Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

VIDEO / Komisja ds. Gospodarki i Budżetu oraz Komisja ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 05.10.2015 (6)

07 października 2015 •

Porządek posiedzenia 1. Sprawy regulaminowe: 1)Stwierdzenie quorum, 2)Przyjęcie porządku obrad, 3) Przyjęcie Protokołu Nr 3/2015 z  wspólnego posiedzenia Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2015 r. 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015                             3.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy […]