Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Video – 27.06.2016 Komisja ds. Gospodarki i Budżetu i Komisja ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy (0)

28 czerwca 2016 •

    Porządek posiedzenia 1. Sprawy regulaminowe: Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. 3)    Przyjęcie Protokołu Nr 5/2016 z posiedzenia Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia       11 kwietnia 2016 r. oraz przyjęcie Protokołu Nr 8/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w         […]