Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Stepnickie orły w Independent (15)

16 stycznia 2019 •

Stepnicka Organizacja Turystyczna “Nie Tylko Dla Orłów” (SOT) skutecznie promuje unikalną przyrodę naszej gminy od lat.  Po artykułach i reportażach w mediach europejskich, Iwona Krępic promowała naszą gminę nawet w prasie japońskiej. Parę dni temu jeden  z głównych tytułów prasy brytyjskiej “Independent” opublikował artykuł, w którym znów przywołano naszą gminę, bieliki i  tych, którym zawdzięczamy […]