Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Historyczna chwila w polskim Sejmie – ustawa odległościowa uchwalona!!! (8)

23 maja 2016 •

[stopwiatrakom.eu] 20-tego maja, w piątek o godz. 17.43 Sejm, po przegłosowaniu poprawek, uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustawa przewiduje wprowadzenie minimalnej odległości dla elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej i form ochrony przyrody według wzoru H x 10. Oznacza to, że po podpisaniu jej przez Prezydenta i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw zakończy się […]