Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Drogi jak urzędnik w Stepnicy (19)

06 grudnia 2016 •

Zgodnie z projeketm budżetu Gminy Stepnica na 2017, w przyszłym roku każdy mieszkaniec “wyłoży” na funkcjonowanie Urzędu około 500 złotych. Oznacza to, że gdybyśmy musieli te pieniądze wpłacać 1 stycznia na konto Urzędu, czteroosobowa rodzina musiałaby przelać kwotę 1.908 złotych. To ponad dwukrotnie więcej niż kosztuje w przeliczeniu na mieszkańca utrzymanie Urzędu Miasta w Szczecinie, […]