Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Kandydaci na radnych w gminie Stepnica (37)

28 października 2014 •

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Stepnicy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z […]