Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Likwidacja języka angielskiego w szkołach podstawowych w Stepnicy – IV Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy 24.04.2015 (119)

25 kwietnia 2015 •

Sesja rozpoczęła się od informacji o Lokalnej Grupie Rybackiej: Potem rozmawiano o biogazowni w Łące. W częściach poniżej rozpoczyna się dyskusja nad wyrażeniem zgody przez radę na zwolnienie nauczycielki języka angielskiego radnej Anety Meszyńskiej . Głos zabrali rodzice, którzy obawiają się, że przyszłość ich dzieci może być zagrożona i zawiązali Komitet Społeczny Rodziców przeciwko likwidacji języka […]