaczego osoby, którym powinno przysługiwać pierwszeństwo lokali nie otrzymały.

Akapit 2 – „pominięte pierwszeństwo”

Rodzina, która zamieszkuje walący się totalnie budynek, nie będący nawet ich własnością nie otrzymała mieszkania. Sprawa opisana w artykule: (ze szczególnie interesującą galerią zdjęć): http://nowa-stepnica.x25.pl/2016/03/05/rowni-i-rowniejsi-czyli-jak-dzielono-mieszkaniami-w-stepnicy/.

Burmistrz i w tym wypadku powołuje się na uchwałę z grudnia 2013 roku,  nie do końca słusznie. Opisana Rodzina składała wniosek o przydział mieszkania trzykrotnie, także w okresie obowiązywania wcześniej uchwały,według której: „osobom zamieszkującym w lokalach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu kapitalnego” przysługiwało prawo pierwszeństwa. Uwaga Burmistrza, że o negatywnym zaopiniowaniu wniosku tej Rodziny zdecydowała Komisja brzmi dość niewiarygodnie w świetle wyżej wymienionych opisów z protokołów obrad.

Akapit 3 – „niewdzięczni pogorzelcy i załamanie czasu”

Odpowiedź w tym akapicie dotyczy sprawy odmowy przydzielenia lokalu gminnego Rodzinie pogorzelców. Z odpowiedzi Burmistrza wynika, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek pogorzelców, ale oni odmówili przyjęcia mieszkania. No niby prawda ale… Pan Burmistrz zapomniał, że ta sama Komisja zbierała się kilkukrotnie wcześniej: w lutym, w marcu, w kwietniu i  wtedy odmówiła prawa do mieszkania tym ludziom, sam Burmistrz osobiście odmówił im wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie! Dom spalił się 2 marca 2015 roku i od tamtej pory pozbawiona dachu nad głową Rodzina wnosiła o przyznanie jej mieszkania gminnego, długo bezskutecznie. Propozycję mieszkania Gmina złożyła dopiero po nagłośnieniu sprawy, w drugim kwartale tego roku. Sami zainteresowani postanowili podjąć inne kroki prawne, stąd zapewne taka a nie inna decyzja tych wnioskodawców i to złożona w Urzędzie dopiero 27 lipca bieżącego roku a więc niecały miesiąc temu. Nie zmienia to faktu, że Burmistrz w w swoim piśmie pominął kilka Komisji opiniujących przydział mieszkań oraz wcześniejsze odmowy.

Jak jeszcze Burmistrz potrafi zakrzywiać rzeczywistość pokazuje sam początek pisma.

Akapit 1 – „przemilczana uchwała”

Na początku Burmistrz uprzejmie informuje, że wskazane w piśmie Posła osoby otrzymały mieszkania na podstawie Uchwały RG Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 roku, która reguluje sprawy związane z zasadami przyznawania mieszkań gminnych. Pierwsze zdanie – pierwsza nieścisłość.

Otóż w okresie kiedy przydzielano mieszkania, a więc od 2012 r. obowiązywała również inna uchwała Rady Gminy,tj. uchwała z dnia 16 czerwca 2010 roku (Nr XXVIII/284/2010) co zmienia postać rzeczy. Te dwie uchwały znacząco się  różnią, choć w obu obowiązywały zapisy usunięte ostatnio przez Radę, które w toku postępowania nadzorczego wszczętego przez Wojewodę zostały wskazane jako niezgodne z prawem.

W latach 2012-2013, a więc w okresie obowiązywania innej uchwały niż wskazana przez Burmistrza w piśmie,   Komisja ds. Społecznych obradowała nad wnioskami Mieszkańców dwukrotnie i przyznano 44 mieszkania.

Podsumowując, gdybyśmy mieli uwierzyć w słowa Burmistrza, musielibyśmy założyć, że wniosek o mieszkanie z  opisem sytuacji mieszkaniowej i życiowej można:

 • “przeanalizować” podczas tajnej  “dyskusji” trwającej  27 albo 15 sekund,
 • opinii i decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania nie trzeba uzasadniać,
 • Ba! Nie trzeba nawet takiej decyzji wydawać!,
 • dzięki czemu nikt nie może nieistniejącej decyzji zaskarżyć.

 

Istny urzędniczy raj! Tylko troszkę niezgodny z prawem…

 

Zwrotu “na gębę” użyto w podanym znaczeniu: ” słowami, słownie, ustnie, werbalnie,” oraz “nieoficjalnie, ustnie,”, za http://synonim.net/synonim/na+g%C4%99b%C4%99 .

 

Tagi: ,

24 komentarze

 1. mieszkanka do zwrotu ,burmistrz z Hanka do odlotu 👊

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 1

 2. Te pismo burmistrza to jak przyznanie się do winy 🙂

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 1

 3. dawno juz czas na tego gronkowca 😍

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 2

 4. Ukryte ze względu na niski Ocena komentarza. Kliknij tutaj aby zobaczyć.

  Najgorsze: Dobre 1 Słabe 17

  • chodzi tobie o te burmistrzowe telefony do wybranych??

