Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Watchdog zawiadamia Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Komisję ds. Społecznych

watchdog

Dnia 31 marca bieżącego roku Sieć Obywatelska Watchdog złożyła w goleniowskiej prokuraturze  zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Komisję ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. Poniżej fragment zawiadomienia:

[facebook_ilike]

Watchdog-zawiadomienie

Tagi: , , , , ,

27 komentarzy

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr J^/05 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2005r. Wyganowskiego

  KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W STEPNICY

  Rozdział I Zasady postępowania pracownika samorządowego

  I. W celu uniknięcia podejrzeń o korupcję i o postępowanie nieetyczne, pracownik Urzędu Gminy w Stepnicy powinien:

  1. Informować przełożonych o wszystkich niedociągnięciach i naruszeniach procedur, procesów oraz czynności realizowanych w Urzędzie. Pracownikom samorządowym zależy na tym, aby ich postępowanie było zgodne z prawem, etyczne i przejrzyste dla każdego członka wspólnoty samorządowej Gminy Stepnica, dlatego informują swoich przełożonych, aby można było podjąć działania w celu wyjaśnienia takich sytuacji oraz zapobiegania ich powstawaniu.

  2. Nie wykorzystywać informacji uzyskanych w trakcie pracy dla osiągnięcia osobistych korzyści lub przewagi nad innymi.

  3. Nie przekazywać informacji uzyskanych w trakcie pracy osobom trzecim, które mogą je wykorzystać dla własnych korzyści lub dla osiągnięcia przewagi nad innymi, którzy takich informacji pozyskać nie mogą.

  4. W postępowaniu służbowym zachować polityczną neutralność.

  5. Nie okazywać specjalnych względów jakiejkolwiek grupie np. przyjaciołom, krewnym, czy osobom, firmom polecanym przez krewnych lub znajomych, szczególnie w sytuacjach zawierania umów, składania zamówień.

  6. Nie dyskryminować jakiejkolwiek części społeczności lokalnej.

  7. Ujawniać przełożonemu obecne lub uprzednie powiązania prywatne lub rodzinne z osobami, z którymi zawiera się umowy, czy wydaje się decyzje ich dotyczące.

  8. Wnioskować o awans, powołanie na stanowisko czy powierzenie stanowiska jedynie w oparciu o zdolność podjęcia obowiązków związanych ze stanowiskiem.

  9. Nie uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów w przypadku istnienia powiązań rodzinnych. Podobnie w przypadku podejmowania decyzji dotyczących ukarania, awansu czy wynagradzania.

  10. Nie podejmować dodatkowego zatrudnienia, które pozostawałoby w konflikcie z interesami wspólnoty lokalnej lub konkurencyjnego wobec usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne gminy, oraz takiego zatrudnienia, które prowadziłoby do powstania sytuacji konfliktu interesów innych pracowników Urzędu.

  11. Nie rozpowszechniać wiedzy nabytej w czasie zatrudnienia, a której wykorzystanie byłoby sprzeczne z interesami społeczności lokalnej, a korzystne dla pojedynczych osób lub grupy osób.

  12. Informować przełożonego o istnieniu powiązań o charakterze niematerialnym (np. rodzinnych lub koleżeńskich) lub materialnym (np. współwłasność), mogących wywołać konflikt interesów w odniesieniu do interesów Urzędu.

  13. Informować przełożonego o podjęciu dodatkowego zatrudnienia.

  14. Rozdzielać rolę zamawiającego i realizującego zamówienie w przypadku zamówień o wartości poniżej 6000 euro w obrębie samorządu. Procedury tych zamówień określa Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 6000 euro wprowadzony zarządzeniem Wójta. Procedury zamówień na wyższe kwoty reguluje ustawa o zamówieniach publicznych.

  15. Nie przyjmować i nie przekazywać jakichkolwiek podarunków lub innych korzyści w zamian za uczynienie, przyspieszenie lub zaniechanie czynności służbowych.

