Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Wakacyjne konsultacje w przedszkolu w Stepnicy (16)

28 sierpnia 2015 •

Tak jak się można było spodziewać w wakacyjnych konsultacjach w Stepnicy wzięło udział niewiele osób. Rodzice 13-ciorga dzieci złożyli karty konsultacyjne w sekretariacie szkoły i WSZYSCY opowiedzieli się za angielskim. Na wniosku były dwie odpowiedzi wskazujące na język angielski lub niemiecki, jednak dyrektor uznała , że brak odpowiedzi ze strony pozostałych rodziców uznaje za głosowanie za niemieckim. […]