Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

I SESJA NOWEJ RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY (6)

26 listopada 2014 •

Głos mieszkańców??? Treść ślubowania radnego  Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: “Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo “ślubuję”. […]