  16. Nie korzystać z zaproszeń na imprezy organizowane przez osoby ubiegające się o kontrakt lub realizujące kontrakt dla gminy, z innych względów niż reprezentacja władzy lokalnej, rzeczywista potrzeba przekazania informacji lub stanowiących istotną część życia społeczności lokalnej.

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

  • Jaka komisja taka etyka

   Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

  • II. Gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcji, czyli podejrzenie lub zaistnienie sytuacji:

   • przekupstwa – przyjmowania wręczania dóbr materialnych w zamian za uzyskanie zamówień i kontraktów, koncesji, uniknięcie podatków,

   • protekcji – kumoterstwa, faworyzowania opartego na nieformalnych powiązaniach,

   • świadomego, niezgodnego z prawem dysponowania środkami budżetowymi i majątkiem będącym dobrem publicznym,

   lub naruszenia zasad etyki, należy problem zgłosić bezpośredniemu przełożonemu lub Wójtowi, który:

   1. W przypadku podejrzenia korupcji – zawiadomi organy ścigania i podejmie stosowne decyzje, zgodne z polskim prawem ujętym w Kodeksie Karnym i Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

   2. W przypadku podejrzenia naruszenia zasad etyki – podejmie stosowne decyzje i wdroży postępowanie zgodne z Regulaminem Pracy Urzędu Gminy w Stepnicy, rozdział „Odpowiedzialność porządkowa pracowników”.

   I coooo??????

   Najlepsze: Dobre 14 Słabe 0

 2. Wszysto bardzo fajnie. Opisujecie coraz więcej „super inwestycji” burmistrza i jego ludzi, afery z przydziałem mieszkań, arogancji władz gminnych wobec Naszej Społeczności, zaniedbania w sprawie wodociągów itd.Wiele tego.Pytanie co robimy dalej? Czy jesteśmy gotowi jako społeczność zawalczyć mocniej i pewniej? Czy aby nie powinno się już szykować listy ludzi na których warto postawić gdy dojdziemy do etapu wymiany obecnej władzy. Powinniśmy już zapytać Panią Iwonę Krępic czy zgodzi się wystartować w wyborach na stanowisko burmistrza albo kogoś z otoczenia Pani Iwony godnego polecenia. Wszysto to po to aby nie było potem za późno! Należy już szykować się i mobilizować aby tacy ludzie jak Rysio nie mieli szans na to stanowisko ,a dało się słyszeć że chodzi mu to po głowie!

  Najlepsze: Dobre 14 Słabe 1

  • Gdyby to było takie proste! Chętnych na stołki u nas brak. Chcemy uczciwej władzy i możliwości spokojnej realizacji naszych planów dotyczących promocji Gminy. Tylko tyle i aż tyle. Jeżeli Mieszkańcy mają pomysł na kandydatów- nad każdym się pochylimy. W końcu Gmina to wspólnota nas wszystkich i każdy powinien mieć szansę działania na jej rzecz. Ja osobiście jestem za tym, by do Rady i na stanowisko Burmistrza wystawiać ludzi młodych. Są często dobrze wykształceni, ambitni, kreatywni, pozbawieni kompleksów i świetnie poruszają się we współczesnych realiach. Przykład Jacka jako Radnego jest potwierdzeniem mojej tezy. Także Młodzi- do boju 🙂

   Najlepsze: Dobre 9 Słabe 1

 3. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch urzędników starostwa powiatowego w Bieruniu (woj. śląskie) oraz biznesmena.

  Agenci CBA zatrzymali starostę z Bierunia, dyrektora zarządu dróg i szefa firmy drogowej. Trwają czynności w tej sprawie – poinformowało na Twitterze Biuro.

