Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Sprawozdanie finansowe Gminy Stepnica za 2016 rok (0)

26 kwietnia 2017 •

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy opublikowane zostało sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Komentarz pozostawiamy czytelnikom.       Źródła: http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6532 http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6503