Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

MIESZKANIE NA WNUCZKĘ czyli jak dzielono majątkiem gminy po stepnicku

falszywy_wnuczek

Sprawa przydziału mieszkań budzi ciągłe kontrowersje wśród mieszkańców naszej gminy i nie tyko ich, wniosek o przeprowadzenie kontroli w tej sprawie złożył do CBA także Poseł Sejmu Paweł Skutecki.

Prawo pierwszeństwa nie dla każdego

Wszystkie uchwały Rady określały tzw. zasadę pierwszeństwa w otrzymaniu prawa do mieszkań z zasobu gminy. W każdej uchwale, jako osoby, którym mieszkania przysługują w pierwszej kolejności wymienia się m.in. mieszkańców, którzy utracili dotychczasowe lokum wskutek klęski żywiołowej. Pierwszeństwo przysługuje także osobom zamieszkującym lokale, których stan zagraża zdrowiu lub życiu domowników (w obecnej wersji tylko lokale “gminne), pełnoletnim wychowankom placówek wychowawczo-opiekuńczych oraz wychowankom rodzin zastępczych.

Jak to u nas bywa- uchwały sobie, życie sobie. Mieszkania gminnego nie dostała rodzina pogorzelców z Żarnowa, mimo zgłoszonego poprawnie wniosku i przysługującego im prawa pierwszeństwa. Podobnie było z rodziną zamieszkującą dom grożący zawaleniem.

Za to z wielką pieczołowitością przyznawano mieszkania tym, którzy nie mieli prawa ich otrzymać, czyli osobom, które nie były mieszkańcami naszej gminy.

WNUCZKA Z PIERWSZEŃSTWEM

Przyznanie trzypokojowego mieszkania wnuczce wiceburmistrz Stanisławy Rzymczyk to już stały element nie tylko rozmów mieszkańców, ale także obrad każdej sesji Rady. Temat ten podnoszą na zmianę sama wiceburmistrz, radni komitetu burmistrza i radni niezależni. Przypadek ten jest dobrze udokumentowany- można dzięki temu dokładnie prześledzić proces przyznania mieszkania wnuczce Pani Wiceburmistrz – tak w celu pokazania jak funkcjonował cały proces weryfikacji wniosków, jak i w celu ucięcia wszelkich dalszych spekulacji na ten temat.

Poniższe informacje pochodzą z dokumentów upublicznionych przez urząd i radę, czyli z protokołów Komisji, nagrań Sesji Rady oraz z odpowiedzi na skargę Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy Pani Jolanty Jędrzejewskiej.

I tak- mieszkająca w innej gminie wnuczka wiceburmistrz została zatrudniona w przedszkolu samorządowym w Stepnicy na stanowisku nauczyciela-stażysty dnia 01 września 2013. Umowę o pracę zawarto na okres stażu, tj. na ROK (wygasała 31 sierpnia 2014 roku).

Już 7 lutego 2014 – czyli po upływie zaledwie 5 miesięcy z rocznego stażu,  Komisja ds. Społecznych w składzie:   Elżbieta Weryszko – przewodnicząca Komisji,  Teresa Mutkowska- wiceprzewodnicząca Komisji, członkowie Komisji:  Ryszard Ławicki, Aurelia Foremniak, Aneta Dąbrowska, Karol Kania, Bogusław Nowak  w obecności „zaproszonych na posiedzenie Komisji” Andrzeja Wyganowskiego- burmistrza, Aliny Adamowskiej –Karczewicz Kierownik OPS oraz Agnieszki Zdzieszyńskiej  – „pozytywnie zaopiniowała wniosek o mieszkanie i postanowiła przydzielić mieszkanie komunalne”   wnuczce wiceburmistrz. Zatem prawo do mieszkania komunalnego przyznano nie tylko osobie spoza gminy (wbrew ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy) ale także stażystce w przedszkolu po upływie zaledwie PIĘCIU miesięcy z rocznego stażu!

Umowę najmu mieszkania KOMUNALNEGO na czas nieokreślony  (nie służbowego jak twierdzi pani Wiceburmistrz i jej apologeci) podpisał z wnuczką burmistrz Andrzej Wyganowski dnia 10 lipca 2014– czyli w 11 miesiącu obowiązywania ROCZNEJ umowy o pracę z Panią K.Cz. i przed zdaniem przez nią egzaminu kwalifikacyjnego! Umowę o pracę na czas nieokreślony podpisano z wnuczką dopiero z dniem 01 września 2014 roku, czyli niemal dwa miesiące po podpisaniu z nią umowy najmu mieszkania komunalnego na czas nieokreślony!

