Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

VIDEO Obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy 21.12.2015

Treść niedostępna
Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

Treść niedostępna
Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

 

 

Porządek posiedzenia

1. Sprawy regulaminowe:

1)Stwierdzenie quorum,

2)Przyjęcie porządku obrad,

3) Przyjęcie Protokołu Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia 25 listopada 2015 r. i Protokołu Nr 4/2015 z posiedzenia Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia 25 listopada 2015 r.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał :

 

1.zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica,

2.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych ……. lat,

3. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych ……. lat,

4. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych ……. lat,

5. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres kolejnych 5 lat gminnej nieruchomości lokalowej,

6. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy                              na 2016 r.,

7. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                              w Stepnicy na 2016 r.,

8. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych  Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2016 r.

9. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy,

10.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

11.w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata                           2015-2018,

12. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Stepnica,

13.w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016” i preliminarza wydatków na realizację programu w 2016 r.,

14. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”   i preliminarza wydatków na realizację programu w 2016 r.,

15.w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację   programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób z terenu Gminy Stepnica

16. w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn,

17.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2016 rok,

18. w sprawie  wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019

 

III. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie w sprawie liczby osób i godzin pracy skazanych na karę ograniczenia wolności oraz wykonujących prace społecznie użyteczne oraz  o podmiotach, w których przedmiotowe prace będą wykonywane.

IV. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.                                                                                                                           V.  Wnioski i zapytania radnych.

VI.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

VII.  Zamknięcie obrad.

35 komentarzy

 1. że się odwróciło, POskromieni płaczą, że Polska w ruinie

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 2. nie jest w stanie przemalowac czerwonych pysków…nadszedł czas schronienia szukać u biskupa

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 3. Smarujemy smarujemy

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 4. Szczęśliwego Nowego Roku!

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 5. Kretynom, strzelającym o godz 24:00 1 stycznia 2016 roku życzę w imieniu mojego pieska wszystkiego najgorszego: pękających ścian, pękających głupich łbów, bezpłodności, i ogólnej wariacji umysłowej. Niech was durnie głupie do końca życia prześladują koszmary nocne.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 6. Już się tak nie podniecaj 🙂

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 7. Dziś sesja gładko i szybko poszła więc proszę poświęćcie 13 minut na obejrzenie tego filmiku. Ustami Witolda Gadowskiego chcę przekazać Wam moje zdanie i mój niepokój. Proszę wybaczyć ale sprawa jest arcyważna i już czas działać…

  Treść niedostępna
  Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Brawo “Rzeźniku z zatoki” takich wystąpień i wiedzy nam trzeba!!
   ŻYCZĘ ZDROWYCH I WESOŁYCH MIMO WSZYSTKO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, DOBREGO NOWEGO 2016 ROKU ORAZ WYTRWAŁOŚCI W OBNAŻANIU fatalnych skutków trwania spróchniałego, śmierdzącego SB-ECKĄ stęchlizną “niepolskiego okrągłego stołu” !!!

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 8. podobnie jak jego budowle ,też się sypie 👽

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 9. Kartka Świąteczna od naszego, miłościwie nam panującego nieszczęścia, Andrzeja W. Kolejna, tym razem poważniejsza awaria w “marinie” na dzikiej. Zaczynają się sypać grubsze elementy. Dziś zerwało ciężki element betonowy. Przypominam że ta pseudo inwestycja była krytykowana już na etapie projektowania ale oczywiście pan mądrala wiedział lepiej i se wybudował. Dramat. Zgodnie z przewidywaniami królestwo się sypie i duuużo jeszcze przed nami.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.