  Jak podało Radio Zet, zatrzymania mają związek z podejrzeniem korupcji. Ma chodzić o ustawianie kontraktów na budowę dróg. Zatrzymany biznesmen realizował takie kontrakty i wygrywał przetargi, a według prokuratury, w zamian za to miał odwdzięczać się urzędnikom.

  http://niezalezna.pl/78546-starosta-zatrzymany-przez-cba

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 1

 4. Treść niedostępna
  Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

 5. Prawo po stepnicku kontra wyrok NSA

  Wyrok NSA listopad 2015:
  I. Istotą konsultacji jest uzyskanie obrazu poglądów mieszkańców danej wspólnoty samorządowej, a nie indywidualnych jednostek. Instytucja konsultacji jest faktem społecznym o możliwie największej doniosłości politycznej nie tylko ze względu na wymaganie reprezentatywności, lecz także ze względu na rangę i doniosłość polityczną wypowiedzi osób konsultowanych.

  II. W procedurze konsultacji ustawodawca wprawdzie nie nakazuje expressis verbis zachowania wymogu tajności, niemniej jednak każdy mieszkaniec gminy powinien mieć zagwarantowane, że będzie podejmował decyzję w takich warunkach technicznych i politycznych, które umożliwią mu nieskrępowane prawo do jej podjęcia, i że jego decyzja nie będzie ustalona i ujawniona.”

  kontra

  “Kompetentny przewodniczący Ławicki:

  https://youtu.be/9jGQTVHVnjo

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

  • Widać komuś naprawdę “jaskółka nasrała na głowę” panie przewodniczący. Jak ktos tak wulgarny i arogancki może być przewodniczącym rady? Ludzie przecież on nam wszystkim świadectwo wystawia!
   A na marginesie- jak to jest panie przewodniczący, że tam gdzie wam wygodnie to łamiecie prawo (wyrok NSA) i żądacie od mieszkańców informacji, do których nie macie prawa a tam gdzie wszystko powinno być jawne i transparentne to namiętnie utajniacie jak leci? Coś bardzo wybiórczo stosujecie ustwę o ochronie danych osobowych, bo że ustawy o dostępie do informajci publicznej nie znacie to już nawet dzieci wiedzą.

   Najlepsze: Dobre 14 Słabe 0

  • Dobrze gada niech szuje siedza w domu a nie zamęt robią

   Debata, kontrowersyjne Dobre 0 Słabe 6

 6. Już czas najwyższy na bliskie spotkanie trzeciego stopnia z Prokuratorem!

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

 7. Według mnie osoby wypowiadające powinny najpierw zaznajomić się z powszechnie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku utajnieniu podlegają wszelkie dane osobowe mogące pomóc zidentyfikować daną osobę fizyczną. W razie wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności możliwe, a nawet obligatoryjne jest wyłączenie jawności posiedzenia komisji, oczywiście w tym punkcie porządku obrad, w którym kwestie te będą omawiane. Utajnienie obrad nie jest konieczne (ani chyba dopuszczalne) tylko w trzech przypadkach:
  a) gdy osoba, której dane osobowe mają być ujawnione, wyrazi na to zgodę:

  b) gdy przedsiębiorca zgodzi się na podanie do wiadomości osób uczestniczących w posiedzeniu informacji o jego tajemnicach gospodarczych oraz
  c) gdy przedmiotem informacji są dane o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji. Wynika to z art. 5 ust. 2 udip.
  Poza tym statut jak cały czas podkreślała pani w nagraniu może określać tylko zasady dostępu do dokumentów omawianych na sesjach komisji. Wszystkie wyłączenia pochodzą jedynie z ustawy o samorządzie terytorialnym, przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

  Debata, kontrowersyjne Dobre 4 Słabe 13

  • No cóż zgadzam się z tobą. Jakbym była członkiem tej, jakże nietransparentnej komisji też bym się tak podpisała, argumentację polecam zbierać. Przyda się w prokuraturze i innych organach ścigania.
   Przed NSA nie pomogły opinie dość niekompetentnego radcy na usługach gminy, polecam też zmienić usługobiorcę, ten ma nieciekawą opinię w przeciwieństwie do prawników z Sieci Watchdog!
   Ci co mają czyste sumienie nie mają się czego obawiać.

