Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

VIDEO – VIII Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy – 27.11.2015 (6)

29 listopada 2015 •

  Porządek posiedzenia     I. Sprawy regulaminowe: 1)Stwierdzenie quorum, 2)Przyjęcie porządku obrad, 3)Przyjęcie protokołu Nr VII/15 z obrad VII Sesji  Rady Miejskiej  z dnia  8 października 2015 r. II. Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu ‘Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016- […]