Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

PRACA: Główny Księgowy Urzędu. (4)

26 czerwca 2017 •

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. 1. Stanowisko pracy: Główny Księgowy Urzędu 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia n/wym. wymagania, określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj.: a) […]