   Najlepsze: Dobre 12 Słabe 1

  • Rzecznik Dyscypliny Adwokackiej powiadomiony … 😉

   Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

  • Sprawę skierowano do prokuratury. Zawiadomienie złożyło Stowarzysznie od lat skutecznie walczęce o przestrzeganie zasady jawności funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. Ta problematyka to specjalność Sieci Watchdog i muszę przyznać, że Stowarzysznie to ma na koncie wiele wygranych spraw a jego działalność już nie jedną władzę nauczyła przestrzegania naszych podstawowych praw. Obrońcy utajnienia z lubością powołują się na ustawę o ochronie danych osobowych. Proszę mi znaleźć jeszcze zapis umożliwiający utajnienie obrad komisji rady gminy, która podejmuje decyzje dotyczące rozporządzenia skłądnikami majątkowymi gminy o wielkiej wartości i nie są to wydatki związane z obronnością. Czekam cierpliwie.
   Cała sytuacja przypomina mi tą sprzed 4 lat, gdy podnieśliśmy zarzut uchwalenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych niezgodnie z Konstytucją. Obrońcy obecnej władzy nie szczędzili nam mało wybrednych uwag, podnosili różne pseudoprawnicze argumenty. Po 4 latach nierównej walki NSA przyzanł rację nam.
   Różnica polega na tym, że teraz nie działamy sami. Po raz kolejny z pomoca przyszedł nam Watchdog a w sprawach dostępu do informacji mam pełne zaufanie do tych ludzi. Ich doświadczenie i dorobek mówią same za siebie.
   Pozdrawiam
   Monika Moroń

   Najlepsze: Dobre 15 Słabe 2

  • Teraz niech prokurator wyjasnia kto ma rację. Mi utajnianie tez bardzo się nie podoba. W dodatku skorzystałem z pana rady mecenasie i przeczytałem całą ustawę o ochronie danych osobowych i ustawę o dostępie do informacji publicznej. Pan wie, że one mają więcej niż 5 artykułów ??

   Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

  • Tak tak…. Znamy te argumenty urzędowego mecenasa. Imienne konsultacje zgodne z “powszechnei obowiązującym prawem” a Marysia Szczeblewska nie prowadziła gospodarstwa agroturystecznego. Zaraz się dowiemy, że kury się cielą, dziki dają mleko a ryby sraja na kapelusze…

   Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

  • @ Skonfudowany
   To proszę mi wytłumaczyć jak to jest, że obrady komisji i protokoły się utajnia bo jak pan pisze: “utajnieniu podlegają wszelkie dane osobowe mogące pomóc zidentyfikować daną osobę fizyczną” a potem publikuje się na stronie UG listę nazwisk tych, którzy dostali mieszkania? Po nazwisku chyba można “zidentyfikować daną osobę”? Wtedy to nie podlega juz utajnieniu?? Może powinniśmy zawiadomić prokuraturę o publikowaniu tej listy, przecież to ewidentnie narusza wszyskie paragrafy, o których pan pisze 😉

   Debata, kontrowersyjne Dobre 5 Słabe 3

  • Śmiechu warte te argumenty. Mieszkamy w małej gminie, praktycznie wszyscy się znają. O tajności obrad komisji, w skład której wchodzi parę osób najlepiej świadczy fakt, że cała gmina śmieje się z pewnej pani, co to uzasadniła wniosek kotem. Ponoć rodzice z jej kotem się nie zgadzali. Pani mieszkanie o dziwo dostała, przynajmniej taka wieść po gminie śmiga. Gdybym ja takie wnioski pozytywnie opiniował też bym obrady utajniał. Ale nie z powodu fikcyjnej ochrony danych, które i tak są powszechnie znane ale z powodu obaw o własne zdrowie w razie wyjścia na ulicę i spojrzenie ludziom w oczy.

   Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

 8. że “boi się wyjść z domu bo mu ptak nasra na głowę “

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 2

 9. Czyżby szanowny przewodniczący Ławicki musiał składac zeznania jako członek komisji? Niech opowie to samo, co na sesji o konsultacjach społecznych – że czego ludzie mają się bać i nie ujawniac nazwisk? Nagranie jest ciągle na NS 😉

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 2

 10. No to się porobiło 😉

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 1

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.