Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Powiększają się rzesze urzędników w Stepnicy (19)

20 października 2016 •

NA stronach BIP UMiG Stepnica pojawiło się OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY STEPNICA podinspektor ds. gospodarki komunalnej Burmistrz Miasta i  Gminy Stepnica informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a  wybrany/a: Kinga Woźniak                                                                   Stepniczka Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja Rekrutacyjna jako najkorzystniejszą ofertę pracy wybrała ofertę […]