Mieszkania służbowe, których nie było...

Przyznanie wnuczce wiceburmistrz mieszkania tłumaczy się Kartą Nauczyciela ale robi się to błędnie. Faktycznie art. 54 Karty Nauczyciela przyznaje nauczycielom z obszarów wiejskich  prawo do mieszkania z zasobów gminy o ile  pracują poza miejscem swojego zamieszkania ale chodzi tu o tzw. służbowe mieszkania nauczycielskie. Aby mówić w ogóle o mieszkaniu służbowym (według ustawy “związanym ze stosunkiem pracy”) takie mieszkania należało uchwałą Rady w zasobie gminnym wydzielić jako “funkcyjne” i wynająć na czas stosunku pracy. Dodatkowo, zgodnie z par. 2  art. 54 Karty Nauczyciela “obowiązek realizacji  tego uprawnienia należy do dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę”. Oznacza to w praktyce, że w zasobie mieszkań gminnych wydziela się mieszkania “nauczycielskie” i powierza zarząd nad nimi dyrekcji szkoły, która decyduje także o tym komu i na jaki okres przyznaje najem mieszkania. To dyrekcja szkoły podpisuje umowy najmu.  Podobnie wygląda sytuacja z mieszkaniami dla policjantów. Tryb przyznawania mieszkań służbowych policjantom reguluje Ustawa o Policji i nie jest to bynajmniej tryb, jaki zastosowała nasza władza.

W naszej gminie wydzielono dotychczas tylko DWA mieszkania funkcyjne– przy ul. Tęczowej (nad starą przychodnią). Wszystkie zatem nowo-wybudowane mieszkania to mieszkania socjalne lub komunalne a te przysługują WYŁĄCZNIE mieszkańcom gminy. Mimo to podpisano kilkanaście umów najmu mieszkań komunalnych zawartych na czas nieokreślony z osobami spoza gminy, w tym z policjantami, informatykiem wykonującym prace dla Urzędu, pracownikami GOKu, nauczycielką -stażystką, a nawet rodzinom radnych i urzędników.

Z osobami zatrudnionymi w gminie można było podpisać tylko umowy najmu “związane ze stosunkiem pracy”, nie umowy najmu mieszkań komunalnych na czas nieokreślony. Różnica jest zasadnicza- Gmina ma bowiem zupełnie inne obowiązki w przypadku rozwiązania umów najmu mieszkań funkcyjnych i mieszkań komunalnych, inne obowiązki mają także najemcy. I tak, w przypadku mieszkań służbowych (funkcyjnych) w razie zakończenia stosunku pracy– gmina może żądać jego opróżnienia przez najemcę i wydania w określonym terminie bez obowiązku zapewnienia mu lokalu zastępczego. Zupełnie inaczej wygląda sprawa w przypadku mieszkań komunalnych, tu obowiązki gminy i jej uprawnienia do odzyskania lokalu wyglądają inaczej. Mówiąc wprost- władze gminy obdarowały nieuprawnione osoby drogimi prezentami w postaci praw do mieszkań. Uczyniono to niezgodnie z ustawą i naruszając interes mieszkańców gminy.

Pojawiają się w tej sprawie ważne pytania.

Po pierwsze – Jak to możliwe, by Komisja przyznała mieszkanie stażystce mieszkającej poza gminą i to po upływie zaledwie 5 miesięcy z rocznego stażu i przed zdaniem przez nią egzaminu kwalifikacyjnego?

Po drugie – Jak można było podpisać umowę najmu mieszkania komunalnego na czas nieokreślony z osobą formalnie zatrudnioną w Gminie jeszcze TYLKO dwa niepełne miesiące? Jak uzasadniono pozytywną ocenę dla tego właśnie wniosku?

Po trzecieDlaczego ta sama komisja odrzuciła wnioski innych nauczycieli z wieloletnim stażem a kolejne komisje odrzucały wniosek rodziny pogorzelców i rodziny mieszkającej w budynku grożącym zawaleniem?

Po czwarte– jak wyglądało w praktyce zapoznawanie się przez członków Komisji z wnioskami skoro odrzucano wnioski mieszkańców a mieszkania otrzymywały osoby nie będące mieszkańcami gminy i nie mające praw do mieszkań komunalnych?

