Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Pieniądze wyssane z wodociągów (0)

05 lutego 2016 •

PIENIĄDZE WYSSANE Z WODOCIĄGÓW Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Gmina pozostaje nie tylko właścicielem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i opracowuje wieloletnie plany modernizacji sieci ale jest także jest głównym inwestorem w sieć. Tak wygląda teoria. A jaką mamy rzeczywistość? Niezrealizowane inwestycje… W okresie 5 lat od 2009 do 2013 gmina […]