   Najlepsze: Dobre 11 Słabe 3

  • Proszę mi pokazać JEDNĄ prawidłowo wydaną decyzję w tej sprawie. Jedną. Rozmawiałam z wieloma osobami, które składały wniosek i informacje były jednakowe- nikt z wnioskodawców nie został nawet poinformowany o odmowie przydziału a o fakcie dowiadywali się ze strony UMiG. To nie jest wlasciwy tryb. Za to mam w zebranych dokumentach podpisaną przez Burmistrza odmowę wydania decyzji.
   Jak napisano w artykule- decyzja a informacja to zasadnicza różnica.
   Burmistrz błędnie utrzymuje i informuje, że całe postępowanie wszczęte wskutek złożenia wniosku o przydział mieszkania ma charakter postępowania cywilnego, bo kończy się podpisaniem umowy najmu. Tymczasem tak nie jest. Po pierwsze- postępowanie w sprawie o przyznanie prawa do mieszkania gminnego składa się z dwóch części:
   – pierwszej- od złożenia wniosku do wydania rozstrzygnięcia o przyznaniu lub nie prawa do mieszkania, jest to część administracyjnoprawna i musi być zakończona wydaniem decyzji;
   -drugiej- od przyznania mieszkania do podpisania umowy najmu i wydania przedmiotu najmu (umowa, klucze)
   Jak widać, nie każdy wnioskodawca jest w ogóle objęty druga częscią postępowania a tylko ci, którym mieszkanie przyznano.
   Poniżej cytat z uchwały NSA regulującej dokładnie to zagadnienie prawne:
   ” Należy zatem rozstrzygnąć czy i jakie argumenty przemawiają za tym, że tego rodzaju uchwała może zostać zaliczona do uchwał z zakresu administracji publicznej. Przede wszystkim z analizy przepisów dotyczących trybu udzielania pomocy mieszkaniowej przez gminę wynika, że postępowanie w tym zakresie ma dwa etapy. W pierwszym etapie wnioskujący o najem lokalu składa wniosek, który podlega przeanalizowaniu i weryfikacji przez naczelnika Wydziału Zasobów Lokalowych i zaopiniowaniu przez Komisję Lokalową, a następnie wniosek rozpatruje zarząd dzielnicy, który rozstrzyga o zakwalifikowaniu i umieszczeniu na liście oczekujących na najem lokalu. W drugim etapie postępowania, w razie skierowania przez zarząd dzielnicy do zawarcia umowy, wnioskodawca zawiera umowę najmu z zarządcą budynku. Działanie zarządu dzielnicy w pierwszym etapie nie stanowi ani oferty zawarcia umowy, ani negocjacji umowy, ale ma charakter administracyjnoprawny, ponieważ rozstrzyga o tym, czy określonej osobie może być udzielona pomoc w zakresie zaspokojenia jej potrzeb lokalowych z wykorzystaniem lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy. Uchwała odmawiająca zakwalifikowania określonej osoby do wynajęcia lokalu oraz umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu nie ma charakteru cywilnoprawnego, a wręcz rozstrzyga o tym, iż ta osoba nie spełnia warunku do ubiegania się o wynajęcie jej lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Ustalanie listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy i oczekujących na najem lokalu nie jest podejmowaniem czynności cywilnoprawnej, nie kreuje bowiem stosunku cywilnoprawnego najmu lokalu, lecz jest wykonywaniem publicznoprawnych zadań gminy i poprzedza podjęcie czynności cywilnoprawnych. Przyjęcie odmiennego poglądu powodowałoby, że osoba, która nie uzyskała wpisu na listę oczekujących jest pozbawiona na tym etapie postępowania ochrony prawnej. Brak umieszczenia na liście oczekujących powoduje bowiem, że osoba ta nie będzie uwzględniona w toku proponowania wynajęcia poszczególnych lokali. Należy także mieć na uwadze, że skarga na uchwałę podjętą przez organy gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej stanowi jedną z form gwarancji prawnych realizacji demokratycznego państwa prawnego oraz zasadę praworządności, wyrażonych w art. 2 i 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem nawet rodzące się w praktyce wątpliwości co do dopuszczalności drogi sądowoadministracyjnej winny być zawsze interpretowane na rzecz ochrony praw obywatelskich, a tym samym na rzecz prawa do sądu.”
   Pozdrawiam

   Najlepsze: Dobre 20 Słabe 3

 5. Komisja wygląda w ten sposób, ze Andrzej przychodzi z “przemyslanymi” wg niego propozycjami i poddaje je opini swojej oddanej w 99% komisji, pozorna dyskusja i tak kończy się zaopiniowaniem tego co przedłożył na wstępie pułkownik beton. Ludzie z poza gminy, którzy dostają mieszkania to norma i to jeszcze nie koniec takiego rozdawnictwa, o czym będzie się mówić niedługo. Dziwi mnie fakt, że się Andrzej nie boisz, w prokuraturze już znajomości raczej się skończyły.