Odpowiedzi do dziś nie ma.

Źródła – dokumenty w wersji udostępnionej przez UMiG Stepnica i Radę Miejską na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz znajdujące się w BIP Stepnica:

 • Odpowiedź na skargę Dyrektor Jolanty Jędrzejewskiej,
 • Umowa najmu mieszkania komunalnego z wnuczką wiceburmistrz,
 • Uchwała Rady XXVI/294/13 – http://bip.stepnica.pl/dokumenty/4347
 • protokół obrad Komisji ds Społecznych z dnia 7 luty 2014

43 komentarze

 1. już sfajdali się w POrtki 🙂

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 1

 2. A co z ludźmi, którzy dostali mieszkanka, a żyją za granicą?? Spojrzałem tylko na kawalerki i juz widzę 2 nazwiska z Czarnocina, które nie mieszkają w Polsce, lecz na stałe poza granicami Naszego kraju i tam nawet rodzą dzieci. Czy może mi ktoś to wyjaśnić????

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

  • przydzielano wiadomo jak ,i to powinno być wkońcu wyjaśniane ,u tych z Czarnocina czynsz płaci rodzina ,która mieszka na miejscu i przetrzymuje na przyszłość,jak wrócą ..Czy w końcu ktoś posprawdza takie sprawy z urzędu,to takie za przeproszeniem chamstwo z Bogusławia taki sam przypadek ,do tej pory rodzina mieszka za granicą,a mieszkanie przydzielono im….kiedy instytucje kontrolujące takie działania podejmą kontrole .

   Najlepsze: Dobre 15 Słabe 0

   • No to jak to jest? Mieszkanie stoi puste, a Państwo rozjezdza się “po zagramanicach”? Mój kuzyn z żoną i dzieckiem nie dostali mieszkania, choć żyją od urodzenia w Stepnicy i tam też pracują. Ludzie z dwójką, czy trójką dzieci również nie dostali mieszkania. A tamte 2 są puste? Ale nie oszukujmy się, bo takich mieszkań i nazwisk jest więcej. Facebook nie kłamie. Zdjęcia z kluczami do nowego domku za granicą, a w Stepnicy zaklepany kącik na wszelki wypadek. No pięknie się dzieje w Naszym mieście. Cudownie wręcz.

    Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

   • jeszcze do niezamieszkałych dodać jedno to z Miłowa też rodzina otrzymane mieszkanie nie zamieszkuje,to już zaraz rok od przydziałów tak bardzo potrzebującym

    Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

 3. I jeszcze jedno co mi się kojarzy o tej władzy w Stepnicy: Rzymczyk- mieszkanie dla wnuczki, Makowska mieszkanie dla rodziny, Mutkowska dla synów, pracownicy urzędu spokrewnieni z radnymi – Nowak, żona przewodniczącego rady Ławickiego dyrektorem w szkole czyli w jednostce podległej burmistrzowi wypisz wymaluj wygląda to na:

  Kumoterstwo – wzajemne popieranie się ludzi związanych przynależnością do jakiejś grupy czy pokrewieństwem, zwykle dla osiągnięcia pozycji społecznej lub korzyści materialnych, nie opierające się na ocenie wartości tych osób, lecz na fakcie znajomości. Kumoterstwo jest pojęciem nieco szerszym niż nepotyzm, gdyż dotyczy nie tylko krewnych, ale znacznie częściej przyjaciół i znajomych.
  Kumoterstwo jest na tyle powszechnym zjawiskiem na całym świecie, że w demokratycznych państwach postuluje się “przezroczystość” wszelkich procedur w życiu publicznym.

  U nas z “przezroczystością” słabo – utajnianie komisji!!!

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

  • Nie zapominajcie:
   Dyrektorka szkoły w Raciemierzu Ławicka żona przewodniczącego rady Ławickiego dostała stanowisko bez konkursu!
   Dyrektorka szkoły w Stepnicy Jędrzejewska – ta co zatrudniła “słynną wnuczkę” też dostała stanowisko bez konkursu!
   Obie zwolniły anglistkę (radną niezależną) pozbawiając tym samym ponad 200 dzieci głównie ze wsi możliwości nauki języka angielskiego. W imię korzyści????

   Czy to kumoterstwo czy nepotyzm???

