Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Kuratorium kontroluje Przedszkole w Stepnicy (5)

27 września 2016 •

Kuratorium Oświaty przeprowadziło kontrolę doraźną w Przedszkolu Samorządowym w Stepnicy. Kontrolerom z Kuratorium nie spodobało się m.in. oglądanie bajek, co potwierdziło, że rodzice mieli rację skarżąc się na te metody wychowawczo-pedagogiczne stosowane przez wychowawczynie. Dyrektor Przedszkola otrzymała wskazania do zintensyfikowania nadzoru pedagogicznego nad działaniami opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznymi dotyczącymi realizacji podstawy programowej oraz eliminowania oglądania bajek na rzecz atrakcyjniejszych […]