  Najlepsze: Dobre 18 Słabe 2

  • Poważnie myślisz, że znajomości w Prokuraturze się skończyły?

   Najlepsze: Dobre 11 Słabe 3

   • jeżeli jeszcze się nie skończyły to w krótkim czasie się skończą kiedy ta sprawa nabierze rozpędu,nie widać ze wszystkie kumoterstwa i układziki się rozkładają

    Najlepsze: Dobre 11 Słabe 2

   • HWG walczy właśnie o utrzymanie stołka w Wawie. Prawdopodobnie tym razem nie uda się jej miękko wylądować. Także idą zmiany. A skoro caryca PO traci plecy to co dopiero taki burmistrz Stepnicy?? 😉

    Najlepsze: Dobre 14 Słabe 2

   • Ziobro nie bez powodu wymienił wszystkich prezesów prokuratury w calym kraju. U nas też się mocno pozmieniało. Znajdź prokuratora, który teraz się podłoży 😉

    Najlepsze: Dobre 7 Słabe 4

 6. dawno już maści nie polecali nikomu stąd wniosek ,że oszczędnie dozują na własne d..y , a trochę trzeba będzie jej zużyć …. 🙂

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 3

 7. Chciał bym wyjaśnić tylko tym co nie dostali mieszkań wydymali was w d….e na maksa i żadna maść nie pomoże HEJ !

  Debata, kontrowersyjne Dobre 7 Słabe 5

 8. Burmistrz jest mistrzem w takich odpowiedziach. Manipulacja rodem z PRL. Wyganowski ma bogate doświadczenie, szkolenia nawet w ZSRR.

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 4

 9. @Autor artykułu,
  Ot, Stepnica pozazdrościła Wa-wie i zorganizowała sobie aferę. Zarówno Bufetowa z Wa-wy jak i Burmistrz Stepnicy jednak mogą spać spokojnie. Spokojnie mogą mieszkać również “szczęśliwi mieszkańcy” nowych zasobów mieszkaniowych gminy Stepnica. Tak jest dzięki prawu III RP, którego tworzenie pilnuje Nadęta Purchawa czyli prezes Rzepliński.
  Nawet, gdyby Sądy administracyjne najwyższej rangi orzekły, że decyzje o przydziale mieszkań były niezgodne z prawem, wszystko to skończy się podobnie jak z nieprawidłowościami z procedurą utworzenia miasta Stepnica czyli niczym. Niby w jakiejś tam części warszawski sąd przyznał rację pani Szczeblewskiej i co z tego?
  Morał jest taki, że III RP jest państwem prawników a nie prawa, co mieliśmy okazję w tych dniach oglądać podczas rokoszu tej kasty w Pałacu Stalina w Wa-wie.
  Czy więc jest w Polsce taka siła, która jest w stanie obalić państwo prawników?

  Najlepsze: Dobre 17 Słabe 8

  • Rozstrzygnięcia sądów administracyjnych to jedno. W sprawie przydziału mieszkań w naszej Gminie toczy się postępowanie karne a jego wyniku bym nie przesądzała 😉
   Może jeszcze naprawdę wiele się wydarzyć.
   Pozdrawiam

   Najlepsze: Dobre 7 Słabe 4

 10. Burmistrz od jakiegoś czasu całą winę zrzuca na komisję. Ale jak było i kto decydował każdy w gminie wie 😉

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 3

 11. Naprawdę trzeba być zagorzałym genetycznym komunistą by nie widzieć w takim sposobie załatwiania spraw mieszkańców niczego złego. Metody żywcem przeniesione z czasów stalinowskich. Władza decyduje, nie musi z niczego się tłumaczyć a ty nawet podskoczyć nie możesz. Ich chyba kompletnie pogięło…

  Najlepsze: Dobre 17 Słabe 3

 12. Mam nadzieję, że odpowiedzialni za ten cały bałagan przy przyznawaniu mieszkań zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Bardzo sprytnie sobie to wymyślili. Wszystko tajne przez poufne, decyzje we własnym gronie i nikt nie wie jak i dlaczego. Aż ciężko uwierzyć!

  Najlepsze: Dobre 15 Słabe 3

 13. To jakiś cyrk!!! Rozdali 150 mieszkań i niczego nie muszą uzasadniać!! Pogadali na komisji o doopie Maryni pewnie, bo o wszystkich wnioskach nie daliby rady i nie sporządzili ŻADNEGO dokumentu wyjaśniającego dlaczego mieszkania przyznano tym właśnie osobom a innym nie, kto nie spełniał kryteriów itp…. To jest koorwa kabaret nie państwo prawa!
  O wiedzy kierownik OPS nie będę pisać bo raczej nie ma o czym 😉

  Najlepsze: Dobre 19 Słabe 4

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)