   Władza mówi, że wszystko w porządku.

   Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

  • WARTO WIEDZIEĆ!

   Treść niedostępna
   Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

   Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 4. NEPOTYZM PEŁNĄ GĘBĄ pani Stanisławo!

  Nepotyzm (łac. nepos – wnuk, potomek) – faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności.

  Według raportu NIK z 2010 roku nepotyzm, klientelizm i kumoterstwo są zjawiskami często spotykanymi w polskim sektorze publicznym[3][4], w tym także w sądownictwie[5].
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nepotyzm

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 1

 5. Dzisiaj na przystanku mówili, że “fakt” krąży po Stepnicy?

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 6. a co taki instruktor teatrzyku zrobił dla Stepnicy skoro i on ot tak po prostu dostaje mieszkanie. ? Śmieszna sprawa.

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

 7. Ukryte ze względu na niski Ocena komentarza. Kliknij tutaj aby zobaczyć.

  Najgorsze: Dobre 0 Słabe 16

  • Ale dokumenty potrafią czytać i wyciągać wnioski. Spróbuj, może też tobie się uda. Jak tam matura zdana czy bez zmian??

   Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

  • Jakim trzeba być małym, zakompleksionym człowieczkiem by skończenie studiów uważać za życiowe osiągnięcie. No żal. Poza tym może najpierw jednak przeczytaj artykuł, bo nie wiesz co komentujesz i wychodzisz na głupca. Treść odnosi się do dokumentów, które są podane pod artykułem. Nie trzeba kończyć studiów by czytać ze zrozumieniem 😉

   Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

  • Teka, co ma piernik do wiatraka!
   Jakieś kretynizmy z tymi studiami.
   Wyganowski skończył Dzierżyńskiego i co??

   Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

  • Zamelduj babci 😉 🙂

   Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 8. No nieźle. I pani wiceburmistrz publicznie opowiada, że nie widzi w tym nic nienormalnego. To jest w tym najgorsze. Tacy ludzie nie powinni pełnić żadnych funkcji publicznych.

  Najlepsze: Dobre 16 Słabe 1

 9. Na te pytania to powinni prokuratorowi odpowiadać! Ponoć już sa jakieś wezwania. Mam nadzieję, że ktoś wreszcie za te mieszkania rozliczy kogo należy. W protokole czytam, że radni opiniowali listę burmistrza, ten na sesjach opowiada, że w niczym nie brał udziału a mieszkania rozdane. Cyrk na kółkach!

  Najlepsze: Dobre 17 Słabe 1

 10. Niektórzy robią błyskawiczne kariery. Koniec czerwca zdany egzamin na licencjat, dwa miesiące późńiej pierwsza praca- staż nauczycielski w przedszkolu, 5 miesięcy później przydział nowiutkiego mieszkanka – 3 pokoje, trochę później umowa najmu na zawsze i umowa o pracę na pełnym etacie na czas nieoznaczony. W ciągu roku wnuczka wice zdała egzamin licencjacki, dostała pracę i mieszkanie za friko. A niektórzy nie tylko o darmowej chacie nie marzą ale latami szukają porządnej pracy. A potem się dziwią, że tylu młodych wyjeżdża. Jak tu zostać, godnie żyć i tyrać na te pasożyty???

  Najlepsze: Dobre 18 Słabe 1

  • Polecam mniej zajmowania się cudzym życiem a wiecej działania. Gdyby każdy tutaj taki mądry wziął się za siebie to ten kraj byłby o wiele bardziej rozwinięty a niestety przez takich ludzi jak Wy dalej żyjemy w kraju kwitnącej cebuli. Ale tak to juz jest , małe pieski najwiecej szczekają 🙂

   Debata, kontrowersyjne Dobre 3 Słabe 15

   • Gdyby w Polsce wszyscy urzędnicy byli uczciwi i nie ustawiali siebie i rodzin na naszym majątku- 3 miliony głównie młodych ludzi zostałyby w kraju i pracowały na siebie i rozwój. Ale skorumpowana, niekompetentna władza kosztuje i to dużo. Skończyć studia to nie taki wysiłek. Szczególnie przy obecnym poziomie nauki na uczelniach wyższych, które kończą nawet półanalfabeci- co widać po Twoim wpisie.

    Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

   • Zobaczymy co te duże pieski powiedzą prokuratorowi. Już są przecież ludzie wezwania dostają. Tam sobie możecie się mąrzyć. Zobaczymy jak długo. Jak wyglądało przyznanie mieszkania wnuczce wice każdy widzi.

    Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

   • To nasze życie i nasza kasa – gminna. Jak widać nie wszyscy to pojmują. To nie prywatny folwark!

    Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

   • z wpisu wynika że cebula z ciebie ogromna.nawet troch robaczywa

    Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

   • W kraju “kwitnącej cebuli” żyjemy właśnie dzięki takim wice i wnuczkom. Korupcja i nepotyzm to największe hamulce rozwoju Polski. Pogonić towarzystwo to i rozwój będzie. Poza tym wice na garnuszku podatników ma ponad 150 tysięcy dochodu brutto rocznie. Jak już bardzo chciała uszczęśliwić wnusię mogła za swoje, wtedy nikt by się nie czepiał. A te mieszkania to własność i majątek mieszkańców gminy, nie wąskiej grupki interesików, której się wydaje że stoi ponad prawem.

    Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

   • Nie każdy ma babcię na stołku. Niektórzy musza uczciwie na swoje pracować 😉

    Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

    • I spłacać kredyty po 30 lat, a ona jak to podobno burmistrz zapowiedział, jak dawał policjantom: ” jak gmina będzie bez kasy, wykupi za bezcen i będzie miała kapitał”

     Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 11. Co tu mówić o Stepnicy ,w całym kraju kur.i złodziej .Możesz się tylko garba dorobić .Jak masz znajomości to coś załatwisz a jak nie to możesz tyrać do zasranej śmierci i nic nie będziesz mieć .No nie ładnie się dzieje w tej naszej Stepnicy ,Spółdzielnia Mieszkaniowa kasuje majątek za mieszkania ,a tu rozdaje się za darmo .Jeszcze nigdy tak nie było Jednym słowem dobroduszność .Sprawiedliwości niech stanie się zadość .Tą komisję trzeba do pionu postawić .Są rodziny ,które mają duże potężne domy ,tylko wymagają remontu ,śmiało może mieszkać trzy rodziny ,z pięknym ogrodem ,a tu się pchają do miasta ,i darmochy im się chce .

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

 12. Stażystka z 5 miesięcznym stażem, bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego. Dramat, po prostu dramat. Tak sie ustawia całe rodziny w tym chorym kraju. Czas zacząć ponosić odpowiedzialność!

  Najlepsze: Dobre 20 Słabe 0

 13. jak posłuchać sesji to tylko przewodniczący nie wiedział, że sam pozytywnie zaopiniował wniosek o mieszkanie wnuczce wice. Nie czepiam sie wnuczki (choć sprawa raczej ewidentna) ale jak Ryszard Ławicki jako członek komisji chce nam wytłumaczyć to, że pogorzelcom odmówili, a największe mieszkanie dostaje młoda stażystka z przedszkola, z gminy Przybiernów i to po pięciu miesiącach stażu?? Do końca stażu zostało jej 7 miesięcy to dlaczego dali jej mieszkanie na zawsze?? Nikt na komisji pewnie nie zapytał jak taki ktoś może byc tak ważny dla gminy, że nawet pogorzelcom sie odmawia?? Zamiast krzyczeć na radnych co wreszcie normalne pytania zaczęli zadawać lepiej niech przewodniczący nam TO wytłumaczy i jeszcze parę innych przypadków “koleżeńskich” mieszkań!!

  Najlepsze: Dobre 16 Słabe 0

  • To skandal komuch Ryszard Ławicki udaje błazna ,może nawet i jest ,raz głosuje za potem mówi że się pomylił ??? Układy ,układziki ,jak nie posłucha burmistrza to żonka pożegna się z dyr szkoły.Najwyższy czas pogonić tego fałszywego radnego ,drugi z nich to Kania fałszywy człowiek też nie ma swojego zdania ,zresztą ten skład Rady to żarty z wyborców ,oni nic dla ludzi tylko dla swoich kolesiów .Najwyższa pora pogonić ten cały układ .

   Najlepsze: Dobre 13 Słabe 0

 14. I w ten oto sposób dyrektorka szkoły ułatwiła pracę organom ścigania 🙂

  Najlepsze: Dobre 15 Słabe 0

 15. Wszystko wynika z dokumentów. Tego nie da sie ukryć ani obronić. Skandal!

  Najlepsze: Dobre 13 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)